NL | FR | LU
Peoplesphere

Week tegen Pesten: 1 op 7 werknemers kreeg in 2021 te maken met pesterijen op het werk

Pesten op het werk: het komt nog al te vaak voor. Dat bleek de afgelopen weken duidelijk uit enkele frappante getuigenissen die de media haalden. In een bevraging van externe preventiedienst Liantis bij meer dan 7.500 werknemers gaf 14,2% aan dat ze in 2021 geconfronteerd werden met pesterijen door collega’s of leidinggevenden. “Het is belangrijk dat ieders grenzen gerespecteerd worden. Als een collega aangeeft dat dit niet het geval is, moeten we dit meteen serieus nemen”, vertelt Tina Scholiers, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Liantis, naar aanleiding van de Week tegen Pesten.

Als externe preventiedienst ondersteunt Liantis bedrijven en organisaties bij het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer. Zo brengt ze bijvoorbeeld ook psychosociale risico’s in kaart – iets wat bedrijven in ons land verplicht moeten doen. In 2021 bevroeg Liantis zo 7.513 werknemers over psychosociaal welzijn op de werkvloer, om vervolgens concreet advies te geven over mogelijke actiepunten.

14,2% zei in 2021 dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk door collega’s of leidinggevenden. Dat is ongeveer evenveel als in 2020 (14,6%). “Grensoverschrijdend gedrag of pesterijen mogen nooit zomaar passeren en we moeten streven naar een nultolerantie. De impact van pesterijen op de werkvloer gaat trouwens verder dan enkel de medewerker die zich gepest voelt. Het kan zorgen voor een slechte sfeer, wantrouwen, onzekerheid en kan zelfs leiden tot een stijgend absenteïsme en verloop… Daarom is het belangrijk om preventief te zorgen dat het zo weinig mogelijk voorkomt. Komt het toch voor? Dan is het cruciaal om een goed vangnet te voorzien”, aldus Tina Scholiers, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Liantis. “Het is belangrijk dat ieders grenzen gerespecteerd worden. Als een collega aangeeft dat dit niet het geval is, moeten we dit meteen serieus nemen.”

Mannen vs. vrouwen

Opvallend meer mannen geven aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk (17,9%), in vergelijking met vrouwelijke medewerkers (11,29%). “Het is moeilijk om daar een concrete reden voor te geven. We gaan dus verder onderzoeken hoe het komt dat mannen dit meer rapporteren dan vrouwen.”

Leidinggevende vs. niet-leidinggevende

De voorbije jaren was er telkens een verschil tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden wat betreft het rapporteren van pesterijen op het werk. Zo gaven leidinggevenden in het verleden aan dat ze persoonlijk veel minder geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk. In 2021 is dat voor het eerst niet zo en geven beide groepen aan dat ze evenveel te maken krijgen met pesten. “Het moet de komende jaren blijken of deze trend zich zal verderzetten”, zegt Tina Scholiers van Liantis. “Indien dat het geval is, moeten we kijken hoe we werkgevers daarin het best kunnen ondersteunen.”

Pesten op het werk: wat nu?

Zie je dat pesterijen bij jou op de werkvloer voorkomen? Dan blijkt het niet altijd makkelijk om te weten wat je precies kan ondernemen. Tina Scholiers van Liantis geeft 5 tips:

  1. “Heb je het gevoel dat iemand zich ongepast gedraagt? Spreek die persoon daar dan zeker op aan. Zo merken collega’s dat ze niet zomaar wegkomen met hun ongepast gedrag. De gevolgen voor een gepeste collega kunnen namelijk beperkt worden als het pesten snel wordt herkend, aangepakt en opgelost. Hoe langer het pestgedrag voortduurt, hoe moeilijker het is om een oplossing te vinden.
  2. “Steun de collega die zich gepest voelt. Steun bieden kan op allerlei manieren, maar het begint vaak met een luisterend oor. Neem de gepeste collega serieus en toon medeleven, maar probeer tegelijk een neutrale positie te behouden. Elk verhaal heeft immers twee kanten.”
  3. “Accepteer pesten nooit, bij wie dan ook. Pesten is nooit een oplossing. Accepteer in geen enkel geval pesterijen en probeer er altijd wat aan te doen. Wees geen omstaander. Door als team of bedrijf gezamenlijk een vuist tegen pesten te maken, krijgen pesters geen kans.”
  4. “Wees je bewust van je eigen gedrag en de impact die je zelf kan hebben. Pesters worden vaak gesteund of zelfs gestimuleerd in hun gedrag door collega’s die bang zijn om zelf in het vizier te komen, of die bezwijken onder de groepsdruk om zelf mee te doen aan de pesterijen.”
  5. “Adviseer de persoon die zich gepest voelt om het probleem aan te kaarten en ondersteuning te zoeken. Zo kan hij of zij het best eerst naar de directe leidinggevende stappen. Als de collega het gevoel heeft dat hij of zij daar moeilijk terecht kan, zijn er mogelijkheden om dit op te nemen met de hr-dienst, andere leidinggevenden, een werknemersvertegenwoordiging, een vertrouwenspersoon als die aanwezig is in de organisatie, of een expert van de externe preventiedienst.”

Bron: Liantis

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.