NL | FR | LU
Peoplesphere

Sociale verkiezingen opgeschort tot najaar: de NAR adviseert uitstelling naar periode van 16 tot 29 november 2020.

In de uitzonderlijke context van COVID-19 besliste de Groep van Tien onlangs om de kalender van de Sociale verkiezingen 2020 tijdelijk op te schorten. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn op dinsdag 24 maart 2020 tot een akkoord gekomen over de gevolgen van die tijdelijke opschorting. De Raad adviseert dat de koning de verkiezingen uitstelt naar de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert.

De verkiezingskalender wordt dus opgeschort vanaf dag X+36 (de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten). Ondernemingen kunnen en mogen die lijsten niet aanplakken of aan hun personeel meedelen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wilde een zo groot mogelijke rechtszekerheid garanderen van de beschermingsperioden van de personeelsafgevaardigden en de kandidaten voor de verkiezingen.

Op advies van de sociale partners wordt de periode van zogeheten ‘occulte bescherming’ (waarin alle ontslagen sterk worden afgeraden) dus ook opgeschort. Die opschorting loopt vanaf de dag na X+35 tot de nieuwe (fictieve) dag X, die op zijn beurt wordt bepaald in functie van de nieuwe dag Y (nieuwe datum voor de verkiezingen, waarschijnlijk tussen 16 en 29 november 2020).

Het VBO had ook in het bijzonder aandacht voor de beschermingsvergoedingen die moeten worden berekend tot het eind van de lopende mandaten. Die mandaten hadden deze zomer moeten aflopen als de verkiezingen in mei 2020 waren gehouden. Om elke vorm van rechtsonzekerheid te vermijden met betrekking tot werknemers die beschermd zijn sinds de sociale verkiezingen van 2016 en geen kandidaat zouden zijn in 2020, zijn de sociale partners overeengekomen om een onderscheid te maken tussen werknemers die tot en met 17 maart 2020 zijn ontslagen en werknemers die na die datum hun ontslag hebben gekregen. Voor werknemers ontslagen tot en met 17 maart 2020 zal de beschermingsvergoeding maar worden berekend tot mei-juni 2020, alsof de procedure niet werd opgeschort.

Voor de uitzendkrachten die nog minstens 26 dagen moeten werken tussen X en X+77 om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, moet het aantal gewerkte dagen tussen X en X+35 enerzijds en tussen de nieuwe dagen X+36 en X+77 anderzijds bij mekaar worden opgeteld.

De verkiezingsprocedure zal hernemen op de nieuwe dag X+36. Die dag X+36 zal worden bepaald door de nieuwe dag Y die overeen zou komen met dezelfde dag(en) binnen de oorspronkelijke veertiendaagse in mei.

De sociale partners roepen de regering op om met spoed het wetgevend en regelgevend kader in die zin goed te keuren om alle betrokken partijen de broodnodige rechtszekerheid te geven.

Bron: VBO

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.