NL | FR | LU
Peoplesphere

Taxshift: werkelijke daling loonkost schommelt tussen 1 % en 2 % in plaats van 5 %.

Vanaf 1 januari 2018 dalen de basisbijdragen voor de sociale zekerheid voor werkgevers met 5%. De werkelijkheid is minder positief. In realiteit schommelt de daling tussen 1 en 2%. Dat blijkt uit berekeningen van Hr dienstverlener ACERTA. Hierna de berekening van de werkelijke impact van de tweede fase van de taxshift op de werkgeverskosten.

Werkgevers betalen deze week de lonen van hun personeel. Daar waar de taxshift hen een daling van de sociale zekerheidsbijdragen voorspiegelde van 5%, blijkt dit in realiteit niet het geval te zijn. De taxshift geldt namelijk niet op dezelfde manier voor alle werkgevers. Sommige categorieën van werkgevers zijn uitgesloten en voor werkgevers voor wie ze wel volledig van toepassing is, is de werkelijke impact heel erg verschillend. Eén ding staat vast: de daling van de loonkost ligt in de praktijk ver van de vooropgestelde 5%.

Reden daarvoor is dat een hervorming van de structurele bijdragenvermindering de daling van de basisbijdragen deels te niet doet. Dit leidt ertoe dat de uiteindelijk verschuldigde RSZ-bijdrage zeer sterk afhankelijk is van de hoogte van het aan RSZ-bijdragen onderworpen loon. Belangrijkste conclusie: voornamelijk werkgevers die werknemers met een laag loon tewerkstellen profiteren van de taxshift met lagere bijdragen.

Dirk Wijns, Director ACERTA Consult: “De basisbijdragen voor profit-werkgevers en sommige non-profit organisaties dalen inderdaad met 5% vanaf 1 januari 2018. Maar dit betekent niet dat de effectieve loonkost ook met dit percentage daalt. De werkgeversbijdragen zijn procentueel het laagst voor werkgevers die werknemers met een laag loon tewerkstellen.”

Werkgevers social profit profiteren niet mee van daling sociale zekerheidsbijdragen

De daling van de loonkost gaat in zeer belangrijke mate voorbij aan veel werkgevers uit de social profit. Het betreft een belangrijke groep van werkgevers wiens werking in belangrijke mate gesubsidieerd wordt door de federale of regionale overheden. Denk aan ziekenhuizen, bejaardentehuizen, opvoedings- en huisvestingsinstellingen, gezins- en bejaardenhulp. Voor hen is er geen daling van de basisbijdragen voor sociale zekerheid.

Ook sociale zekerheidsbijdragen voor hoge lonen verlagen gezien internationale context

België heeft sinds 1996 als uitdrukkelijke doelstelling om de evolutie van haar loonkosten af te stemmen tegenover onze 3 belangrijkste handelspartners Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ook de door werkgever te betalen sociale zekerheidsbijdragen maken onderdeel uit van deze loonkost. Opmerkelijk is dat elk van deze landen de sociale zekerheidsbijdragen geheel of gedeeltelijk berekent op een loon dat begrensd wordt. Zo bedraagt voor Frankrijk het loonplafond voor het jaar 2017 3.289 euro/maand. Voor werknemers met een hoger loon wordt op het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt geen bijdragen geheven voor een aantal sectoren van de sociale zekerheid. . België had in het verre verleden eveneens plafonds voor de berekening van de RSZ-bijdragen. Deze werden begin de jaren 80 afgeschaft.

Dirk Wijns: “België ambieert zijn loonkostenontwikkeling in lijn te houden met deze van Nederland, Frankrijk en Duitsland, onze belangrijkste handelspartners. In die internationale context zou het niet onlogisch zijn om de sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers met een hoog loon verder te verlagen of een loonplafond in te voeren voor de berekening van de bijdragen.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.