NL | FR | LU
Peoplesphere

Dubbel werkgeverschap: bijna 2 op 3 werkgevers zegt niet neen.

Twee op drie werkgevers heeft begrepen dat het proberen oplossen van de puzzel van talent en taken binnen de eigen ondernemingsgrenzen niet altijd de efficiëntste manier van managen is. Ondernemingen zeggen bereid te zijn om bepaalde werknemers te delen. In plaats van elk de groeipijnen zelf te proberen oplossen, kan dubbel werkgeverschap een nieuwe piste zijn.

Op de vraag of werkgevers ervoor zouden openstaan om bepaalde medewerkers te delen met andere werkgevers om die elk binnen goede afspraken tewerk te stellen, antwoorden de werkgevers over de groep van bedienden het positiefste: 44,2% zou bereid zijn om bedienden te delen met andere werkgevers. Over arbeiders (22,8% ja) en over kaderleden (22,9% ja) zijn ze iets terughoudender.

Ann Mertens, Senior Consultant Acerta Consult: “Dat 62,4% ja zegt tegen gedeeld werkgeverschap, is een mooi voorbeeld van een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt. Een nieuwe dynamiek die qua draagvlak wel nog heel wat groeimarge heeft. Uit eerder onderzoek leerden we bijvoorbeeld al dat werkgevers betwijfelen of hun medewerkers het gedeelde werkgeverschap wel een te overwegen idee zouden vinden, 41% van de bedienden, schatten werkgevers, zou er niet voor openstaan. Als betrokken partijen dubbel werkgeverschap vrank en vrij durven bespreken, kan dit een nieuwe hefboom worden.”

Extra ervaring extern rendeert ook intern

Waarom zouden werkgevers overwegen om talent te delen met een andere onderneming? Dit zijn de voordelen die werkgevers zien:

 • De betrokken werknemers doen zo ook ervaring op die nuttig kan zijn voor mijn onderneming;
 • Het geeft mijn onderneming de kans om gespecialiseerde talenten/competenties in te zetten die ik nu niet vind;
 • Ik kan hiermee de retentie van mijn goede werknemers positief beïnvloeden;
 • Het geeft me de kans pieken en dalen in het werk op te vangen;
 • Ik heb nu bepaalde functies waarvoor ik geen voltijdse job heb.

Ann Mertens: “Daarnaast is het interessant voor werkgevers om op deze manier de loonkosten te delen. De extra ervaring vinden werkgevers een overtuigende factor zowel voor arbeiders als voor bedienden en kaderleden. De factor retentie achten werkgevers vooral belangrijk bij bedienden en kaderleden. En een werknemer delen kan een alternatief zijn voor taken die bedrijven vandaag moeten outsourcen omdat ze er geen voltijdse opdracht voor hebben.”

Gedeelde werknemers, vooral een kwestie van vertrouwen

Wanneer zouden werkgevers overwegen om talent te delen met een andere onderneming? Dit zijn de voorwaarden die werkgevers noemen waaraan zou moeten zijn voldaan om met een gerust hart de stap naar gedeeld werkgeverschap te zetten:

 • een vertrouwensband met de andere werkgever;
 • geografische nabijheid van de andere werkgever;
 • geen concurrerende organisaties;
 • een culturele fit met de andere werkgever;
 • binnen de sector blijven;
 • veel overlegmomenten met de andere werkgever;
 • andere periodes van werkpieken en -dalen;
 • andere werkgever moet ongeveer van dezelfde grootte zijn.

Ann Mertens: “Naargelang het over arbeiders, bedienden of kaderleden gaat, krijgen de voorwaarden een min of meer ander gewicht. Maar het onderlinge vertrouwen tussen de werkgevers staat sowieso hoog aangeschreven, hoger dan de zorg om niet met een concurrerende onderneming samen te werken, bijvoorbeeld. Verder valt op dat de werkgevers weinig belang hechten aan een culturele fit met de andere organisatie, vooral wanneer het over arbeiders gaat. Dat in tegenstelling tot de geografische nabijheid, die heel belangrijk wordt geacht.”

Verschillende opties in multiwerkgeverschap

Er zijn verschillende mogelijkheden om personeel te delen. Een klassiek voorbeeld is interim-arbeid, waarbij een werknemer twee werkgevers heeft: die waar hij tewerkgesteld is en het interim-kantoor. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Ann Mertens: “Een nieuwe benadering is multiwerkgeverschap, waarbij meerdere werkgevers eenzelfde persoon in dienst hebben. Zo kan een IT-specialist bijvoorbeeld zowel voor een boekhoudkantoor als een architectenbureau werken onder één arbeidscontract.”

Ann Mertens: “De wet rond werkbaar en wendbaar werk heeft al veel procedures vereenvoudigd, onder andere door de hervorming van het systeem van werkgeversgroeperingen. Toch is verdere vereenvoudiging nog nodig. We zien immers dat 62,4% van de werkgevers ervoor openstaat om werknemers te delen met andere werkgevers; maar de kloof tussen ervoor open staan en het effectief doen, is nog groot. Werkgevers willen wel personeel delen, maar het gebeurt nog niet voldoende omdat het nog te complex is. Het wetgevend kader moet verder vereenvoudigd worden.

Bron: Acerta – De gegevens komen van de tweejaarlijkse bevraging die ACERTA door het onderzoeksbureau Indiville laat uitvoeren bij Belgische werkgevers, CEO’s en directieleden. Deze liep van maart tot april 2019. Aantal respondenten: met een subset van 596 respondenten is een statistisch relevante steekproef uitgevoerd die de Belgische arbeidsmarkt weerspiegelt. Deze bevraging is de spiegelenquête van de andere tweejaarlijkse bevraging van ACERTA bij 1.700 werknemers.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.