NL | FR | LU
Peoplesphere

Impact van coronacrisis: telewerk bijna verviervoudigd naar zo’n 64%.

De retroactieve versoepeling van tijdelijke werkloosheid tot 30 juni is goed nieuws voor meer dan de helft van de bedrijven in ons land. Opvallend: 59% van de bedrijven, heeft de voorbije twee weken telewerk ingevoerd. Dat is bijna een verviervoudiging dan voor het coronavirus uitbrak in ons land. Acerta stelt dat deze crisis de terughoudendheid rond telewerk grotendeels weggenomen heeft en dat dat weleens een blijvend effect zou kunnen hebben.

Alle tijdelijke werkloosheid tussen 13 maart en 30 juni 2020 zal worden behandeld als tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht. Dat heeft de overheid beslist vorige vrijdag. Meteen zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd en versoepeld. Al voor die nieuwe spelregels bekend werden had 57% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers zich genoodzaakt gezien om voor bepaalde werknemers – gemiddeld 25% van alle medewerkers – een of andere vorm van tijdelijke werkloosheid in te roepen. 13% van de respondenten van de bevraging had toen al de eigen activiteiten opgeschort en de deuren gesloten.

Kathelijne Verboomen, Directeur Kenniscentrum Acerta Consult: “Overmacht wordt momenteel retroactief toegepast. Het gaat om een vereenvoudigde procedure met gunstigere spelregels. Zo wordt tijdelijke werkloosheid door overmacht gelijkgesteld voor de berekening van vakantierechten en wordt er bovenop de uitkering een supplement voorzien. De inschatting is alleszins dat feitelijke tijdelijke werkloosheid zal toenemen en dus is de overmacht-erkenning welkom.”

Half maart was het aandeel werkgevers dat telewerk had ingevoerd of versoepeld ten gevolge van de coronacrisis nog maar respectievelijk 18% en 17%. Vandaag is dat aandeel bijna verviervoudigd. 64% heeft de policy rond thuiswerk versoepeld, 59% heeft die ingevoerd.
“De toename is logisch want de oproep van de overheid was duidelijk: voer telewerk in waar het kan. Daarom ook dat wij een paar weken terug bedrijven al aanraadden om uit te testen of zij daar klaar voor waren. Dat blijken ze te zijn. Er is een duidelijke shift gemaakt, de feitelijke lockdown heeft een aan de gang zijnde evolutie merkelijk versneld. De terughoudendheid over telewerk, bij zowel werkgevers als werknemers, zou weleens ook voor na corona kunnen zijn overwonnen.”

Minderheid van bedrijven (45%) schakelt preventiedienst in voor een veilige werkplek.

Natuurlijk kan niet alle werk van thuis gebeuren. 94% van de werkgevers wiens activiteiten kunnen doorgaan heeft mensen in dienst die ook vandaag nog naar de werkplek moeten om hun taken te kunnen uitoefenen. Zonder uitzondering gelden daar strengere hygiënemaatregelen, die zijn dan ook ondertussen een evidentie. Wat minder gangbaar is, is de rol van de preventiedienst. Slechts 45% deed daarop een beroep voor het garanderen van veilige werkplekken. Nochtans hebben werkgevers met meer dan 50 werknemers een preventiedienst.

82% bedrijven gaat uit van omzetverlies.

De inschatting van de impact van de coronacrisis op de omzet zien de werkgevers wel steeds somberder in. Waar midden maart nog de helft dacht niet te moeten uitgaan van omzetverlies, is dat nu gezakt naar 18%. Ruim 1 op de 3 gaat uit van 20% verlies en nog eens ruim 1 op de 3 van een omzetverlies tot 50%.

Positieve impact van corona op flexibiliteit.

Werkgevers en werknemers hebben in deze coronatijden bewezen dat ze flexibel kunnen zijn. Flexibel op het vlak van werktijden en werkplek. Dit kan een goed moment zijn om ook in de taken flexibiliteit door te trekken.
Kathelijne Verboomen: “Net zoals de nood een deugd blijkt te zijn voor de acceptatie van telewerk, kan deze zelfde nood ook aantonen dat mensen andere taken aankunnen dan ze van zichzelf denken of dan van hen wordt gedacht. Never waste a good crisis: interne rematching – het herschikken van talenten en taken – ook daarover zou hierna weleens meer flexibiliteit kunnen zijn gegroeid.”

 

Bron: Acerta – De gegevens komen van een online bevraging onder een representatief staal van 745 bedrijven met minstens 50 werknemers. De bevraging liep van 19 t.e.m. 24 maart, er waren 134 respondenten.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.