NL | FR | LU
Peoplesphere

Amper 9% van de Belgen ondersteunt 10 effectief gewerkte jaren als voorwaarde voor het minimumpensioen.

Het pensioendebat komt opnieuw op gang. Na het voorstel dat Minister van Pensioenen Lalieux in september op tafel legde, volgt CD&V met nieuwe voorstellen. De Ministervan Pensioenen pleitte voor 10 effectief gewerkte jaren om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen. CD&V vindt 20 jaar correcter, voor wie niet aan 30 loopbaanjaren komt. Het voorstel van Open VLD lag ook in deze lijn, met de nuance dat je wel aan 30 loopbaanjaren moet komen. Maar wat denken de Belgen hierover?

Levensverzekeraar NN had de kans om via een anonieme online bevraging, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, 1008 Belgen hierover te bevragen. De uitkomst is opvallend. Bijna de helft van de bevolking (48%) wil verdergaan dan de voorwaarden die op de regeringstafel liggen en vindt een minimum van 30 effectief gewerkte jaren een goede voorwaarde voor het minimumpensioen.

Vandaag heb je toegang tot het minimumpensioen als je een loopbaan hebt van 30 jaar, inclusief gelijkgestelde periodes zoals langdurige ziekte of werkloosheid. Na 30 jaar heb je dan 2/3 van het minimumpensioen, aan 100% kom je alleen na een loopbaan van 45 jaar. Zowel Minister van Pensioenen Lalieux, als Open VLD en nu recent ook CD&V willen dit aanpassen. Lalieux stelt 10 effectief gewerkte jaren voor om in aanmerking te komen voor de berekening van het minimumpensioen, Open VLD 20 jaar. Ook CD&V gaf te kennen zich bij 20 jaar aan te sluiten voor mensen die niet aan 30 loopbaanjaren komen.

Hoe denkt de Belg hierover? 9% van de bevolking volgt het voorstel van Minister van Pensioenen. 15% is van mening om het aantal effectief gewerkte jaren op 20 vast te leggen. Bijna de helft van de bevolking (48%) wil verdergaan dan de voorwaarden die op de regeringstafel liggen. 28% zou voor 30 effectief gewerkte jaren gaan, 20% zelfs voor 40.

Opvallend is het verschil tussen de leeftijdsgroepen. Hoe ouder, hoe meer men pleit om voor 30 tot 40 effectief gewerkte jaren te gaan. Ook tussen Nederlandstaligen en Franstaligen is het verschil groot. 15% ziet liever geen voorwaarden. Bij niet-actieven ligt dit, begrijpelijkerwijze, hoger (27%).

“Hoe ouder we worden, hoe meer we pleiten voor een hoger aantal effectief gewerkte jaren. Op zich is dat niet merkwaardig. Want naarmate we ouder worden, hebben we zelf ook meer effectief gewerkte jaren achter de rug. Vanuit de optiek “Als wij het kunnen, waarom zouden de jongere generaties dit dan niet kunnen?”, ziet men misschien weinig noodzaak om het aantal effectief gewerkte jaren te verlagen. Bij de jongere generatie zien we de grootste steun voor het voorstel van mevr. Lalieux, met 16%. Het is opvallend dat zij de lat iets minder hoog leggen om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen dan oudere generaties. Enerzijds is het voor hen nog een ver van hun bed show, anderzijds toont dit ook dat zij geen zin hebben om de prijs te betalen voor het huidige pensioenbeleid dat almaar zwaarder doorweegt op onze sociale zekerheid,” verklaart Bart Chiau Senior Expert bij NN en professor aan de faculteit economie van de UGent.

Toch wil Bart Chiau die jongere generatie ook waarschuwen: “Het huidige repartitiestelsel is gebaseerd op solidariteit tussen generaties. Wie werkt, draagt bij aan de wettelijke pensioenen. Maar door onze stijgende levensverwachting wordt die pensioenperiode langer, en moet het wettelijk pensioen langer uitbetaald worden. Een logische manier om deze stijgende kost te dekken, is door langer bijdrages te kunnen innen bij de actieven. Langer werken is dus een realiteit waar we niet aan onderuit kunnen. Daarom is het inzetten op werkbaar werk zo belangrijk. Mensen moeten met goesting langer aan de slag kunnen blijven en zin hebben om die jaren effectief te presteren.”

Hoe doet België het vandaag in een Europese context?

België hangt onderaan de Europese statistieken. De Belg werkt gemiddeld 33,4 jaar effectief. Onze noorderburen kunnen 41 jaar aan. Het aantal effectief gewerkte jaren kan dus omhoog.

“Iedereen zou een minimaal aantal effectief gewerkte dagen of jaren moeten presteren om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen. Twintig jaar effectief werken lijkt ons billijk. Dit is minder dan de helft van een volledige loopbaan. Dit betekent dat de andere vijfentwintig jaren nog altijd kunnen ingevuld worden door gelijkgestelde periodes,” legt Bart Chiau verder uit.

 

Bron : het onderzoek van levensverzekeraar NN, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville, werd online afgenomen bij 1008 Belgen tussen 20 en 30 oktober 2021. De onderzoekspopulatie bij elk meetmoment bestaat uit 18 tot 79-jarigen en is representatief voor België. De maximale foutenmarge bedraagt 3% per meting.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.