NL | FR | LU
Peoplesphere

Tijdelijke werkloze krijgt tussen € 1.000 en maximaal € 1.500.

Minister Muylle schat dat 800.000 à 1 miljoen werknemers onder tijdelijke werkloosheid zullen vallen. Werkgevers kunnen nu een sterk vereenvoudigde aanvraag voor ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’ indienen. Maar wat betekent dit nu concreet voor de werknemer?

In eerste instantie krijgt elke tijdelijke werkloze een forfaitaire vergoeding van 1.450 euro (op maandbasis). De eindberekening van de uitkering, met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing van 26,75 procent, volgt later. SD Worx berekent wat dit concreet kan betekenen.

De federale regering besliste vrijdag steunmaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie. Werkgevers kunnen nu een sterk vereenvoudigde aanvraag voor ‘tijdelijke werkloosheid omwille van corona’ indienen. Maar wat betekent dit nu concreet voor de werknemer? Door de instroom van aanvragen is het voor de RVA onmogelijk om meteen voor iedereen het juiste bedrag te berekenen. Daarom heeft federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) beslist dat iedereen meteen een forfaitaire vergoeding krijgt van 1.450 euro (op maandbasis). De eindberekening van de uitkering, met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing van 26,75 procent, volgt later. SD Worx berekent een voorproefje.

Een werknemer krijgt tijdelijk een RVA uitkering van 70 procent van het brutoloon, evenwel begrensd tot een brutoloon van 2.754,76 euro, verder aangevuld met het bijkomend supplement dat de regering vrijdag beslist heeft. “We gaan hierbij uiteraard uit van een (theoretische) volledige maand tijdelijke werkloosheid. Voor werknemers met een ‘hoger’ inkomen waarbij het loon geplafonneerd wordt op EUR 2.754,76 per maand komt dit neer op maximaal 1.412 euro netto”, stelt SD Worx. “Maar dat wordt aangevuld.”

Kristiaan Andries, juridisch expert bij SD Worx: “In de praktijk hebben de meeste werknemers nog een halve maand effectief gepresteerd in de maand maart. Dit loon zal meestal ook aan een lager tarief aan (gewone) bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, gezien de bedrijfsvoorheffing een progressief tarief is waardoor dit een iets hoger nettoloon zal opleveren. Dit kan de pijn een beetje verzachten. Deze crisismaatregel geldt (voorlopig) tot 30 juni. Concreet betekent dit dat de meeste werknemers zullen terugvallen op een netto loon tussen de 1.000 en 1.500 euro. Extra steunmaatregelen zoals van de banksector, zijn dan ook zeer welkom.”

Bron: SD Worx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.