NL | FR | LU
Peoplesphere

Bijna acht op tien Belgische werknemers voelt zich geëngageerd en heeft plezier in het werk

Uit metingen van Attentia bij 15.000 Belgische werknemers in 2015 blijkt dat bijna acht op tien Belgische werknemers zich geëngageerd voelt en plezier heeft in het werk. Anderzijds blijkt ook dat bijna 25% aangeeft een erg hoge ‘herstelnood’ te hebben, wat als een waarschuwing kan worden gezien voor uitputting. Deze groep loopt een verhoogde kans op absenteïsme. Met een actieplan-op-maat kunnen werkgevers ingrijpen op de oorzaken vóór het te laat is of kortom: aan stresspreventie doen. In het algemeen verhoogt ‘uitdagend werk’ de kans op ‘plezier in het werk’ en het engagementsgevoel, terwijl sleutelen aan taakeisen zoals ‘werkbelasting’ de herstelbehoefte verlaagt.

De scores voor engagement en plezier in het werk liggen hoog. Wel merken we dat 25% van de medewerkers ook een erg hoge herstelnood aangeeft, wat wijst op spanning of vermoeidheid. Erg hoge herstelnood kan als een waarschuwing gezien worden voor uitputting, een centraal kenmerk van burn-out. Belgische werknemers voelen zich geëngageerd en zijn bereid om hard te werken, maar een kwart toont een problematische vermoeidheid of moeilijkheden met ontspannen. Werkgevers hebben hier best aandacht voor”, klinkt het.

Grootste stressbronnen en motivatiebronnen

Relatief gezien krijgen ‘loopbaanmogelijkheden’ van de Belgische werknemers de minst positieve scores. In het algemeen schat de Belgische werknemer promotie of financiële groeikansen niet zo hoog in. Verder vallen ook de negatieve scores op qua: appreciatie verloning, arbeidsorganisatie, ontplooiingskansen (vaardigheidsbenutting) en inspraak.

Gelukkig zijn er ook positieve uitschieters die als motivatiebronnen meespelen: ‘jobzekerheid’ scoort het meest positief gevolgd door ‘emotionele belasting,’, belasting fysieke omstandigheden’ ‘rolambiguïteit’, ‘afwisselende taken’, maar ook ‘leiderschap’, ‘sociale steun collega’s en leidinggevende’ en ‘welzijnsklimaat’.

Grootste herstelbehoefte bij 35-45 jarigen

Niet de oudste maar wel de leeftijdscategorie ‘35-45 jaar’ geeft aan de hoogste herstelnood te ervaren. Zowel de jongste groep medewerkers -25 jaar als de groep +55 jaar geven minder herstelnood aan.
We weten ook dat anciënniteit een duidelijke rol speelt. “Er is een duidelijke aflopende trend voor anciënniteit; dit is het meest duidelijk voor plezier in het werk; alle organisaties staan voor de grote uitdaging om een werkklimaat te scheppen waar plezier in het werk en engagement hoog blijven. We raden werkgevers natuurlijk niet aan om te wachten met actie tot werknemers 35 jaar of ouder zijn geworden, maar zo snel mogelijk proactief te onderzoeken welke werkfactoren van belang zijn voor het welzijn van alle leeftijdsgroepen.

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.