NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘arbeidsmarkt’

Eén op de 20 Belgen heeft 2 jobs, kwart meer in vergelijking met 10 jaar geleden.

5% van de werkende Belgen combineert twee jobs. Dat zijn er een kwart meer dan tien jaar geleden en de grootste stijging in vergelijking met onze buurlanden. In Nederland combineren wel nog dubbel zoveel beroepsactieven twee jobs. Opvallend: in vergelijking met 10 jaar geleden hebben bijna 68% meer actieve 65-plussers in ons land een tweede job. Lezen

Open-minded hiring: bedrijven werven 40% meer kandidaten aan die ze voorheen niet zouden selecteren.

Een jaar geleden lanceerde talent placement bedrijf Accent open-minded hiring, waarbij bedrijven alleen nog geanonimiseerde cv’s krijgen te zien. Accent startte met deze aanpak om onbewuste vooroordelen bij haar klanten en haar eigen medewerkers uit te schakelen en op die manier de arbeidsmarkt eerlijker te maken en ieder talent een kans te geven. Lezen

Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt groter.

De Belgische economie zou in 2024 met 1,4% groeien en nagenoeg hetzelfde tempo aanhouden tot 2029. De binnenlandse werkgelegenheid zou in die periode stijgen met 253 000 personen, waardoor de werkgelegenheidsgraad aantrekt tot 74,3% in 2029. De inflatie wordt dit jaar geraamd op 2,8% en zou terugvallen tot minder dan 2% vanaf 2025. Het overheidstekort wordt geraamd op 4,6% van het bbp in 2024. Bij ongewijzigd beleid zou het daarna geleidelijk oplopen tot 5,6% in 2029. Lezen

Belgische bedrijven geven nog steeds voorkeur aan binnenlands talent

Deel, het HR en Payroll platform, bundelde inzichten uit honderdduizenden wereldwijde arbeidscontracten in het jaarlijkse Global Hiring Report. In België bekeek het de data van meer dan 400 professionals en honderden bedrijven. Lezen

Gendergelijkheid: 9 prioritaire thema’s voor de legislatuur 2024-2029.

Vandaag presenteert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema’s voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen – meer dan zestig concrete maatregelen – moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen. Lezen

Vlaamse arbeidsmarkt blijft krap, aantal knelpuntberoepen neemt verder toe

Het blijft voor werkgevers een grote uitdaging om personeel te vinden. Ondanks de problemen waarmee de Belgische economie te kampen heeft, blijft de krapte op de arbeidsmarkt erg groot. Uit het jaarlijks onderzoek van VDAB naar de knelpuntberoepen blijkt dat de zoektocht naar bepaalde profielen uiterst moeilijk blijft. Lezen

De arbeidsmarkt zal in 2024 met grote tekorten kampen: flexibiliteit is het antwoord op deze uitdaging.

In een verkiezingsjaar dat bol zal staan van de uiteenlopende standpunten over werk, wordt de arbeidsmarkt van 2024 een zeer uitdagend speelveld voor werkgevers, zo voorziet House of HR. De redenen daarvoor zijn de aanhoudende vergrijzing, het verwachte economische herstel en de energietransitie. ChatGPT en OpenAI zullen bijdragen om recruitment en HR-tools en -processen te versnellen. Maar in die banen waarop de economie draait zoals logistiek, techniek en zorg, blijft de menselijke factor onverminderd belangrijk. Lezen

Bedrijfsleiders niet altijd positief over evolutie van arbeidsmarkt: personeelskrapte zal verder toenemen volgens 4 op de 10 ondernemers.

Hoe denken ondernemers dat de arbeidsmarkt het komende jaar zal evolueren? Niet altijd even positief, zo blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.043 ondernemers. 44% van hen denkt dat de personeelskrapte alleen maar zal verergeren. Anderzijds denkt 40,2% wel dat digitalisering en automatisering ervoor zal zorgen dat ze meer kunnen doen met minder mensen. Lezen

210.585 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB op 31 december 2023.

De werkzoekendencijfers van december 2023 zijn gepubliceerd door VDAB. Tegenover december 2022 is dit een stijging met 14%. De voormalig niet-beroepsactieve WZW namen het sterkst toe met 38%. De BIT-jongeren (+15%) en de overige WZW (+9%) stegen minder sterk. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag daalden licht met 1%. Lezen

Integratie van verzoekers om internationale bescherming op de arbeidsmarkt: een vergelijkend perspectief tussen de Belgische situatie en Europese lidstaten.

Arbeidsmarktintegratie is een cruciaal aspect van de integratie van migranten en succesvolle betrokkenheid bij de samenleving. Dit komt niet alleen door de rol die het speelt bij het bieden van economische onafhankelijkheid, maar ook omdat het een impact heeft op de gezondheid en het algehele welzijn van migranten. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.