NL | FR | LU
Peoplesphere

Steeds meer leraren hervatten deeltijds het werk na langdurige ziekte.

Is leraar een zwaar beroep ? In 2016 was ruim 4 op de 10 leraren geen enkele dag ziek. Traditioneel scoort de jongste groep (-26 jaar) het best met bijna 6 op de 10 die nooit ziek was. Bij de oudste groep (56-65 jaar) was bijna 44% geen enkele dag ziek. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits  merkt dat werkbaar werk ook in het onderwijs  een belangrijke bekommernis is.

In 2016 nam het onderwijspersoneel gemiddeld 18,89 ziektedagen op tegenover 16,35 dagen in 2015. dat cijfer zitten ook de eendagsziekten en de verloven voor verminderde prestatie. Zonder de verloven verminderde prestaties is er een stijging van 14,72 dagen in 2015 naar 15,77 in 2016. Vooral directieleden zijn vaak ziek.
Er is sprake van een stijging van het ziektepercentage voor alle leeftijden, het hoogste ziektepercentage ligt bij de groep tussen 56 en 65 jaar, een groep die geleidelijk groter wordt. Dat heeft verschillende redenen: er is de natuurlijke leeftijdspiramide in het onderwijs, maar er moet ook langer gewerkt worden door een verschuiving van de pensioendatum en het uitdoven van een aantal verlofstelsels (terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen) geschrapt.

De categorie van 56- tot 65-jarigen maakt het grootste deel uit van leraren die na langdurige ziekte weer deeltijds aan de slag gaan. Meer personeelsleden (2.100) maakten in 2016 gebruik van de mogelijkheid om deeltijd het werk te hervatten na een periode van ernstige en langdurige ziekte. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging met iets meer dan 8%. Dat kan gaan over een dringende, ernstige behandeling van een ziekte waarna het personeelslid weer aan het werk kan. Voor iets meer dan driekwart van de personeelsleden is het mogelijk om voor een beperkte periode (maximum 6 maanden) deeltijds te werken na een ernstige ziekte. 90% van hen kiest voor een tewerkstellingspercentage tussen 50 en 74%. Het verlof duurt gemiddeld 107 dagen.

Sinds 1 januari 2015 is het ook mogelijk om langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte te krijgen. Hier gaat het om een groep mensen voor wie het hervatten van de totale opdracht (ook op lange termijn) zo goed als onmogelijk is en het verlof dus onmiddellijk voor een langere periode wordt toegekend. Minister Crevits wil leerkrachten op die manier helpen om weer deeltijds aan de slag te gaan en langdurige afwezigheden vermijden. In 2015 ging het om 609 personeelsleden, in 2016 steeg dat aantal naar 1113. In totaal zijn in 2016 16% van het aantal ziektedagen het gevolg van één van de twee vormen van verlof voor verminderde prestaties.

Griep zorgt voor meeste zieken.

De top 5 van de ziektegevallen zijn griep (ruim 13%), psychosociale aandoeningen (8%), gevolgd door problemen met maag en darmen, rug en neus, keel en oor. In het kader van het gezondheidsbeleid is het van belang dat bewegen, niet roken, goede hygiëne en een gezonde levensstijl basismaatregelen zijn in de scholen. Ook op die manier kan ziekte verminderen. De meeste ziektedagen worden opgenomen als gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie en burn-out. In 2016 eisen psychosociale aandoeningen ruim 36% van de ziektedagen op. Iets meer dan 9% gaat over problemen met gewrichten. Verder volgen onder meer rugproblemen, griep en ziektedagen omwille van zwangerschap.

De eendagsziekten zijn in 2016 met 6,42% gestegen ten opzichte van 2015 tot 106.683 dagen. De personeelsleden van de Centra voor Leerlingenbegeleiding maken het meeste gebruik van het eendagsziekteverlof.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Scholen hebben recht op een vervangleerkracht vanaf een ziekteverlof van 10 werkdagen. We stellen vast dat heel wat ziektedagen niet worden vervangen, hierdoor moeten scholen vaak op zoek naar noodoplossingen of alternatieven voor de lessen die niet kunnen doorgaan. Daarom is het ook van belang dat er lokale vervangingspools komen zodat de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen gegarandeerd wordt.”

“De evolutie van het ziekteverzuim is niet uniek in het onderwijsveld, ook in andere sectoren stijgt het aantal opgenomen ziektedagen. De voornaamste oorzaken zijn griep, psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie en burn-out, problemen met maag en darmen, rug, en neus, keel en oren. Ook in het onderwijs is werkbaar werk een belangrijke bekommernis. Sinds 2015 is het mogelijk voor mensen die langdurig afwezig zijn wegens ziekte om via twee systemen van verminderde prestaties terug in te stappen. We zien dat daar meer en meer gebruik van wordt gemaakt en dat de stijging van het gemiddeld aantal ziektedagen hierdoor voor een groot stuk kan verklaard worden.”

Het rapport kan je hier terugvinden:
http://agodi.be/publicaties-ziekteverzuim-vlaamse-onderwijspersoneel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.