NL | FR | LU
Peoplesphere

Hervorming werkplekleren: de aanvraagprocedure zal volledig digitaal verlopen.

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering een hervorming van het werkplekleren goed. Het werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het VDAB-instrumentarium dat vandaag al met succes wordt ingezet om de kloof tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Werkplekleren is een zeer succesvol systeem om werkzoekenden competenties bij te brengen en kansen te geven op de arbeidmarkt. We werken nu een aantal drempels weg en maken het systeem nog eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en transparanter voor de werkzoekende én de werkgevers. Door de cursistenvergoedingen voor alle cursisten in opleiding en werkplekleren gelijk te trekken wordt ook die complexiteit weggenomen.”

Wat was werkplekleren alweer?

Werkplekleren bevat verschillende manieren en formules om werkzoekenden te versterken in hun competenties in een werkomgeving. Dit laat toe dat een werkgever op maat van zijn bedrijf kan werken en de werkzoekende krijgt een reële, praktijkgerichte opleiding of ervaring in kader van een functie. De verschillende formules van het werkplekleren zijn:

  • Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
  • Beroepsinlevingsstage (BIS)
  • Opleiding en Opleidingsstage
  • Beroepsverkennende stage (BVS)
  • Activeringsstage
  • Werkervaringsstage (WES)

De belangrijkste hervormingen van het werkplekleren hebben betrekking op de Individuele Beroepsopleiding (IBO) en de cursistenvergoeding.
IBO blijft een opleiding op de werkvloer die maximum 26 weken kan duren waarbij de tussentijdse opvolging en evaluatie belangrijk blijven. De competenties van de werkzoekenden worden gescreend en als alles goed verloopt volgt na afloopt van de IBO een gegarandeerde tewerkstelling door de werkgever.

De nieuwe IBO’s staan open voor alle EU-burgers en kan worden voorafgegaan door 4 ipv 2 weken interim. Er wordt ook een nieuwe vorm van IBO geïntroduceerd: K-IBO, deze vorm is bedoeld voor de kwetsbare werkzoekenden, is gratis voor de werkgever en duurt 52 weken.

Voor de werkgevers zal de grote verandering voelbaar zijn bij de aanvraagprocedure die volledig digitaal zal verlopen. Dat heeft het voordeel dat het proces transparant en eenvoudig op te volgen is. Bijkomend is de vergoeding nu ook berekend op een forfaitaire basis.

Voor de nieuwe cursisten wordt IBO helemaal kosteloos. Verplaatsingskosten en kinderopvang worden voor iedereen terugbetaald. Iedere cursist zal een gelijke vergoeding krijgen op basis van zijn inkomen voor de start van IBO.

De vroegere ‘beroepsinlevingsovereenkomst’ krijgt een nieuwe naam ‘beroepsinlevingsstage’ en wordt beperkt tot 6 maanden. Er wordt de mogelijkheid voorzien om de ‘opleiding en opleidingsstage’ extra in te zetten na het beëindigen van de opleiding.

Voor de overige formules van het werkplekleren verandert er niets, zijnde de Beroepsverkennende stage, activeringsstage en werkervaringsstage.

Fons Leroy gedelegeerd bestuurder VDAB: “Dit is een belangrijke hervorming om de bestaande krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dankzij deze hervorming kunnen we onder andere langdurige werkloosheid voorkomen doordat gerichte screening bij competenties van werkzoekenden te doen sneller kan ingezet worden op werkplekleren en dat ook door onze partnerorganisaties.”

Bron : VDAB – Kabinet van Minister Philippe Muyters

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.