NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘arbeidsmarkt’

‘Samen en Lokaal voor Werk’: SERV en VVSG bundelen de krachten om meer mensen stappen naar werk te laten zetten.

De Vlaamse vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale besturen hebben samen het pact ‘Samen en Lokaal voor Werk’ ondertekend. Hiermee willen ze mensen die momenteel niet werken, moeilijk te bereiken zijn of ver van de arbeidsmarkt staan, helpen aan een duurzame baan. Door de lokale samenwerking te versterken, willen de organisaties de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en de werkzaamheidsgraad verhogen. Dit initiatief bevordert sociale mobiliteit en draagt bij aan een gezonde lokale samenleving. Lezen

Commitment van werknemers om op korte termijn baan te houden wereldwijd gedaald.

De nieuwste wereldwijde benchmark van employee experience platform Culture Amp, die meer dan 1 miljard anonieme datapunten bevat, laat zien dat het overall gevoel van werknemers over hun werkplek achteruit gaat: de tevredenheid is met 3% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Gezien de enorme omvang van de onderliggende dataset is deze daling allesbehalve onbeduidend. Het is eerder een reactie op een jaar dat werd gekenmerkt door veel veranderingen, politieke spanningen, personeelstekorten en financiële druk. Lezen

Federgon lanceert voorstellen voor de duurzame integratie van personen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt.

21 maart is de Internationale dag tegen discriminatie en racisme. Federgon, het Netwerk voor Werk, grijpt deze dag aan om voorstellen te lanceren die de duurzame integratie van personen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt bevorderen. Uitzendwerk is immers een belangrijk instroomkanaal voor niet-Belgen op onze arbeidsmarkt. Via uitzendovereenkomsten voor onbepaalde duur kunnen personen met een migratieachtergrond verder duurzaam integreren in onze economie. Daarnaast moet strenger opgetreden worden tegen buitenlandse malafide bedrijven en de procedure om een single permit aan te vragen sneller en eenvoudiger kunnen verlopen. Lezen

Actiris stuurt haar “mega-kandidatuur” op naar alle Brusselse werkgevers.

Maandag 18 maart lanceerde Actiris een nieuwe communicatieactie voor Brusselse werkgevers. Het doel van de campagne is om hen bewust te maken van de mogelijkheden die een samenwerking met Actiris biedt en de werkgevers aan te moedigen om aan te kloppen bij het Brusselse Agentschap voor Arbeidsbemiddeling voor ondersteuning. Lezen

Werkbare jobs: nieuwe innovatieve technologieën voor zorg van de toekomst.

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken moeten niet alleen meer mensen aan de slag, maar ook de huidige werknemers aan de slag blijven. Het hebben van een werkbare job is daarbij essentieel, ook in een sector zoals de zorg. Innovatieve technologieën zoals virtual- en augmented reality, digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in het werkbaar maken én houden van jobs. Lezen

Vlaamse sociale partners vragen beheersovereenkomst om VDAB wendbaar te laten inspelen op noden toekomstige arbeidsmarkt.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beschikt over een goede, stevige basis om zich klaar te maken voor de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt tegen 2030. Dat blijkt uit het Deloitte-rapport over VDAB dat Vlaams minister van Werk liet uitvoeren. De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties die VDAB beheren willen de komende maanden samen met het management en de minister van Werk met de strategische kernaanbevelingen verder werken om van VDAB een wendbare en toekomstgerichte organisatie te maken. Lezen

“Vaste overtuigingen rond langdurig zieken, inclusiviteit en flexibiliteit moeten tijdens dit verkiezingsjaar aangepakt worden”.

Anouk Lagae, uittredend CEO van Accent kruipt nog een laatste keer in haar pen om het te hebben over de polarisatie op de arbeidsmarkt. Volgens Lagae moeten we vastgeroeste overtuigingen over langdurig zieken, flexibele arbeid, veranderingen op de arbeidsmarkt en inclusie leren loslaten. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan de blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Lezen

Actiris streeft 4000 werkzoekenden richting eigen tewerkstelling te begeleiden tegen 2027

Actiris stelt vandaag de nieuwe lichting partners voor die geselecteerd zijn om werkzoekenden te ondersteunen bij de creatie van hun eigen tewerkstelling. Samen met de nieuwe partners streeft Actiris ernaar om 4000 werkzoekenden te begeleiden, met specifiek oog op langdurige werkzoekenden om hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Lezen

Campagne ‘Daden boven woorden’ inspireert werkgevers om Oekraïense vluchtelingen aan te werven ondanks taalbarrières.

Ruim één op de drie van de Oekraïense vluchtelingen tussen 18 en 65 jaar die in Vlaanderen ver-blijft, heeft (tijdelijk) een job gevonden. Met de campagne ‘Daden boven woorden’ wil de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) samen met 38 sectororganisaties ondernemingen warm maken om nog beter te doen en voorbij de taalbarrière te kijken bij aanwervingen. Zo kunnen ont-heemde Oekraïners maar ook andere nieuwkomers meer kansen krijgen en evolueren bedrijven naar een inclusief HR-beleid. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.