NL | FR | LU
Peoplesphere

Personeelstekort in de bouwsector aangepakt door 10 maatregelenplan.

Vorige week liet de Vlaamse Confederatie Bouw weten dat ze op zoek zijn naar 11.500 mensen om de openstaande vacatures in te vullen. Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters lanceerde in januari vorig jaar al een tienpuntenplan om het nijpende personeelstekort in de bouwsector aan te pakken. Vandaag zijn de 10 maatregelen gerealiseerd. De focus ligt voornamelijk op knelpuntopleidingen en de omscholing van werkzoekenden.

1. Werkzoekenden kunnen vandaag kosteloos én met behoud van uitkering de opleiding ‘professionele bachelor bouw’ volgen.

2. Secundaire scholen kunnen de competentiecentra van VDAB gebruiken voor praktijklessen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt deze regeling uitgebreid naar het duaal leren voor competenties die niet op de werkplek aangeleerd kunnen worden.
3. In september 2018 gaan 5 nieuwe proefprojecten duaal leren van start die aansluiten bij de knelpunten binnen de sector (na eerdere richtingen ruwbouw, lassen-constructie, decoratie en schilderwerken, dakwerker en kraanbestuurder).
4. In verschillende provincies werden al opleidingen voor bedienden in de bouwsector georganiseerd. Het aanbod is groter geworden en verspreid over heel Vlaanderen.
5. Per provincie worden bouwbaden georganiseerd. Werkzoekenden krijgen gedurende 20 dagen de tijd om alle soorten bouwberoepen te leren kennen. Deze bouwbaden zijn een schot in de roos. De doorstroming naar een bouwfinaliteitsopleiding is voor 60% een feit. Een deel gaat zelfs rechtstreeks aan het werk.
6. VDAB-opleidingen focussen op vormingen gericht op knelpuntberoepen. Hiervoor zijn een 15-tal nieuwe opleidingen en modules ontwikkeld of in ontwikkeling, bijvoorbeeld houtskeletbouw en gasmonteur.
7. VDAB werkt samen met hogescholen en CVO’s om mensen specifiek te vormen en te begeleiden in de omschakeling naar digitale technieken (BIM). De bedoeling is om de digitalisering in de bouwsector op te vangen en mensen daar specifiek in bij te scholen. Ook worden er digitale tools ontwikkeld en uitgewisseld.
8. Meer inzetten op opgebouwde competenties in plaats van diploma’s is een van de doelstellingen van de sectorale arbeidsakkoorden. Deze samenwerking leidt tot een grotere wisselwerking tussen bedrijven, bouwsector en VDAB.
9. Het aanleren van de Nederlandse taal wordt geïntegreerd in praktijkgerichte opleidingen. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap en beide expertises vullen elkaar mooi aan.
10. In het nieuwe organisatiemodel van de VDAB is een nauwere samenwerking voorzien met de verschillende sectoren, waaronder ook de bouwsector. Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Constructiv afgesloten waarbij intens wordt samengewerkt om de tewerkstelling in de sector te verhogen.

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters beseft dat de inspanningen van de overheid alleen niet zullen volstaan om de knelpunten op te lossen: “De bouwsector speelt een grote rol als banenschepper, maar we moeten ervoor zorgen dat ze die banen ook kunnen blijven invullen. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze 10 maatregelen enorme stappen vooruit zullen kunnen zetten om meer mensen warm te maken voor knelpuntberoepen in de bouw. Natuurlijk neemt dat niet weg dat we intensief moeten blijven samenwerken met de sector om het imago van de bouwberoepen en het werken in de bouwsector op te krikken. Maar ook de federale inspanningen voor de loonlastenverlaging en de verlaging van de vennootschapsbelasting blijven belangrijk voor de bouwsector.”

Bron : Kabinet van Philippe Muyters

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.