NL | FR | LU
Peoplesphere

De gemeente Elsene werft aan een HR-Medewerk(st)er voor haar HR afdeling.

De gemeente Elsene werft aan een HR-Medewerk(st)er verantwoordelijk voor het administratief beheer van de loopbaan van het personeel voor haar departement Human Resources (Bachelor – Voltijds – Contract van onbepaalde duur). Hierna de externe vacature en de voornaamste taken.

 • Jij behandelt alle kwesties met betrekking tot de loopbaan van het personeel en bent proactief in het geven van nauwkeurige en volledige antwoorden aan diensten en/of personeelsleden die daarom vragen;
 • Jij bent waakzaam en alert op de naleving van de sociale wetgeving en houdt jouw kennis op peil om:
   sociale documenten, dienstbewijzen, arbeidsovereenkomsten, aanhangsel bij het contract, Dimona-verklaringen, … op te stellen;
   voor een correct en nauwgezet administratief beheer van de personeels- en studentendossiers (digitalisering, controle van documenten, opvolging van termijnen, …;) te zorgen;
 • Jij neemt deel aan het beheer van HR-processen in verband met loopbaanbeheer, met name de aankomst en het vertrek van personeel (administratieve en gepersonaliseerde ondersteuning) en bent meer bepaald verantwoordelijk voor de uitvoering van een kwaliteitsvolle onboarding;
 • Jij beheert alle verlofaanvragen (ouderschapsverlof, themaverlof, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof, …);
 • Jij biedt HR-ondersteuning bij alle juridische en technische vragen over loopbaanbeheer (via telefoon, e-mail, fysiek onthaal);
 • Jij schrijft brieven/mededelingen naar personeelsleden en je verschillende partners (gemeentelijke diensten, RVA, OCMW, sociale zekerheid, arbeidsgeneeskunde, toezichthouders, …);
 • Jij bereidt dossiers voor die aan het College, de Raad of het toezicht worden voorgelegd (verslagen, beraadslagingen, overeenkomsten, verordeningen, ….) en volgt deze op.

Jouw profiel

 • Jij hebt een bachelordiploma in HR-management (erkend door de Federatie Wallonië-Brussel of NARIC Vlaanderen) of, als je een andere oriëntatie hebt, een aanzienlijke ervaring (minimaal 2 jaar) in personeelsbeheer en -administratie;
 • Jij hebt een goede kennis van de sociale wetgeving;
 • Jij bent autonoom, in staat prioriteiten te stellen en jouw werk daarop af te stemmen;
 • Bij elk van jouw taken hecht jij veel belang aan nauwkeurigheid en detail en geef jij blijk van methode en kritisch denken bij de dagelijkse uitvoering ervan;
 • Wanneer jij geconfronteerd wordt met nieuwe situaties of problemen, analyseer jij de context om proactief oplossingen voor te stellen;
 • Je bent betrouwbaar en je bent je bewust van de vertrouwelijkheidseisen van een HR-functie;
 • Met een sterke teamgeest maak jij graag integraal deel uit van het team om de jouw toevertrouwde taken uit te voeren en samen de gestelde doelen te bereiken;
 • Je bent een goede luisteraar en toont vriendelijkheid en geduld bij de behandeling van verzoeken van personeelsleden en de hiërarchie;
 • Jij bent flexibel en kunt onder druk werken;
 • Jij bent vertrouwd met de gangbare kantoortoepassingen;
 • Je bent in staat om met Nederlandstaligen te communiceren: goed mondeling en schriftelijk begrip, goede uitdrukkingsvaardigheden (minimaal B2-niveau);
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalbrevet in de tweede landstaal of beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen.

Jouw arbeidsvoorwaarden

 • Een fijne en stimulerende werkomgeving waarin je jezelf kunt ontplooien;
 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (37u30/week)
 • Telewerk (2 dagen/week);
 • 31 dagen vakantie/jaar
 • Uitgebreid opleidingspakket voor nieuwkom(st)ers;
 • Gratis abonnement (NMBS / MIVB / TEC / DE LIJN);
 • Fietsers- /voetgangerspremie;
 • Bedrijfsrestaurant met democratische prijzen;
 • Aanvangswedde (zonder anciënniteit) van 2.633,99 EUR (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen), waaraan een geldelijke valorisatie kan worden toegevoegd als je al beroepservaring hebt in de publieke of privésector;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie (192,30 EUR bruto/maand) te ontvangen;
 • Maaltijdcheques (nominale waarde 8 EUR);
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid.

Klaar voor de uitdaging?
Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be
Sluitingsdatum voor de sollicitaties: 23/03/2023
De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.