NL | FR | LU
Peoplesphere

Strategisch opleidingsbeleid blijft werkpunt voor HR

Gemiddeld volgt de Belgische professional zeven dagen opleiding per jaar. Sinds 2010 is dat cijfer redelijk stabiel gebleven. Bovendien blijkt dat vooral generatie Y (min 30-jarigen) veel opleidingen volgt. Het aantal professionals dat geen enkele dag opleiding volgt, daalt: van 13% vorig jaar, naar 7% dit jaar. Voor die opleidingen duiken professionals nog steeds het liefst het klaslokaal in. Ook dit jaar geeft 70% er weer de voorkeur aan.

Voor het vijfde jaar op rij heeft Kluwer Opleidingen de professionele ontwikkeling van de Belgische medewerker, manager en HR-verantwoordelijke onderzocht. Ook dit jaar valt op dat de Belgische professional veel tijd blijft investeren in zijn ontwikkeling. Tegen de verwachtingen van vijf jaar geleden in, blijft klassikaal leren de populairste manier om up-to-date te blijven. De Learning Indicator brengt voor de vijfde keer het professionele leren in België in kaart. Aan het onderzoek van Kluwer Opleidingen, dat uitgevoerd werd door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX in juni 2014, namen 3.312 professionals deel. De respondenten waren medewerkers, managers en HR-verantwoordelijken.

Klassikaal leren blijft populair

Een opmerkelijke evolutie, stelt Miek Wouters, learning consultant bij Kluwer Opleidingen: “In 2010 gaven Belgische professionals de voorkeur aan klassikaal leren. Maar tegelijk voorspelden de HR-verantwoordelijken toen dat andere leervormen terrein zouden winnen ten koste van klassikaal leren. Op het eerste gezicht lijkt anno 2014 niets minder waar. Toch merken we bij Kluwer in de vraag naar opleidingen wel degelijk een evolutie, maar dan eerder naar hybride vormen van opleidingen. Die spelen de voordelen van ‘samen’ leren en het delen van kennis uit, maar houden ook rekening met de individuele voorkennis, leerritme, en leervoorkeuren van de deelnemers . Maar dat klassikale aspect blijft dus wel belangrijk.”

De meeste opleidingen werden gevolgd om de specifieke beroepseigen kennis en vaardigheden aan te scherpen. Toch krijgen die opleidingen de grootste daling te verwerken: in 2013 volgde nog 68% van de respondenten dit soort opleiding, in 2014 is dat nog maar 49%. ICT-opleidingen bekleden met 26% de derde plaats, na algemene persoonlijke vaardigheden (39%). Met de exponentiële groei van de nood aan technologische kennis bij alle medewerkers in het achterhoofd, is dat een logische evolutie, die in de toekomst nog zal toenemen. Deze trend wordt bevestigd door Kluwer Opleidingen: tegenover 2010 is het aantal inschrijvingen voor ICT-opleidingen bijna verdubbeld.

Is opleiding een beloning, of wordt opleiden beloond?

Doorheen de jaren is de Belgische professional zijn ontwikkeling meer in eigen handen gaan nemen, door steeds vaker ook van collega’s of via social media bij te leren. Toch is het de manager die het vaakst het initiatief neemt voor opleidingen. Dat blijkt in 64% van de organisaties het geval. Pittig detail: volgens 61% van de bevraagde HR-verantwoordelijken zijn zij verantwoordelijk voor de opleidingen, terwijl slechts 44% van de medewerkers die mening deelt.

Ook over het bespreken van opleiding en ontwikkeling zijn de meningen verdeeld: slechts 10% van de managers en HR-verantwoordelijken geeft toe het nooit te hebben over opleidingen, terwijl 24% van de medewerkers zegt dat het onderwerp nooit ter sprake komt.

Toch zegt twee derde van de respondenten dat het mogen volgen van een opleiding een beloning is voor hun werk. Het zijn vooral generatie Y en de HR-verantwoordelijken die opleiding als beloning zien, de managers zijn het in mindere mate eens met deze stelling. Verrassende vaststelling is dat ook in 2010 zes op de tien respondenten aangaven opleiding als beloning te zien.

“Op het eerste gezicht lijkt er in vijf jaar tijd niet veel veranderd. De Belgische professional blijft veel aandacht aan opleiding besteden en klassikaal leren blijft populair. Daarnaast blijft er een verschil in perceptie bestaan tussen HR en managers enerzijds en medewerkers anderzijds. Enigszins alarmerend is de ongewijzigde situatie op gebied van strategisch opleidingsbeleid. In 2010 gaf 37% van de HR-verantwoordelijken aan geen opleidingsbeleid te hebben dat nauw aansluit bij de bedrijfsstrategie, in 2014 is dat zelfs 42%. En dat terwijl de koppeling tussen de twee de voorbije jaren de grootste prioriteit bleef, en uit het onderzoek blijkt dat een strategisch opleidingsbeleid en succes hand in hand gaan. Werk aan de winkel dus”, zegt Miek Wouters, learning consultant bij Kluwer Opleidingen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.