NL | FR | LU
Peoplesphere

@level2work bereikt meer dan 1100 hoogopgeleide anderstaligen: bijna 4 op 10 aan het werk na een jaar.

Na 2 jaar kunnen de partners van @level2work onder andere VDAB, Agentschap Inburgering en Integratie, Actiris, In Gent, Atlas tevreden terugblikken op de samenwerking. Er zijn dubbel zo veel hoogopgeleide anderstaligen bereikt. Na een jaar is 38,9% aan het werk. De conclusie van het HIVA, onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van KULeuven, is dan ook dat de one-stop-shop loket, het fysiek loket waarbij de hoogopgeleide anderstalige met al zijn vragen terecht kan, structureel zou moeten verankerd worden want het is een nuttig instrument waar vraag naar is. 

De doelstelling van @level2work was om anderstalige hoogopgeleiden te bemiddelen naar werk op hun scholingsniveau. Hiervoor werden 8 proeftuinen  en een 50-tal concrete acties opgezet verspreid over Vlaanderen. De focus lag op het geïntegreerd werken, versterken van competenties en benaderen van werkgevers.

Om vraag en aanbod, hoogopgeleide anderstaligen en werkgever met elkaar te verbinden was het idee van een ‘one-stop-shop’ aangevat. Een digitaal platform werd gecreëerd waar de hoogopgeleide anderstalige en werkgever alle informatie kon terugvinden over het bestaand aanbod. Daarnaast was er ook een fysiek contactloket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk. Maar liefst 1175 hoogopgeleide anderstaligen werden bereikt met een grote diversiteit van 110 verschillende nationaliteiten.

Peter De Cuyper, onderzoeksleider HIVA KULeuven: “Dat de er een behoefte leeft bij hoogopgeleide anderstaligen is een belangrijke vaststelling. We merken ook dat er in veel proeftuinen een betere samenwerking en meer vertrouwen is gegroeid tussen verschillende partners. Dat heeft voor een dynamiek gezorgd waardoor resultaten konden geboekt worden.

Bij het versterken van competenties is het oefenen van taal als een belangrijk behoefte ervaren door hoogopgeleide anderstaligen. Zo zijn de taalcafés en taalstages heel erg populair gebleken. Hier was er zelfs meer vraag naar door de hoogopgeleide anderstaligen zelf.

Cintia Batista, hoogopgeleide anderstalige: “In Panama werkte ik als advocate bij de overheid. 6 jaar geleden ben ik in België aangekomen en de zoektocht naar werk was moeilijk in het begin. Sinds een jaar heb ik dankzij @level2work de mogelijkheid gehad om verschillende stages te doen en zo de stap te zetten naar vast werk. Vandaag werk ik als projectsupport bij Essers en ben heel blij dat ik in mijn job zowel mijn talen als mijn juridische kennis kan gebruiken.”

Het betrekken van werkgevers is een belangrijk onderdeel van dit project. Hiertoe zijn diverse acties opgezet de voorbije twee jaar: jobhunting, mentoring, stages, sectortrajecten. Zo  zijn de mentoringinitiatieven een succes gebleken. De mentor, die vaak als tussenpersoon fungeert tussen de hoogopgeleide anderstalige en werkgever, is echt een meerwaarde die het verschil kan maken o werkgevers te overtuigen.

Patrick Noël Vercruysse projectmanager @level2work: 
“Het is een absoluut voorrecht geweest om als VDAB promoter te mogen zijn van dit project en zo de partnerschappen op te zetten die wel tot mooie resultaten heeft geleid. Het sluit perfect aan bij het VDAB actieplan Integratie door werk waarbij we ook willen inzetten op de competenties en potentieel van anderstaligen om hen te bemiddelen naar werk. “

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Bij aanvang van @level2work project was de ambitie om een talentenhuis op te zetten voor hoogopgeleide anderstaligen. De resultaten van dit project tonen duidelijk aan dat er een behoefte is en dankzij de vele acties is er ook een heel waardevolle basis gelegd om dat talentenhuis gestalte te geven. Daarom pleit ik ervoor om lessen te trekken uit het project en de succesvolle elementen zoals het one-stop-shop loket structureel te verankeren.”

Bron : VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.