NL | FR | LU
Peoplesphere

Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt: werkgelegenheidsgraad op hoogste niveau sinds uitbraak Covid-19 pandemie.

De voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau laten voor de maand juni positieve evoluties zien op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad gaat in stijgende lijn en bedraagt 71,0% bij de 20-64 jarigen, terwijl de werkloosheidsgraad daalt naar 5,9% bij 15-64 jarigen.

Op basis van voorlopige resultaten uit de Enquête naar de Arbeidskrachten wordt de werkgelegenheidsgraad van 20-64 jarigen voor de maand juni geschat op 71,0%, wat het hoogste cijfer is sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie. De stijging is het opvallendst in Vlaanderen, met een evolutie van 73,2% naar 76,3% in de maand juni. Ook in Brussel stijgt de werkgelegenheidsgraad van 60,3% naar 61,0%. Voor Wallonië daarentegen zagen we vooral in de maand mei al een vrij grote stijging, waardoor het cijfer nu terug lichtjes achteruitgaat en daarmee in juni op 65,0% geschat wordt.

Begin 2021 trad een nieuw Europees kaderreglement in voege. Dat zorgde voor aanpassingen aan de enquête. De werkgelegenheidsgraad van 2021 kan daarom niet zomaar vergeleken worden met de cijfers vóór 2021. Eén van de belangrijke wijzigingen: vanaf dit jaar worden personen in tijdelijke werkloosheid voor langer dan drie maanden niet meer bij de werkenden gerekend, maar bij de werklozen of inactieven, afhankelijk van de antwoorden op de vragen naar het zoeken naar werk en het beschikbaar zijn. Om de impact van deze gewijzigde behandeling van langdurig tijdelijk werklozen te illustreren berekenen we, naast de officiële werkgelegenheidsgraad ook een alternatieve werkgelegenheidsgraad, waarbij langdurig tijdelijk werklozen zoals vroeger ingedeeld worden bij de werkenden.

Sinds mei 2021 zien we dat het aantal langdurig tijdelijk werklozen sterk begint te dalen, waardoor het verschil tussen de officiële en alternatieve werkgelegenheidsgraad ook kleiner wordt. Toch zien we dat, mochten alle langdurig tijdelijk werklozen bij de werkenden gerekend worden, de werkgelegenheidsgraad bij 20-64 jarigen nog een half procentpunt hoger zou liggen en op 71,5% geschat zou worden in de maand juni.

Werkloosheidsgraad in dalende lijn

De werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen kent in de maand juni 2021 een mooie daling ten opzichte van de maand ervoor en wordt op 5,9% geschat, waarmee het cijfer terug richting de lage niveaus van voor de Covid-19 pandemie lijkt te evolueren. We zien een duidelijke daling in Vlaanderen (van 4,5% naar 3,6%) en Wallonië (9,7% naar 8,5%), terwijl we in Brussel voor de maand juni een stijging zien (van 11,3% naar 12,2%), nadat het cijfer in de maand mei wel fors gedaald was.

De gewijzigde behandeling van tijdelijk werklozen vanaf 2021 heeft amper nog een impact op de berekening van de werkloosheidsgraad. De zogenaamde alternatieve werkloosheidsgraad verschilt nog amper van de officiële werkloosheidsgraad. Ook dit houdt logischerwijs verband met de sterke daling van het aantal langdurig tijdelijk werklozen.

Thuiswerk blijft ook in juni nog zeer courant met 41,5% van de werkenden die soms of gewoonlijk thuiswerken

In de maand juni werd de telewerkverplichting van overheidswege afgebouwd onder de vorm van het toelaten van terugkeermomenten. De cijfers van juni tonen vooralsnog geen duidelijke impact van die versoepeling. Nog steeds werkt zo’n 41,5% van de werkende bevolking soms of gewoonlijk thuis.

Sterke daling van werkenden die afwezig zijn omwille van tijdelijke werkloosheid

In de cijfers over arbeidsduur en afwezigheden van het werk zagen we de voorbije maanden april en mei vooral een impact van vakantie en feestdagen. In de maand juni benadert het aantal gemiddeld gewerkte uren per week opnieuw het normale niveau met een gemiddelde van 32,9 uren per week.

Het aantal werkenden dat afwezig was omwille van tijdelijke werkloosheid, hetzij gedurende de volledige referentieweek, hetzij voor een gedeelte van de referentieweek, blijft verder dalen. Nog slechts een 7.000-tal personen waren de volledige referentieweek in tijdelijke werkloosheid en 41.000 personen voor een gedeelte van de referentieweek. Merk op dat het hier gaat om een andere groep dan deze van de langdurig tijdelijk werklozen waarvan sprake in het begin van dit bericht. Wanneer de totale onafgebroken duur van de tijdelijke werkloosheid maximaal 3 maanden bedraagt, dan worden tijdelijk werklozen, net zoals vroeger, nog steeds bij de werkenden gerekend.

Bron: Statbel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.