NL | FR | LU
Peoplesphere

Alle Vlaamse provincies benaderen hun normaal niveau van gewerkte dagen van voor de crisis.

Een jaar na de crisis analyseert de SD Worx employment Tracker van maart de impact van de covid-19-crisis op de werkgelegenheid in Belgische regio’s en provincies. Vlaanderen en Brussel zitten opnieuw op het hetzelfde niveau van aantal gewerkte dagen als voor de crisis. Wallonië blijft in moeilijkheden.

De drie regio’s lijken elk te kiezen voor een andere aanpak om de coronacrisis het hoofd te bieden. Terwijl Vlaanderen en Brussel sinds begin 2021 opnieuw het niveau van aantal gewerkte dagen halen van voor de crisis, is de situatie in het zuiden van het land niet helemaal vergelijkbaar. Maar hoewel Wallonië het minder goed doet dan Vlaanderen en Brussel, gaat ook hun curve in de goede richting.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers: “Wanneer we het percentage gewerkte dagen analyseren, is het vrij duidelijk dat Vlaanderen het iets beter doet dan Brussel, en beduidend beter dan Wallonië wat betreft de tijdelijke werkloosheid. Die bedraagt in Vlaanderen 3,36% terwijl het in Brussel en Wallonië gaat om respectievelijk 3,6% en 5,02%.”

Volgens de expert van SD Worx zijn er verschillende verklaringen voor dit verschil: “Er zijn twee belangrijke factoren die dit verschil verklaren. De eerste factor zijn de verschillende sectoren. We stellen vast dat sommige sectoren, die minder actief zijn in Vlaanderen, en meer in Wallonië, meer impact ondervinden door de ingevoerde maatregelen, en daardoor zwaarder getroffen worden. Zoals drukkerijen, metaalbewerking en de bouw. De tweede factor is het statuut van de werknemer. We zien dat er in Wallonië meer arbeiders zijn dan in Vlaanderen. Telewerken heeft het voor veel Belgische werknemers mogelijk gemaakt om hun beroepsactiviteit voort te zetten. Arbeiders kunnen dit niet, wat hen in een nadelige positie plaatst. Dit verklaart mee het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië.”

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen boven het niveau van voor de crisis

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn de provincies die het in België het best doen in vergelijking met hun niveau van gewerkte dagen van voor de crisis. Oost-Vlaanderen is ook de provincie met het laagste niveau van tijdelijke werkloosheid. Daar ligt het aantal dagen tijdelijke werkloosheid op 2,36%, terwijl het nationale gemiddelde op 3,61% ligt.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur KMO bevestigt dit: “Oost-Vlaanderen vertoont sinds het begin van het jaar een positieve trend. Bij de start van de crisis lag deze provincie ook vaak iets onder het nationale gemiddelde wat het aantal gewerkte dagen per maand betreft. In 2021 kunnen we vaststellen dat Oost-Vlaanderen in dit opzicht tot de beste presterende provincies behoort. Daarnaast stellen we vast dat West-Vlaanderen en Limburg meer dan 1,15% onder hun niveau van vóór de crisis zitten. Maar de situatie in alle vijf provincies in Vlaanderen is bemoedigend.”

Op basis van de cijfers kunnen we voor het merendeel van de sectoren optimistisch zijn. Het gemiddelde van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid daalt, en het percentage gewerkte dagen stijgt sinds het begin van het jaar.

 

Bron: SD Worx Employment Tracker. Deze tracker biedt een overzicht van het percentage ‘gewerkte dagen’, absenteïsme, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen. Op die manier schetst SD Worx, de grootste loonberekenaar van België, een relevant beeld van de meest getroffen en meest actieve sectoren en regio’s. Dit gebeurt op basis van loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen Belgische werknemers, waarvan één derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. Deze resultaten geven een duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector. 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.