NL | FR | LU
Peoplesphere

Bedrijven werven voor het eerst meer 45+’ers dan -25’ers aan.

Voor het eerst werden er meer 45-plussers aangeworven dan mensen jonger dan 25. Eén vacature op twintig wordt ingevuld door 55-plussers. Het aandeel schoolverlaters dat in 2017 aan de slag ging daalde met 25 %. Tot die conclusie komt hr-dienstverlener Acerta na een analyse van zijn cijfers over de instroom van werknemers en de evolutie daarvan tussen 2011 en 2017.

In 2017 vulden bedrijven voor het eerst meer vacatures voor contracten van onbepaalde duur in met 45-plussers dan met mensen jonger dan 25 jaar. Het aandeel 45+’ers was in 2017 goed voor 20,76 % van alle aanwervingen. Het aandeel mensen jonger dan 25 jaar was goed voor 20,36 %. Het meest opvallende is dat vooral de 55-plussers aan een gestage opmars bezig zijn: hun aandeel is in vergelijking met 2011 bijna verdubbeld: + 93,52 %. De leeftijdscategorie er net onder (het aandeel van 45 jarigen tot min 55 jarigen ziet haar aandeel met 14,56 % stijgen tegenover 6 jaar geleden). Maar waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers en dat zijn de jongeren: hun aandeel in de ingevulde vacatures is sinds 2011 met liefst een kwart gedaald (-25,23 %).

Jongeren studeren langer dan vroeger.

Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “De shift van jonge naar oudere aanwervingen is door verschillende factoren te verklaren. Enerzijds zijn er nu (meer) oudere werknemers beschikbaar op de arbeidsmarkt, al dan niet uit vrije keuze. Kennelijk hechten werkgevers ook meer dan vroeger belang aan de ervaring die deze oudere werknemers meebrengen. Anderzijds worden jongeren schaarser op de arbeidsmarkt omdat ze langer studeren en dus later instromen. De shift van jong naar ouder is dus niet zo vreemd. Dat die oudere werknemers mee zijn en mee blijven is voor henzelf én voor hun werkgevers een zeer positieve stap. Immers, de krappe arbeidsmarkt heeft hun inzet en inzetbaarheid nodig. ‘Uitbollen’ kan beter niet de ambitie zijn voor onze +45’ers of 55-plussers.”

1 op 20 aanwervingen is ouder dan 55.

Ook al is de stijging van het aandeel 55-plussers het laatste jaar het grootst – het ging nagenoeg maal twee – dat aandeel blijft nog altijd maar 5,33 % van alle aanwervingen. Het is wel verrassend vast te stellen in welke segmenten de oudere aanwervingen beter dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn: in de social profit ging in 2017 5,52 % van de aanwervingen met een contract van onbepaalde duur naar 55-plussers. En onder de aangeworven arbeiders is over de sectoren heen zelfs 6,34 % ouder dan 55. Een lager dan gemiddelde score valt er dan weer te noteren bij de vrouwen: van alle vrouwen die zijn aangeworven in 2017 is maar 3,73 % ouder dan 55. 55-plussers scoren het slechts in de aanwervingscijfers van grote bedrijven: bedrijven met meer dan 500 werknemers hebben bij de aanwerving slechts in 1,69 % van de gevallen gekozen voor werknemers ouder dan 55 jaar.

Grote bedrijven hebben de shift van jong naar oud nog niet gemaakt blijkt uit de cijfers van Acerta. Zij werven nog altijd gretig aan uit de jongste categorie. De min-25’ers zijn er zelfs de op één na best vertegenwoordigde categorie in de aanwervingen, met een aandeel van 29 %. “Het is niet zo vreemd dat grote bedrijven jonge mensen aantrekken. Ze hebben hun bekendheid mee, er zijn de veronderstelde doorgroeimogelijkheden, meer faciliteiten, hogere lonen, etc. . Het zijn voor de jongeren aantrekkelijke bedrijven om hun loopbaan te starten. En die grote bedrijven weten zich beter voorzien om loopbaanstarters op te vangen: grotere teams kunnen dat makkelijker aan, wellicht is er ook een structurele onboarding en een stevige opleidingspolicy. Oudere werknemers die van werk (moeten) veranderen, zoeken dan liever de kleinschaligheid op, met korte lijnen tussen baas en werkvloer, werk dichter bij huis, … . En de kleine bedrijven zien die extra ervaring graag komen.”

Ook al maken oudere sollicitanten al meer kans om een vacature in te vullen, qua leeftijd zijn het toch nog altijd de 25- tot minder dan 35-jarigen die het grootste aandeel opeisen. Alles samen zijn zij in 2017 goed voor 36,75 % van alle aanwervingen. Verbreden we de vork tot 45 jaar, dan blijkt uit de cijfers van Acerta dat bijna 60% van alle aanwervingen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur betrekking heeft op werknemers uit die leeftijdscategorie. Dat overwicht trekt zich overal door: in de profit en de social profit, bij de arbeiders en bij de bedienden, bij de mannen en bij de vrouwen.

Over de cijfers – De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.