NL | FR | LU
Peoplesphere

Gepeste werknemer kost indirect meer dan 12.500 euro per jaar

Sinds 1 september geldt de nieuwe wetgeving over welzijn op het werk. De veranderingen maken het aanzienlijk gemakkelijker om pestgedrag op de werkvloer aan te kaarten. En dat was hoog tijd, gezien elke werknemer die klaagt over pesten jaarlijks ruim tweemaal meer dagen afwezig is, gemiddeld minstens 3.600 euro extra kost en indirect zelfs 12.500 euro. Ondernemersorganisatie UNIZO vraagt zich naar aanleiding van de nieuwe wet af wie nu eigenlijk gepest wordt…

De berekening komt van HR-dienstverlener Securex . Uit het onderzoek van Securex dat recent verscheen over grensoverschrijdend gedrag, blijkt voorts dat 1 op 10 werknemers klaagt over pestgedrag op de werkvloer en dat agressie op de werkvloer in 1 jaar tijd verdubbelde; hierdoor lopen deze kosten al snel hoog op. De nieuwe wetgeving helpt, maar de werkgever zal zelf actief moeten inzetten op psychosociaal welzijn van zijn werknemers.

Werknemers die klagen over pesterijen melden zich gemiddeld 21 dagen per jaar ziek. En dit terwijl hun niet gepeste collega’s 9 dagen thuisblijven. Gepeste werknemers zijn dus ruim tweemaal meer dagen afwezig dan niet-gepeste werknemers. Deze extra afwezigheidsdagen kosten de werkgever gemiddeld 3.600 euro aan directe kosten en mogelijk zelfs 12.500 euro aan indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld reorganisatie van het werk, tijdelijke vervanging, overuren, daling van de kwaliteit, etc.

Ook eenmalige agressie jaagt werknemers op kosten

Uit onderzoek van Securex bleek voorts dat agressie op de werkvloer op 1 jaar verdubbeld is. Ook dit betekent extra kosten voor de werkgevers (2.400 euro directe en 8.400 euro indirecte kost per werknemer). Een werknemer die over agressie klaagt is namelijk gemiddeld 17 dagen thuis per jaar, terwijl dit 9 dagen is, wanneer men niet over agressie klaagt. Eenmalige agressie weegt gemiddeld gezien minder zwaar door dan herhaalde pesterijen, maar veroorzaakt toch ook bijna een verdubbeling van het aantal dagen dat een werknemer thuis blijft per jaar.

Heidi Verlinden, HR-Research expert bij Securex: “Uit de cijfers blijkt duidelijk dat werkgevers geen enkele reden meer hebben om pesterijen, agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te negeren. De nieuwe wetgeving is hierbij een goede hulp, maar nog steeds zal elk bedrijf zelf actief moeten inzetten op een hoger psychosociaal welzijn van haar werknemers.”

Volgens Heidi Verlinden moeten werkgevers een gezonde, open en veilige organisatiecultuur implementeren om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en moeten ze daarnaast ook inzetten op een goede peiling naar psychosociale risico’s, registratie van problemen en nazorg voor slachtoffers.

“Wie pest wie?”

“Wie wordt nu eigenlijk gepest?”, vraagt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt zich af naar aanleiding van de nieuwe wetgeving. Unizo wijst erop dat de wet ervan uitgaat dat het uitsluitend de taak van de werkgever is om te zorgen dat zijn werknemers altijd gelukkig zijn op het werk. “Onzin. Elke werkgever wil dat zijn werknemers gelukkig zijn, maar geen enkele werkgever heeft 100 procent vat op wat op de werkvloer gebeurt. Er is niemand die gelooft dat deze procedurele en formele aanpak resultaat zal hebben”, aldus UNIZO. Volgens de ondernemersorganisatie is de ‘psychosociale gezondheid’ een zaak van werkgevers én werknemers. “Eerder dan werkgevers met nieuwe regels te pesten, moeten we bedrijven positief ondersteunen bij het voeren van een degelijk personeelsbeleid en het maken van goede afspraken tussen al wie in een onderneming werk.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.