NL | FR | LU
Peoplesphere

Onderwijs en omscholing cruciaal voor werknemers om zich aan toekomstige automatiseringsgolven aan te passen.

De effecten van drie overlappende automatiseringsgolven tot 2030 worden onderzocht in een nieuw rapport dat vandaag door PwC wordt gepubliceerd: de algoritmegolf, de uitbreidingsgolf en de autonomiegolf. Het onderzoek analyseerde de taken en vaardigheden in verband met de banen van meer dan 200.000 werknemers in 29 landen om het potentiële effect van automatisering op werknemers in verschillende bedrijfstakken en van verschillende geslachten, leeftijden en opleidingsniveaus vast te stellen.

Gemiddeld werd in de 29 onderzochte landen het aantal banen met een potentieel hoog automatiseringsrisico aan het begin van de jaren twintig op hooguit 3% geschat, maar dit aandeel stijgt tot bijna 20% aan het einde van de jaren twintig en ongeveer 30% halverwege de jaren 2030.

De studie wijst erop dat in eerste instantie meer vrouwen door de opkomende automatisering getroffen kunnen worden, terwijl mannen de effecten waarschijnlijk pas halverwege de jaren 2030 tijdens de derde golf zullen merken (zie onderstaande tabel). Dit komt door de soorten taken die gevoeliger zijn voor automatisering en de huidige genderprofielen van de werkgelegenheid per sector.

De algoritmegolf is al volop aan de gang en betreft het automatiseren van gestructureerde gegevensanalyses en eenvoudige digitale taken, zoals kredietwaardigheidsbepaling. Deze innovatiegolf kan begin jaren 2020 tot rijpheid komen.

De uitbreidingsgolf is ook al aan de gang, maar komt waarschijnlijk later in de jaren 2020 tot rijpheid. De uitbreidingsgolf is gericht op het automatiseren van herhaalbare taken en informatie-uitwisseling en het verder ontwikkelen van vliegende drones, magazijnrobots en semiautonome voertuigen.

In de derde golf, die halverwege de jaren dertig tot rijpheid kan komen, is artificiële intelligentie (AI) steeds beter in staat om gegevens uit meerdere bronnen te analyseren, beslissingen te nemen en fysieke handelingen te verrichten met weinig of geen menselijke inbreng. Dit noemen we de autonomiegolf. In deze fase kunnen bijvoorbeeld volledig autonome bestuurderloze voertuigen op grote schaal hun intrede doen in de economie.

John Hawksworth, hoofdeconoom van PwC en medeauteur van de studie, merkt op: “Onze schattingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de technische haalbaarheid van automatisering. Een andere analyse die we hebben verricht, wijst er verder op dat banen die door automatisering verloren gaan, op lange termijn waarschijnlijk voor een groot deel gecompenseerd worden door nieuwe banen als gevolg van de bredere en welvarendere economie die dankzij deze nieuwe technologieën mogelijk is. In tegenstelling tot sommige voorspellingen denken wij dat automatisering net zo min als in de decennia sinds het begin van de digitale revolutie tot technologische massawerkloosheid in de jaren 2030 zal leiden.”

Bron : PwC

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.