NL | FR | LU
Peoplesphere

Webinar deze 23 april rond uitwisseling van goede praktijken van bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen.

Wat doen bedrijven om het evenwicht tussen werk en privéleven van hun werkneme(e)r(st)ers te versterken? Deze vraag zal centraal staan tijdens een webinar die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op vrijdag 23 april 2021 organiseert in het kader van het project Parents@work.

Hoewel veel bedrijven overtuigd zijn van de positieve aspecten van een evenwichtige balans tussen werk en privéleven voor hun werkne(e)m(st)ers, zowel voor het welzijn op het werk als voor de productiviteit, is het voor werkgevers niet altijd gemakkelijk om de juiste formule te vinden.

In het kader van het project Parents@work heeft het Instituut diverse voorbeelden uit verschillende bedrijven verzameld van vernieuwende praktijken die het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen voor mannen en vrouwen.

Concreet werden vier bedrijven geselecteerd om hun goede praktijken voor te stellen: verlengd vaderschapsverlof, hulp bij huishoudelijke taken, financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en meer flexibiliteit op vraag van de werkne(e)m(st)ers zijn slechts enkele voorbeelden.

Tijdens deze webinar zullen de bedrijven hun ervaringen delen met andere werkgevers en HR-managers om hen te helpen een ouder- en gelijkheidsvriendelijk beleid te ontwikkelen.

Daarna volgt een debat met vertegenwoordigers van werkgevers (VBO en UNIZO) over de volgende vragen: Hoe pak je deze problemen aan als werkgever? Welke maatregelen zijn nodig? Wat zijn de succesfactoren? Is dit ook mogelijk in een kmo?

Tot slot zal tijdens deze webinar ook een online toolkit worden voorgesteld met tal van goede praktijken en praktische checklists om werkgevers te helpen.

Het evenwicht tussen werk en privéleven is een belangrijke uitdaging voor de bedrijven, maar ook voor de hele samenleving. De COVID-19-crisis heeft ons herinnerd aan de mate waarin vrouwen een groot deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen. Er is dus nood aan maatregelen om de combinatie van werk en privéleven te verbeteren en tegelijkertijd de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.

Bron : Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.