NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoog tijd voor een mentaliteitswijziging en om een cultuur van levenslang leren te stimuleren!

In een wereldwijde enquête in 197 landen vroeg Boston Consulting Group (BCG) 366.000 mensen naar hun bereidheid om te leren en naar hun voorkeur over de wijze waarop. 61% van de mensen gelooft dat de huidige megatrends, waaronder nieuwe technologieën en globalisering, een impact hebben en zullen blijven hebben op hun jobs. Velen geven aan dat ze reeds werken aan de verfijning/perfectionering van hun vaardigheden, en zijn bereid dat verder te doen om nieuwe skills te verwerven voor hun huidige jobs (upskilling). Heel wat mensen zijn ook bereid om nieuwe skills te verwerven, om zo een aantrekkelijke kandidaat te worden voor compleet verschillende jobs (reskilling).

Hoe meer mensen ervan overtuigd zijn dat megatrends een impact zullen hebben op hun job, hoe meer ze bereid zijn hun competenties bij te schaven. Daar bestaan evenwel grote regionale verschillen in. De bereidheid om te leren verschilt ook naargelang het type van tewerkstelling. Zelfstandigen (waaronder ook freelancers) spenderen meer tijd aan leren dan voltijdse werknemers. Het beroep en de expertise hebben eveneens een impact op de tijd die zij besteden aan leren.

Nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken hebben ook een invloed op de gekozen leermethodes. Op wereldvlak gaat de voorkeur uit naar zelfstudie (63%), on the job training (61%) en onlinetraining (54% – via onlineplatforms en mobiele apps). De traditionele manieren, zoals onder meer conferenties (36%), onderwijsinstellingen (34%) en door de overheid gesubsidieerde programma’s (7%) zijn minder in trek. Maar ook daar zijn er sterke regionale verschillen. In Oost-Azië verkiest 8 op 10 ‘digital based learning’. In Europa en Zuid-Azië zit het bijwonen van seminaries nog steeds in de top drie.

Als toekomstige competenties denken de ondervraagden wereldwijd dat ze zowel goede teamplayers als kritische denkers zullen moeten zijn. Ze vinden communicatie en analytische vaardigheden, leiderschap en ‘complex problem solving’ dan ook essentiële competenties.

In België investeert slechts 43% van de ondervraagden tijd in de verwerving van nieuwe competenties, waardoor België onderaan het wereldwijde klassement bengelt, samen met Frankrijk en Duitsland.

Dat gebrek aan leercultuur wordt ook bevestigd in het landenrapport voor België in het kader van het Europees semester 2019. De deelname van volwassenen aan training en vorming in België bevindt zich met 8,5% ver onder het Europese gemiddelde (10,9%). De Belgische ondernemingen investeren evenwel veel meer (12%) dan het Europees gemiddelde in vorming (9,5%). Hoopvol is ook een enquête van eind 2019 in het kader van YOUNG TALENT IN ACTION (YTIA), die aangeeft dat 75% van de jonge werknemers de noodzaak van levenslang leren inziet en daarvoor ook zelf initiatief neemt.

Bron: VBO – Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid – BCG

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.