NL | FR | LU
Peoplesphere

SYNTRA Vlaanderen en VDAB gaan samen voor duaal leren.

Sinds Minister Crevits en Minister Muyters het startschot gaven in 2016, kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar kiezen uit meer dan 50 verschillende duale studierichtingen. En om van duaal leren een succesverhaal te maken zet SYNTRA Vlaanderen, als regisseur, volop in op samenwerking. Een samenwerking met VDAB is dan ook cruciaal om de kansen op de arbeidsmarkt van leerlingen uit duaal leren te maximaliseren.

De balans op juni 2018 is dat er maar liefst 1 261 goedgekeurde erkenningsvragen , 1 558 aantal werkplekken duaal leren, 50 trajecten duaal leren en een 200-tal opleidingsverstrekkers zijn.

Syntra Vlaanderen en VDAB willen van duaal leren een volwaardige leerweg maken met een win-win voor elke partij: de leerling, de onderneming, het onderwijs en de samenleving.

  • Voor de leerling betekent dit: competentieontwikkeling (21e-eeuwse vaardigheden), een vorming tot een sterke persoonlijkheid, een concrete werkervaring, vertrouwdheid met de arbeidsmarkt en meer kansen op de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer.
  • Voor de ondernemingen: een manier om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Het laat ondernemingen toe meer flexibel in te spelen op veranderende competenties op de arbeidsmarkt van morgen.
  • Voor het onderwijs: een manier om werkplekleren sterk te integreren in de arbeidsmarktgerichte studierichtingen en zo op termijn te streven naar een opwaardering van het huidige stelsel leren en werken en andere vormen van beroepsgericht onderwijs.
  • Voor de samenleving in z’n geheel: een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid, instroom van gegeerde competenties (cfr. knelpuntberoepen) die het economische leven bevorderen, een sterk functionerende arbeidsmarkt, …

Pijlers van de samenwerking

VDAB ondersteunt Syntra Vlaanderen en de sectorale partnerschappen bij het uitbouwen van een duurzaam netwerk van leerondernemingen. Ook willen beide organisaties samen een visie ontwikkelen over de toekomst van duaal leren. Daarnaast werken VDAB en Syntra Vlaanderen ook samen rond de ontwikkeling van digitale technologie voor duaal leren. Ten slotte zal er ook op het vlak van monitoring informatie worden uitgewisseld. Zo kunnen we de link tussen duaal leren en de arbeidsmarkt ook in cijfers gieten.

Concreet zal er onder andere een SPOC, single point of contact, de contacten tussen beide organisaties stroomlijnen en het aanspreekpunt worden om de samenwerking op te volgen. Een op jaarlijkse basis opgemaakt operationeel plan bevat de concrete acties, timing en indicatoren waarover gezamenlijk gerapporteerd zal worden aan het Vlaams Partnerschap Duaal leren.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.