NL | FR | LU
Peoplesphere

Opleiding tot verzorgende/zorgkundige krijgt grondige update.

Om de steeds grotere zorgvraag het hoofd te bieden, is op initiatief van VDAB en de diensten voor gezinszorg de opleiding tot verzorgende/zorgkundige grondig gemoderniseerd. Digitalisering van de sector en de impact op de zorg en zorgberoepen heeft hierin ook zijn plaats. Daarbij blijft de aandacht voor een warme en respectvolle zorg centraal staan. Studenten die de opleiding voltooien, zullen nog beter voorbereid zijn op de noden van het werkveld.

De bedoeling van deze modernisering is om meer mensen warm te maken voor een toekomst in de zorgsector. Zorgkundige en verzorgende zijn knelpuntberoepen, gemiddeld 85% van de cursisten die afstuderen in een erkend opleidingscentrum, vindt binnen de drie maanden werk.

Het is bekend dat veel organisaties in de zorg- en welzijnssector een grote krapte op de arbeidsmarkt ervaren. VDAB heeft momenteel 884 openstaande vacatures voor verzorgende of zorgkundige en is een knelpuntberoep. Daarom werken VDAB en de opleidingscentra van de diensten voor gezinszorg de voorbije jaren nauw samen om de opleiding verzorgende/zorgkundige beter af te stemmen op de realiteit. Want naast de vergrijzing en de complexiteit van zorgvragen, zijn ook het aantal mensen die beroep doen op thuiszorg de afgelopen jaren sterk toegenomen. Verzorgenden van diensten gezinszorg bieden niet alleen zorg bij ouderen maar komen ook aan huis bij mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen met een beperking, bieden kraamzorg aan ouders en hun baby’s enz. De vernieuwde opleiding wil cursisten hier zo goed mogelijk op voorbereiden, door nog meer op maat van elke cursist te werken.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB): “De vergrijzing en digitalisering zullen een grote impact op de zorgsector hebben. Mensen worden steeds ouder, maar zullen ook langer kunnen thuis blijven door de enorme stappen op vlak van technologische ontwikkelingen in de medische sector. Om aan de vraag te kunnen voldoen moeten we mensen warm maken voor de zorgsector, maar er ook voor zorgen dat ze de nodige digitale competenties verwerven.”

Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur: “Verzorgenden en zorgkundigen krijgen van mij oprecht heel veel waardering voor het zinvolle werk dat zij binnen onze maatschappij verrichten.”

Een gemoderniseerde opleiding op maat van de cursist

Dit najaar organiseert VDAB in samenwerking met de diensten gezinszorg 2 kick-offdagen (22/10 in Brussel, 22/11 in Gent). Deze zijn het startsein voor de modernisering van de opleiding met een modulaire opbouw, nog meer werken op maat van de cursist en de introductie van de digitalisering. Op de 2 kick-offmomenten zijn rond deze thema’s een aantal concrete workshops voorzien, die in de toekomst op regelmatige basis zullen herhaald worden.

De vernieuwde opleiding is modulair ingericht. De opleiding bestaat uit een deeltraject huishoudelijk/logistiek medewerker in de zorg, en een deeltraject verzorgende/zorgkundige. In de toekomst zullen cursisten die vroegtijdig uitvallen, toch een deelattest kunnen verwerven. Ook het verlenen van vrijstellingen voor bepaalde vakken op basis van eerder verworven competenties, moet door de modulaire opbouw mogelijk worden

Stefaan Berteloot, directeur van Zorggezind, koepelorganisatie van de diensten voor gezinszorg: “De vraag naar thuis- en gezinszorg zal blijven stijgen. Iedereen met een hart voor zorg verdient een kans om zijn talent te ontplooien.”

Enkele cijfers:
Vacatures: voor het beroep zorgkundige ontving VDAB het afgelopen jaar (in de periode oktober 2017-september 2018 4.536 vacatures. Eind september 2018 stonden er 708 open. Zorgkundige is een knelpuntberoep.
Voor het beroep verzorgende ontving VDAB het afgelopen jaar (in de periode oktober 2017-september 2018 1.719 vacatures. Eind september 2018 stonden er 176 open. Verzorgende is een knelpuntberoep.

Opleidingen: al jaren zetten we in om opleidingen te faciliteren tot verzorgende en zorgkundige, gezien het feit dat dit hardnekkige knelpunten zijn op de arbeidsmarkt.

Van de 7.633 social profit opleidingen in 2017 waren er 3.395 voor verzorgende en zorgkundige – een deel daarvan is in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), een deel met de Diensten Gezinszorg.

Bron : VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.