NL | FR | LU
Peoplesphere

De digitale kloof blijft een realiteit: het brevet Connectoo wil de digitale kloof dichten tegen 2030.

De digitale kloof of ongelijkheden in het gebruik van en de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën blijven een realiteit. In een snel digitaliserende wereld is dit een groot probleem. Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, heeft vandaag het Connectoobrevet voorgesteld in aanwezigheid van Bibliotheken zonder Grenzen, de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) en Agoria . Dit brevet heeft tot doel de digitale kloof te dichten door 5000 ambtenaren per jaar op te leiden die de burgers zullen helpen toegang te krijgen tot digitale overheidsdiensten. Ze doen dat door op te treden als digitale “openbare schrijvers”.

De Covid-19-crisis heeft geleid tot een sterke toename van de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid: 51% van de bevolking heeft het afgelopen jaar online formulieren ingevuld en verstuurd, 11% meer dan in 2019 vóór de crisis.

8% van de huishoudens beschikt echter niet over een internetaansluiting en 49% van de volwassen bevolking heeft nog steeds geen digitaal contact met overheidsdiensten. Gebrek aan persoonlijk contact (18%), gebrek aan vaardigheden (16%) en meer vertrouwen in papieren formulieren (15%) zijn de meest genoemde redenen om geen gebruik te maken van online overheidsdiensten.

De meest actieve gebruikers van online overheidsdiensten zijn jonge volwassenen (25-34 jaar) en mensen met een hoog opleidingsniveau: respectievelijk 71% en 69% heeft online contact gehad met de overheid. Personen tussen 65 en 74 jaar (29%) en laaggeschoolden (27%) maken veel minder gebruik van deze onlinediensten.

5000 ambtenaren per jaar

De digitale kloof dichten, dat is de ambitie van het Connectoobrevet. Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering: “Dit project moet ervoor zorgen dat elke Belg gebruik kan maken van de onlinediensten van de overheid. Met de komst van de digitale portefeuille zal de digitalisering van de overheidsdiensten nog intensiever worden. Daarom is het van essentieel belang dat de gedigitaliseerde diensten voor iedereen toegankelijk zijn. Daartoe moeten wij zo veel mogelijk van onze medeburgers zo snel mogelijk opleiden zodat ze de basisvaardigheden hebben om met hun overheidsdiensten om te gaan.”

Jack Hamande, directeur-generaal van het directoraat-generaal Digitale Transformatie bij de FOD Beleid en Ondersteuning: “Het Connectoobrevet heeft tot doel de contacten met de administratie menselijker te maken en de invoering van digitale diensten te vergemakkelijken, zodat niemand achterblijft in het digitaliseringsproces. Connectoo is bedoeld voor elke ambtenaar die wil bijdragen tot het verkleinen van de digitale kloof in ons land.”

Er zullen twee certificeringsniveaus worden aangeboden:

  • een “basis”-niveau dat voor alle ambtenaren toegankelijk is en hen in staat stelt het probleem van de digitale inclusie te begrijpen, een diagnose te stellen en eerste hulp te bieden bij de toegang tot digitale overheidsdiensten;
  • een “experten”-niveau dat toegankelijk is voor ambtenaren die reeds op het “basis”-niveau zijn gecertificeerd en die de meest kwetsbare burgers weerbaarder willen maken door hen meer diepgaande ondersteuning te bieden.

De eerste ambtenaren zullen begin mei 2022 met hun online-opleiding beginnen. Tegen april 2024 zullen in totaal 10.000 ambtenaren de basisopleiding hebben voltooid. 1.000 van hen zullen ook de opleiding voor experten hebben gekregen.

Bibliotheken zonder Grenzen is door de FOD Beleid en Ondersteuning gevraagd om de opleiding te ontwikkelen.

De digitale kloof dichten met… een online opleiding

Dimitri Verboomen, directeur Bibliotheken zonder Grenzen: “Bibliotheken zonder Grenzen organiseert al enkele jaren workshops voor digitaal kwetsbare personen en biedt professionals een opleiding tot digitaal helper aan. Wij zijn verheugd met de FOD Beleid en Ondersteuning te kunnen samenwerken om deze ervaring te formaliseren in de vorm van een e-learningplatform dat een groot aantal ambtenaren in staat zal stellen te leren en hun vaardigheden te ontwikkelen om burgers beter te helpen met hun online procedures. Als vereniging zijn wij verheugd over de inspanningen van de regering om ervoor te zorgen dat alle burgers, en in het bijzonder de meest achtergestelde, hun rechten kunnen uitoefenen: toegang tot hun pensioen- en gezondheidsinformatie, snelle en efficiënte communicatie met de diensten van de overheid, enz.”

Jeroen Franssen, Be The Change Ambassadeur – Agoria: “Digitalisering is synoniem met het stimuleren van de welvaart van ons land. Maar de nog grotere uitdaging is ervoor te zorgen dat digitalisering daadwerkelijk het welzijn en het comfort van al onze burgers verhoogt. Wij staan volledig achter Connectoo, aangezien het project “dicht bij de mensen” alle belemmeringen voor digitalisering wil wegnemen. Digitalisering gaat meer over mensen dan over apparaten.”

 

Bron: FOD BOSA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.