NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘performance’

Deeltijdse werknemer presteert even goed als voltijdse, tenzij hij minder dan 50% werkt

Uit het onderzoek van Securex blijkt dat deeltijdse werknemers die meer dan 50% werken (vb. 4X8u per week), weinig verschillen van voltijdse werknemers. Ze verschillen vooral van werknemers die minder dan halftijds werken. Een kwart van de Belgische werknemers werkt in een deeltijds statuut (1-99%); een minderheid (15%) van hen werkt minder dan 50%. Van de leidinggevenden werkt 12% deeltijds, bijna allemaal meer dan 50%. Merk ook op dat het momenteel nog vooral een vrouwenaangelegenheid is: 77% is vrouw. Merk ook op dat de groep deeltijders jaar na jaar toeneemt. Lezen

Bijna acht op tien Belgische werknemers voelt zich geëngageerd en heeft plezier in het werk

Uit metingen van Attentia bij 15.000 Belgische werknemers in 2015 blijkt dat bijna acht op tien Belgische werknemers zich geëngageerd voelt en plezier heeft in het werk. Anderzijds blijkt ook dat bijna 25% aangeeft een erg hoge ‘herstelnood’ te hebben, wat als een waarschuwing kan worden gezien voor uitputting. Deze groep loopt een verhoogde kans op absenteïsme. Met een actieplan-op-maat kunnen werkgevers ingrijpen op de oorzaken vóór het te laat is of kortom: aan stresspreventie doen. In het algemeen verhoogt ‘uitdagend werk’ de kans op ‘plezier in het werk’ en het engagementsgevoel, terwijl sleutelen aan taakeisen zoals ‘werkbelasting’ de herstelbehoefte verlaagt. Lezen

Werkbaar werk plus voor bijna één op vijf werknemers

17,9% van de werknemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk plus. In de werkbaarheidsmeting van 2013 behoren zij met hun job tot de beste helft voor werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Alles wijst erop dat heel wat werknemers met werkbaar werk plus een job hebben die een langere loopbaan en duurzame inzetbaarheid toelaten. Zij achten zich vaker dan andere werknemers in staat om hun werk uit te voeren tot hun pensioen. Bovendien zijn ze minder op zoek naar ander werk en zijn ze minder ziek. Lezen

Werkomgeving sluit slecht aan bij het menselijk brein

Kenniswerkers worden vrijwel continu afgeleid van hun eigenlijke werkzaamheden. Dit is grotendeels terug te voeren op een gebrek aan begrip over hoe het menselijk brein functioneert en hoe ze hun aandachtspanne kunnen reguleren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het meest recente wereldwijde onderzoek van Steelcase dat een meta-analyse van neurowetenschappelijk en cognitief onderzoek omvat, aangevuld met eigen onderzoek naar het gedrag van kenniswerkers en de manier waarop ‘werk’ verandert. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.