NL | FR | LU
Peoplesphere

De Vlaamse sociale partners bereikten een banenpact!

De Vlaamse sociale partners hebben vandaag een akkoord bereikt over een banenpact dat enerzijds inzet op doelgroepenbeleid en anderzijds in het versterken en aanwerven van langdurig werklozen. Het vernieuwde Vlaamse doelgroepenbeleid richt zich op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Werkervaring bieden in combinatie met aanwervingssteun via RSZ-korting voor werkgevers kan deze doelgroep op weg zetten naar regulier werk. De sociale partners staan positief tegenover het vereenvoudigen en transparanter maken van deze doelgroepenkorting. Ze vragen een bijkomende korting voor laaggeschoolde jongeren én een tewerkstellingspremie voor de groep langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar.

Doelgroepenkorting voor jongeren

Voor de sociale partners zijn de volgende punten belangrijk bij de verdere uitvoering van de doelgroepenkorting voor jongeren:

– De loongrens moet voldoende hoog zijn zodat de doelgroepenkorting in alle sectoren kan toegepast worden.
– De sociale partners ondersteunen de uitbreiding van de doelgroepenkorting naar jongeren in duaal leren.
– Als de jongere bij instap voldoet aan de voorwaarden (leeftijd, loongrens, laag- of middengeschoold) behoudt hij/zij de doelgroepenkorting voor de volledige drie jaar, zelfs al voldoet hij/zij in die periode niet meer volledig aan deze criteria (bv. door intussen iets meer te verdienen).

Aanwervingssteun voor langdurig werklozen (25-55 jaar)

De Vlaamse sociale partners vragen specifieke aanwervingssteun voor de groep langdurig werklozen tussen 25 en 55 jaar. Deze aanwervingssteun moet eenvoudig en transparant zijn. De partners willen graag betrokken worden bij de uitrol van deze stimulans.

Tijdelijke werkervaring

Naast financiële incentives zijn ook kwalitatieve maatregelen nodig om werkzoekenden te versterken op de arbeidsmarkt. De sociale partners willen inzetten op een volwaardig werkervaringstraject met prioriteit op langdurig werkzoekenden. Het traject moet zoveel mogelijk op maat gemaakt worden, met een aanvangsscreening bij VDAB, begeleiding via tenderpartners, een vlotte doorstroom tussen de verschillende modules en nazorg bij de overstap naar het normaal economisch circuit. Dit verbeterde werkervaringstraject zal zorgen voor meer ‘trek in de schouw’: als meer werkzoekenden via tijdelijke werkervaring vlotter doorstromen naar het gewone circuit, zullen andere werkzoekenden hun werkervaringsplaats innemen. Zo zullen veel meer werkzoekenden gebruik kunnen maken van de beschikbare werkervaringsplaatsen.

Vorming en opleiding

Naast maatregelen voor werkzoekenden, willen de Vlaamse sociale partners ook werkenden in hun loopbaan versterken. De partners engageren zich om tegen het voorjaar 2016 een vormings- en opleidingspact af te sluiten over levensbrede en loopbaangeoriënteerde vorming en opleiding voor werkenden (o.a. betaald educatief verlof, verlof sociale promotie, aanmoedigingspremies voor opleidingskrediet en opleidingschecques). Door de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen ook op dit vlak meer bevoegdheden.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.