NL | FR | LU
Peoplesphere

Investeren in welzijn loont maar 30% van de werkgevers onderschat dit belang volgens hun werknemers.

Werk is voor bijna 9 op de 10 Belgen (87%) belangrijk. Dit omdat het hen financiële zekerheid geeft, maar ook omdat werk zinvol is, plezier verschaft en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. 7 op 10 (69%) werknemers bevestigen dat werk hen effectief in staat stelt om het leven te leiden dat ze willen. De resterende 3 op 10 werknemers die dat niet vinden, geven hiervoor het vaakst een te laag loon en een te hoge werkdruk als redenen op. Maar liefst de helft van deze laatste groep zegt dat hun werkgever geen werk maakt van hun welzijn. Dit terwijl uit dit onderzoek, in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, blijkt dat investeren in zinvol werk en welzijn een duidelijk hogere score op het vlak van tevredenheid en motivatie verzekert.

We werken om goed en comfortabel te kunnen leven. Dat wordt door 88% van de werknemers bevestigd. Voor ruim de helft van de ondervraagden is hun job een essentieel onderdeel van hun leven. Dit omdat ze het werk op zich als zinvol ervaren (24%) en omwille van het werkplezier dat ze hebben (32%).

Opvallend is ook dat wie door te werken een comfortabel leven leidt, een duidelijk hogere score geeft op motivatie, tevredenheid, engagement, productiviteit, werkplezier en geluk op het werk, dan werknemers bij wie dat niet het geval is. Zo varieert de werktevredenheid van 7,5/10 bij wie vindt dat het werk hen in staat stelt comfortabel te leven tot 5,8/10 bij wie daar niet mee akkoord gaat.

Goed inkomen is belangrijk maar volstaat niet

Van de 2 op 3 werknemers die door hun werk comfortabel kunnen leven, zegt maar liefst 88% dat hun salaris dat toelaat. Maar zij geven ook andere bepalende factoren op. Werk stelt hen, naast een toereikend inkomen, ook in staat om hun talenten te gebruiken (74%), zichzelf te ontwikkelen (72%), tijd goed te besteden (70%), zich niet te vervelen (70%), tijd over te houden om leuke dingen te doen (75%), zich extra’s te kunnen veroorloven (76%), nieuwe mensen te leren kennen (74%), iets zinvols te doen voor anderen (74%) en sociaal contact te hebben met andere mensen (81%).

De werknemers (31%) die aangeven dat ze door hun werk niet goed kunnen leven, geven hiervoor als belangrijkste reden aan dat ze te weinig verdienen (60%). Andere redenen zijn voor deze groep vooral te veel stress (31%) en werkdruk (30%), en te weinig vrije tijd (28%) en vakantie (25%). De relaties met leidinggevenden (17%) en collega’s (15%) worden minder als reden genoemd.

“Werk maakt een belangrijk deel uit van ons leven. Mensen werken niet alleen voor het geld, maar om werkplezier te beleven en voldoening uit hun werk te halen. Wat dat betekent is voor iedereen anders en hun werk moet hiervoor voldoende ruimte bieden,” aldus Wim Van der Linden, woordvoerder Tempo-Team.

Investeren in welzijn door werkgevers loont

Opvallend is dat bijna de helft (49%) van de bevraagde werknemers die aangeven dat hun werk hen niet in staat stelt het leven te leiden dat ze willen, zegt te werken in een organisatie die geen werk maakt van het welzijn van het personeel. Bij wie vindt dat zijn of haar werk wel bijdraagt tot een comfortabel leven, zegt slechts 22% dat geen werk wordt gemaakt van welzijn op het werk.

Er is dus een relatie tussen een comfortabel leven en welzijn op het werk, die in het algemeen onderschat wordt. Want 30% van alle bevraagde werknemers zegt dat er in hun organisatie op geen enkele manier werk wordt gemaakt van welzijn op het werk. Dit laatste is opvallend meer het geval in kleinere bedrijven (39%) dan in grotere (27%) en ook meer bij arbeiders (39%) dan bij bedienden (29%).

Bij de 70% werknemers waar de werkgever wel in welzijn investeert, gebeurt dat hoofdzakelijk via opleidingen om stressbestendiger te worden (29%), via initiatieven om ontspanning buiten de werkuren te organiseren (29%), door gezonde voeding/drank aan te bieden (24%), en via maatregelen om te de-connecteren en niet meer gestoord te worden na de werkuren (22%).

“Investeren in welzijn als organisatie betekent meer dan enkel het versterken van medewerkers. Om effectief te zijn, bevat een goed welzijnsbeleid ook structurele maatregelen: hoe kunnen we het werk anders organiseren? Wat doen we wel en wat doen we niet meer? We zijn goed in nieuwe maatregelen uitwerken, maar minder goed in problemen oplossen door iets weg te laten. Maar als dat mogelijk is, komt er meer ruimte vrij om weer tot de kern te komen, het werk zinvol te vinden, zich te ontwikkelen, … En dat motiveert,” besluit Prof. Anja Van den Broeck.

 

Bron: Red Report Onderzoek 2023 van Tempo-Team, in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven . Het onderzoek werd uitgevoerd bij een representatieve steekproef door een onafhankelijk onderzoeksbureau dat peilde naar de beleving van 2.500 werknemers ​ van actuele werkvloerthema’s.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.