NL | FR | LU
Peoplesphere

Nieuwe online simulatietool voor mobiliteitsbudget : hoeveel kosten milieuvriendelijkere alternatieven voor huidige bedrijfswagen?

Vandaag stemt ook de Kamercommissie Sociale Zaken over de invoering van het mobiliteitsbudget. Hr dienstverlener SD Worx lanceert nu al een gratis online simulatietool zodat werkgevers en werknemers de mogelijkheden, die het mobiliteitsbudget hen biedt, kunnen verkennen. Dankzij het mobiliteitsbudget moet de werknemer de bedrijfswagen niet helemaal opgeven, maar kan hij die inruilen voor een milieuvriendelijk exemplaar en combineren met duurzame mobiliteitsoplossingen zoals een fiets of abonnement voor het openbaar vervoer.

Vandaag stemt ook de Kamercommissie Sociale Zaken over de invoering van het mobiliteitsbudget, dat op 16 januari 2019 groen licht kreeg in de Kamercommissie Financiën. Daarna volgt nog de plenaire stemming in de Kamer en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas als deze hordes genomen zijn, kunnen werkgevers hiermee aan de slag gaan. De startdatum is voorzien op 1 maart 2019. SD Worx lanceert nu al een simulatietool die werkgevers en werknemers toelaat om een eerste inschatting te maken van deze aanpak.

Milieuvriendelijke alternatieven, ook voor wie de auto niet wil opgeven

“Het grote voordeel van het mobiliteitsbudget is dat de bedrijfswagen er deel van kan blijven uitmaken en dus niet volledig hoeft te verdwijnen. Op voorwaarde dat de werknemer dan kiest voor een milieuvriendelijk exemplaar. Een werkgever die het mobiliteitsbudget aanbiedt, stelt zelf het pallet aan duurzame vervoersoplossingen vast. De werknemer die instapt, kan binnen zijn budget en binnen het aangeboden “menu” kiezen voor een optimale combinatie van milieuvriendelijke vervoermiddelen. Deze simulatietool kan bijdragen tot de mentaliteitswijziging van de werknemers zelf. Het laat hen toe alternatieven te overwegen en niet langer op automatische piloot in de wagen te stappen. Dit budget biedt meer keuzevrijheid en is minder drastisch dan de mobiliteitsvergoeding, waarbij men de bedrijfswagen volledig inlevert in ruil voor cash”, zegt mobiliteitsexperte Veerle Michiels van SD Worx. “Ook werkgevers kunnen via onze tool het concept verkennen. Niet onbelangrijk want het hele concept start bij hen. ”

De invoering van een mobiliteitsbudget gaat immers uit van een dubbele keuzevrijheid:
•De werkgever beslist of hij een mobiliteitsbudget aanbiedt en welke werknemers daarvoor in aanmerking komen.
•De werknemer beslist om al dan niet op dit aanbod in te gaan.

Wat levert het mobiliteitsbudget op?

Het mobiliteitsbudget is gelijk aan de reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen die men opgeeft (de zogenaamde TCO of Total Cost of Ownership). Hierin zit de financieringskost van de wagen vervat, maar ook alle bijhorende kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2- solidariteitsbijdrage, niet-aftrekbare btw, …

Om te weten of je voor het mobiliteitsbudget in aanmerking komt, ga je eerst aan de slag met de keuzehulp. Van start gaan met de tool doe je door een wagencategorie te selecteren. Bij wijze van voorbeeld werden daar verschillende TCO’s en andere parameters aan gekoppeld. Elk van deze gegevens kan je wijzigen volgens de persoonlijke situatie. Vervolgens krijg je de verschillende milieuvriendelijke componenten met hun indicatieve kostprijs en kan je puzzelen met openbaar vervoer, fiets en vijf voorbeelden van milieuvriendelijke wagens (van kleine tot modale gezinswagen) enzovoort.

“Zowel werknemers als bedrijven kijken uit naar dit integraal mobiliteitsbudget”, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij SD Worx. “Werkgevers vooral om hun mobiliteitsbeleid vorm te geven en meer in te zetten op duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarnaast willen werkgevers ook meer flexibiliteit aanbieden, iets waarvoor de werknemers zeker vragende partij zijn. Bovendien kan het mobiliteitsbudget ook – zij het deels – bijdragen om de verkeersproblematiek in en rond onze grote steden te verminderen.”

Bron : SD Worx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.