NL | FR | LU
Peoplesphere

Telewerk van de federale diensten : een verviervoudiging in vier jaar tijd.

36,5 % van de federale personeelsleden werkt minstens één dag per week thuis. De Minister van Ambtenarenzaken is bewust van de maatschappelijke trend van langdurige afwezigheid door ziekte en vooral dan door ziekte met een stressgerelateerde oorzaak, waarvan de burn-out een belangrijk onderdeel is. In dit kader heeft hij sterk ingezet op een meer duurzaam en levensfasebewust personeelsbeleid, met onder andere een uitgebreid kader voor telewerk.

De federale overheid wil zich positioneren als een moderne en aantrekkelijke werkgever die medewerkers de kans biedt om hun werk en privé beter op elkaar af te stemmen. In dat kader biedt de overheid aan haar ambtenaren de mogelijkheid om thuis te werken. De inspanningen van de minister om telewerk te verankeren in de cultuur van de federale organisaties werpen hun vruchten af: het aantal telewerkers is in vier jaar tijd meer dan verviervoudigd van een kleine 8% in 2013 naar 36,5% in 2017.

De federale overheid doet het daarmee beter dan de privésector waar 12,9% van de werknemers regelmatig telewerkt. In tegenstelling tot de privé werken binnen de federale overheid meer vrouwen thuis dan mannen. 42% van de vrouwelijke ambtenaren werkt thuis tov 31% van de mannen. We zien ook verschillen tussen de niveaus: hoe hoger geschoold de ambtenaar is, hoe meer hij/zij telewerkt. Van de academisch geschoolde vrouwen werkt maar liefst 58% thuis, van de academisch geschoolde mannen is dat 47%

Steven Vandeput: “Telewerken is goed ingeburgerd in de federale. Het is een belangrijk instrument om werk
en privé beter met elkaar te combineren en om werk werkbaarder te maken. We zien ook positieve effecten
op de afwezigheid: telewerkers zijn gemiddeld 6% minder afwezig dan niet-telewerkers. Het is dus een win-
win voor zowel de werkgever, de werknemer als het team waarin de werknemer zit. De overheid kan als
wergever zonder enige twijfel de concurrentie aan met de privé. ”

Algemeen kader voor telewerk in de federale overheid
Om onduidelijkheden weg te werken heeft Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput met het KB Flexwerk van 9 maart 2017 gezorgd voor een gemeenschappelijk kader voor telewerk. Vanaf nu is het duidelijk wie beslist of telewerken in een organisatie kan of niet (het directiecomité). Vervolgens beslist de leidinggevende of een personeelslid kan telewerken of niet. Er worden ook grenzen gesteld aan het maximum aantal dagen dat er kan getelewerkt worden. De bovengrens voor telewerk wordt bekeken op jaarbasis en deze wordt vastgelegd op maximum drie vijfden van de arbeidsregeling van het personeelslid. Hiermee wordt voorkomen dat het personeelslid de voeling verliest met de werkvloer en vervreemdt van zijn collega’s en zijn dienst.

Bron : Kabinet Defensie en Ambtenarenzaken.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.