NL | FR | LU
Peoplesphere

Hybride en digitaal werken : 84% van mensen multitaskt in vergaderingen.

De Digital and Hybrid Workplace Survey toont hoe hedendaagse leiders en werknemers zich hybride werken eigen maken. Deloitte Belgium heeft zijn verslag gepubliceerd dat peilt naar de ervaringen van werknemers met hybride en digitaal werken op basis van vier hoofdthema’s: productiviteit, betrokkenheid, leiderschap en changemanagement.

Uit de enquête blijkt dat bedrijven er goed aan doen om te investeren in een duidelijke, goed verankerde strategie om de productiviteit en de betrokkenheid op het werk te vergroten.

Volgens Yves Van Durme, Global Organisation Transformation Leader bij Deloitte Belgium, komen uit het onderzoek belangrijke lessen naar voren: “Het is essentieel dat de leiders voor de invoering van hybride of digitaal werken één front vormen. De digitalewerkplekstrategie van een bedrijf moet verankerd zijn in de globale strategie voor menselijk kapitaal en rekening houden met de dynamiek op verschillende niveaus: dat van het individu, het team en de organisatie. Voor al te veel bedrijven is een dergelijke strategie geen prioriteit. Dat is een gemiste kans, want ze maakt de weg vrij voor productievere en meer betrokken werknemers.”

Multitasken tijdens vergaderingen

Belangrijk voor de productiviteit is de cultuur van een organisatie, en vergaderingen vormen op dat vlak een duidelijk bewijs van de manier waarop we werken. Vergaderpraktijken en -normen bevorderen efficiënt teamwork en zijn een uitstekende barometer om de globale productiviteit binnen een organisatie te beoordelen. De helft van de respondenten verklaart niet over een duidelijk kader te beschikken voor het gedrag dat tijdens een vergadering wordt verwacht, en al te vaak zijn vergaderingen onvoldoende voorbereid. In dat opzicht moet worden opgemerkt dat een meerderheid (84%) van de respondenten verklaart tijdens vergaderingen te multitasken. In een virtuele of hybride setting is het cruciaal dat vergaderingen goed worden voorbereid, met duidelijke doelstellingen en een agenda. Dat leidt tot betere resultaten en productievere vergaderingen.

65% van de respondenten geeft aan over digitale samenwerkingsplatformen te beschikken die teamwerk in een hybride setting bevorderen. Tegelijkertijd is bijna twee derde het erover eens dat er tegenover vorig jaar meer samenwerkingstools bestaan dan nodig. Die platformen voldoen niet altijd aan de behoeften van de werknemers en 60% geeft aan dat ze niet aan hun vereisten en voorkeuren kunnen worden aangepast. Daarnaast is het belangrijk om nieuwe manieren van werken te bestendigen door de transitie soepel te laten verlopen en teams te ondersteunen bij het gebruik van de nieuwe platformen. Hoewel er voor organisaties nog altijd verbeteringsmogelijkheden zijn om nieuwe manieren van werken te implementeren, vindt slechts één op de vijf respondenten dat hun organisatie onvoldoende ondersteuning biedt om zich aan te passen aan een nieuwe tool.

“Bedrijven moeten investeren in een duidelijke visie voor bedrijfsbrede communicatie en binnen hun teams een leidraad bieden voor de keuze van het beste kanaal per interactie (formele vergadering, informeel gesprek, uitwisseling van bestanden enz.). Dat creëert immers kansen voor teams om samen te werken. Duidelijke richtlijnen voor teams/samenwerking hebben een positieve invloed op de capaciteit om belangrijke informatie te onderscheiden, op het feit of de werknemers de organisatie aanbevelen, op de perceptie van een goede vergadercultuur en op de psychologische veiligheid”, zegt Steven Plehier, Deloitte Human Capital.

Van leiders wordt verwacht dat ze het goede voorbeeld geven

Twee derde van de respondenten verklaart dat hun managers hun betrokkenheid verzekeren, ongeacht of ze op kantoor zijn of thuis werken, door zichtbaar te zijn en bereikbaar voor vragen, input en feedback. 59% vindt ook dat hun leiders steun bieden voor hybride werken en helpen om potentiële struikelblokken weg te werken.

“We stellen vast dat leiders hun werknemers goed ondersteunen, maar volgens 40% van de respondenten geven ze niet altijd het goede voorbeeld. Het is belangrijk om te benadrukken dat goede leiderschapsvaardigheden doorgaans samengaan met een doeltreffende werkcultuur, werknemers die de organisatie sterk aanbevelen en een goede implementatie van nieuwe manieren van werken”, aldus Steven Plehier.

Hoe sterker de betrokkenheid van werknemers, hoe hoger de productiviteit

Als werknemers zich sterk betrokken voelen bij een organisatie, leidt dat tot een hogere productiviteit, een beter kennisbeheer, een sterkere betrokkenheid van klanten en andere positieve resultaten. Slechts één op de vier respondenten geeft echter aan zich sterk betrokken te voelen. Wie zich minder betrokken voelt, zal zich doorgaans ook minder verbonden voelen met de organisatie in een hybride setting. Niet minder dan 60% van de respondenten geeft aan zich door de hybride manier van werken minder verbonden te voelen. Organisaties die menselijke connecties stimuleren door bij een hybride manier van werken ondersteuning te bieden en oplossingen aan te reiken om bij te leren en te groeien, mogen verwachten dat de betrokkenheid van hun werknemers toeneemt.

“Mensen die zich sterk betrokken voelen, verklaren dat hun teamleader hen helpt bij alle uitdagingen die hybride werken meebrengt, oplossingen aanreikt voor digitale leer- en groeimogelijkheden en duidelijk communiceert over de strategie en doelstellingen van het bedrijf. Door een goede werkervaring te bevorderen in de fygitale werkplek neemt de productiviteit toe. Daardoor kunnen organisaties hun doelstellingen beter verwezenlijken en kunnen werknemers hun volledige potentieel bereiken”, besluit Yves Van Durme.

 

Bron: de Digital and Hybrid Workplace Survey van Deloitte peilt naar de ervaringen van werknemers met hybride en digitaal werken. Voor deze editie werden tussen februari en maart 2022 ruim 536 Belgische managementleden, teamleaders en werknemers bevraagd.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.