NL | FR | LU
Peoplesphere

Tewerkstelling bij Belgische kmo’s groeide in 2018 met steeds meer 55-plussers aan het werk.

De tewerkstelling bij onze kmo’s nam in 2018 opnieuw toe. Dat leert de kmo-jobindex van HR-dienstverlener SD Worx, die met een stijging van 0,4% in vergelijking met eind 2017 een nieuwe recordhoogte bereikt. Eind 2018 sluit af met een groei in tewerkstelling bij onze Belgische kmo’s. Brussel blijft koploper in de jaarevolutie. Toch vertoonden Q3 en Q4 van 2018 een flinke knik naar beneden, waardoor de jobindex (115,4 punten) meer dan 1 indexpunt lager afsluit dan de piek die in mei bereikt werd.

De kmo-jobindex van SD Worx onderzoekt sinds 2006 de evolutie van de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s. Eind 2018 eindigt 0,3 indexpunten hoger dan eind 2017, met name op 115,4. Dit cijfer betekent dat onze kmo’s eind 2018 15,4% meer mensen tewerkstelden dan het geval was in 2005, het referentiejaar voor de berekeningen van deze index.

Voor het vijfde jaar op rij zien we groei in de tewerkstelling bij kmo’s. Al valt er ook een kanttekening te plaatsen: de groei is minder sterk in vergelijking met vorige jaren. In 2017 klokte de jobindex af op 115,1: toen bedroeg de stijging 0,9% in vergelijking met het jaar voordien (ten opzichte van 1,86% in 2016 en 1,05% in 2015).

Laatste kwartaal minder aanwervingen

De structurele tewerkstelling van Q4 2018 is met 0,4 indexpunten gedaald t.o.v. Q3 2018, terwijl de daling vorig jaar 0,3 indexpunten was. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx? duidt het cijfer: “Schommelingen zijn niet abnormaal, al was het vierde kwartaal in oktober wel positief ingezet. In oktober tekenden we in alle regio’s een positieve evolutie op, in lijn met september, maar deze positieve start kon zich niet doorzetten in de laatste twee maanden. Bovendien zien we deze trend in alle ondernemingsgroottes. Enkel in West- Vlaanderen hernam de positieve aangroei, bij de kmo’s tot 50 werknemers, weliswaar na een negatief saldo in het derde kwartaal.”

Over heel België heen zien we dat de positieve jaarevolutie het meest uitgesproken is in de organisaties van 20-49 werknemers, met name +1,0%. Dit ligt vooral aan Vlaanderen (waar het cijfer +1,3% is) en Wallonië (+1,5%). In Vlaanderen zetten ook de grotere kmo’s een goed cijfer neer (+0,9%). Een totaal ander beeld zien we in Brussel: daar zijn de kleinste kmo’s (tot 20 werknemers) vooral de reden van het positieve saldo.

Ouderen zeker niet ‘out’ bij kmo’s

SD Worx vervolgt: “We zien steeds meer 55-plussers bij kmo’s, al is dit deels door de demografische evolutie. Hun aandeel in kmo-jobs stijgt sterker dan bij de min 55-jarigen. Al is hun aandeel in de totale tewerkstelling beperkt, hun aandeel stijgt sterker dan bij de min 55- jarigen. De instroom van 60 plussers is bij kmo’s groter dan bij grotere organisaties (1,75% t.o.v. 1,13%) en de uitstroom lager (nl. 6,84% i.p.v. 9,55%). Verder blijft voltijdse tewerkstelling domineren, behalve in Brussel, waar deeltijds dubbel zoveel vertegenwoordigd is in het saldo van in- en uitstroom. Bediendenjobs hebben de bovenhand.”

Sectoren die het goed doen qua tewerkstelling in kmo hebben vaak betrekking op dienstverlenende activiteiten (ICT, informatie, bedrijfsbeheer, technische activiteiten) en gezondheidszorg, en vereisen vaak hooggeschoolden.

Bron : de kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2006 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s (bedrijven tot honderd medewerkers). Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van meer dan 20.000 ondernemingen, die samen meer dan 200.000 personen tewerkstellen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.