NL | FR | LU
Peoplesphere

Vlaamse jobcreatie op hoogste peil in 5 jaar.

In de periode 2016-2017 werden in Vlaanderen netto 42.004 jobs gecreëerd. Dat is het hoogste cijfer van de afgelopen 5 jaar. De conjunctuur trekt aan, met verschillende positieve gevolgen op de Vlaamse arbeidsmarkt: meer jobs, meer startende ondernemingen, meer aanwervingen. Dat blijkt uit de Dynam-Reg-cijfers die vandaag gepubliceerd werden.

Gedurende 2016-2017 werden er in Vlaanderen 136.786 jobs gecreëerd, terwijl er 94.782 verdwenen. Dit komt overeen met een netto-jobcreatie van 42.004 jobs, een record in de afgelopen 5 jaar. Bovendien is de netto stijging meer het gevolg van een hogere jobcreatie in plaats van een daling in het verdwijnen van jobs.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De Dynam-Reg-cijfers bevestigen wat we al een hele tijd aan allerhande statistieken voelen: Ons beleid van de afgelopen jaren werpt vruchten af. Het gaat goed met de Vlaamse arbeidsmarkt en economie. Onze bedrijven creëren jobs, het aantal startende ondernemingen blijft stijgen, zowel jongeren als meer ervaren werknemers krijgen kansen op de arbeidsmarkt… We moeten proberen om deze positieve trend aan te houden en terwijl via gerichte maatregelen ingrijpen op de pijnpunten.”

Qua arbeidsmarktdynamiek is de netto-creatie echter maar het topje van de ijsberg. In totaal werden er in 2016-2017 423.121 werknemers aangeworven, terwijl er 381.466 een onderneming verlieten. Mensen veranderen opnieuw vaker van baan: een indicatie van een aantrekkende conjunctuur. Werkgevers en werknemers hebben meer vertrouwen om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
De gunstigere economische omstandigheden verklaren ook de stijging in voltijdse aanwervingen. We zien ook dat wie voltijds aan de slag gaat bij een werkgever daar gemiddeld langer blijft dan iemand die deeltijds begint.

Vlaanderen blijft KMO land.

Het aantal startende ondernemingen in het Vlaams Gewest stijgt al vier jaar op rij. We zien een grote stijging van 2015-2016 (13.541 starters) naar 2016-2017 (14.447 starters). Dit komt overeen met een startersgraad van 10,4%. Het aantal stoppers zat vier jaar lang in een dalende trend, maar steeg in 2016-2017 toch lichtjes (van 12.070 in 2014-2015 tot 12.321 in 2016-2017).

De meeste jobs komen er echter bij in al langer bestaande, groeiende ondernemingen. Het gaat dan vooral over kleine en middelgrote ondernemingen, die duidelijk de motor zijn van jobcreatie in Vlaanderen. De jobcreatie bij grote ondernemingen blijft al sinds 2014 op een stabiel niveau.
De sectorale opdeling is ook positief: in elke sector stijgt de netto-jobevolutie. Dit geldt voor de dienstensector (commercieel & niet-commercieel), maar ook voor de industrie (+0,58%) en de erg conjunctuurgevoelige bouw (+1,09%).

Meer aanwervingen voor alle leeftijden.

De tewerkstelling in Vlaanderen nam toe met 6,0%. Vooral jongeren scoren hoog wat aanwervingen betreft. De groep 25-29 jaar staat in Vlaanderen voor 25,98% van de aanwervingen. Hun mobiliteit is ook hoger. De intrede van jongeren is erg conjunctuurgevoelig. Door de aantrekkende conjunctuur bereikte de intredegraad in 2016-2017 haar hoogste peil sinds 2006.
Bij ouderen zien we in Vlaanderen een lichte vooruitgang qua aanwervingen. We zien bij de groep 55-59 jaar ook een daling in uittredegraad in de periode 2006-20107. Voor de groep 60-64-jarigen zagen we sinds 2005 initieel een stijgende lijn qua uittredingen, maar de laatste jaren (sinds 2013) is die trend gekeerd – de trend richting latere uitstapleeftijd lijkt dus voorzichtig gezet.

De Dynam-Reg release 2018 brengt de arbeidsmarktdynamiek in België en de drie gewesten in kaart voor de periode 2016-2017 en reconstrueert trends tussen 2005-2017. Data werden aangeleverd door de RSZ en analyses werden uitgevoerd door het HIVA – KULeuven, met ondersteuning van Federgon. Dit is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de drie regionale overheden (IWEPS, BISA/IBSA, Departement WSE).

Bron : Kabinet van Vlaams Minister Philippe Muyters

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.