NL | FR | LU
Peoplesphere

Naar flexibele NMBS-abonnementen: er zijn voorwaarden om van die succesformules te maken.

In de eerste helft van 2022 zal de NMBS haar productengamma uitbreiden met “flex abo’s” om in te spelen op de gewijzigde mobiliteitsvraag als gevolg van het toegenomen telewerk en van andere evoluties op de arbeidsmarkt. De “flex abo’s” zijn flexibele abonnementen voor het woon-werkverkeer waarmee een aantal reisdagen per maand of per jaar kunnen worden gekocht en die afgestemd zijn op de verplaatsingsbehoeften van werknemers die 2 à 3 dagen per week tussen hun woon- en werkplaats reizen).

Op 29 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een unaniem advies uitgebracht waarin ze voorwaarden formuleren om van de flexibele abonnementen van de NMBS succesformules te maken die het woon-werkverkeer per trein – dat sinds de uitbraak van de coronacrisis een terugval kent – opnieuw naar een hoger niveau tillen.

Aan de onderhandelaars van het openbaredienstencontract voor de NMBS vragen de Raden om de flexibele abonnementen op te nemen in dat contract en om ervoor te zorgen dat voor deze abonnementen (net zoals voor de Standard abonnementen) gereguleerde tarieven kunnen gelden. Ook vragen ze om het vrijwillige 80/20-systeem uit te breiden tot de flexibele abonnementen en om in een open overheidsenveloppe te voorzien voor de financiering van de overheidstussenkomst in die abonnementen.
Aan de NMBS vragen de Raden om het prijsniveau van de flexibele abonnementen vast te leggen na de betalingsbereidheid ervoor en de prijsgevoeligheid ervan te hebben geanalyseerd. Ze vinden dat het prijsniveau enerzijds voldoende attractief moet zijn en, anderzijds, een gezond financieel kader voor de NMBS moet waarborgen.
Teneinde de multimodaliteit te bevorderen, vragen de Raden eveneens om ervoor te zorgen dat de flexibele abonnementen kunnen worden aangevuld met een parkeersupplement, een regionaal openbaarvervoersupplement, een fietssupplement enz.. Ze wijzen erop dat de hoogte van het parkeersupplement met de nodige omzichtigheid moet worden bepaald: als dat supplement geen recht geeft op een gegarandeerde parkeerplaats (bv. via een reservatiesysteem) of te hoog is, bestaat immers het gevaar dat werknemers die voor hun woon-werktraject de trein kunnen combineren met de wagen, ervoor zullen kiezen om dat traject volledig met de wagen af te leggen

De NMBS is van plan om de flexibele abonnementen uitsluitend digitaal aan te bieden via de NMBS- app. De Raden erkennen de voordelen van dit plan voor de NMBS, voor de werkgevers en voor de werknemers die over een smartphone beschikken. Toch onderstrepen ze dat de NMBS rekening zou moeten houden met het feit dat er nog steeds werknemers zijn die geen smartphone hebben en vragen ze de NMBS om de toegankelijkheid van de flexibele abonnementen voor alle werknemers te garanderen.
Ook verzoeken de Raden de NMBS om haar aanbod van flexibele abonnementen op regelmatige basis te evalueren. Zo kan dit waar nodig worden bijgestuurd om afgestemd te blijven op de realiteit van de arbeidswereld (die voortdurend evolueert) en maximaal te kunnen blijven inspelen op de (wijzigende) behoeften van de werkgevers en de werknemers.

Om van de flexibele abonnementen van de NMBS een succes te maken, is het ten slotte ook belangrijk dat er in het kader van het interprofessioneel sociaal overleg terugbetalingsregels voor deze abonnementen worden afgesproken.

Bron : NAR

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.