NL | FR | LU
Peoplesphere

Helft werknemers vindt loon onrechtvaardig: vooral vrouwen en arbeiders missen goed evenwicht tussen loon en prestaties.

Belgische werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6.6 op 10. Toch vindt meer dan de helft (52%) van de werknemers zijn of haar loon onrechtvaardig omdat het volgens hen niet in verhouding staat tot hun taken en verantwoordelijkheden. Bij de vrouwelijke werknemers is zelfs 65% ontevreden over haar loon. Ook arbeiders zijn opvallend minder gelukkig met hun loon dan bedienden en ambtenaren.

Hoewel 77% van de werknemers tevreden is over hun inkomen en een score geeft van 6/10 of hoger, buist bijna één op vier zijn loon (5 of minder op 10). Dit laatste is vooral het geval bij arbeiders waar 31% hun loon een onvoldoende geeft, vergeleken met bedienden (22%) en ambtenaren (19%). Ruim de helft (55%) van de werknemers vindt hun loon onrechtvaardig omdat beslissingen hierover niet steeds correct genomen worden. Daarnaast blijkt ook dat 9 op 10 werknemers het gevoel hebben geen onderhandelingen te kunnen voeren met hun werkgever over hun verloning. Dit ondanks het feit dat één op vier (27%) werkgevers zegt open te staan voor deze gesprekken.

“Door de war on talent en de stijgende prijzen stellen werknemers zich kritischer op dan voorheen wat hun loon betreft. Ze vergelijken zich meer met anderen en willen vooral het gevoel hebben dat hun loon rechtvaardig is vergeleken met dat van hun collega’s en dat er een evenwicht is tussen het salaris en de prestaties en verantwoordelijkheden die er tegenover staan. Enkel inzetten op een transparante en duidelijke communicatie omtrent het loon en de groeitrajecten binnen een bedrijf volstaat echter niet, ook een kwalitatief en transparant loonbeleid zijn nodig. Bij afwezigheid van communicatie en/of beleid zullen medewerkers zelf veronderstellingen maken, waardoor hun ontevredenheid stijgt”, aldus professor Anja Van den Broeck.

Loon vooral belangrijk voor het vinden van werknemers, minder om te binden

De helft van de werknemers geeft aan dat het loon doorslaggevend is om voor een bepaald bedrijf te gaan werken, pas daarna volgen de jobinhoud (42%) en het evenwicht tussen werk en privé (36%). Indien gevraagd naar beslissende criteria om binnen de huidige job te blijven komt verloning echter op de tweede plaats (37%), na werkzekerheid (43%). Het zijn vooral mannelijke werknemers die de verloning in hun top-3 plaatsen, terwijl vrouwen meer belang hechten aan fijne collega’s en jobinhoud.
Werkgevers onderschatten echter het belang van verloning. Zo denkt slechts 38% van de werkgevers dat verloning de belangrijkste factor is die bepaalt of werknemers ergens willen werken en schat slechts één op drie in dat werknemers bij hen vertrekken omwille van het loon.

Verloning op maat blijft onbenut

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 17% van de werknemers een cafetariaplan op het werk heeft. Bij het samenstellen van een cafetariaplan kiezen de meesten voor een eindejaarspremie (28%) of voor elektronica zoals een laptop, tablet of gsm (24%). Maar ook de hospitalisatieverzekering (21%), extralegaal verlof, (21%) en maaltijd – of ecocheques (20%) blijken enorm populair te zijn.

“Door werknemers in beperkte mate meer autonomie en zeggenschap te geven over de samenstelling van hun verloningspakket, kan men als werkgever positief inspelen op individuele wensen. Het is een budgetneutrale manier om zowel de werknemerstevredenheid als de motivatie te verhogen. Daarnaast kan het een potentiële kandidaat ook over de streep trekken om voor de organisatie te kiezen. Een win-win voor werkgever en werknemer”, klinkt het bij Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team.

 

Bron: dit blijkt uit een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.