NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkgevers blijven op hun hoede inzake rekrutering!

De resultaten van de Manpower Barometer bevestigen de tendens in de tewerkstellingsvooruitzichten die we de laatste tijd geboeid hebben gevolgd. Volgens de barometer zal de Belgische arbeidsmarkt volgend kwartaal in verschillende snelheden aantrekken naargelang de regio en de sector. Hoewel het merendeel van de werkgevers op zijn hoede blijft, evolueert de arbeidsmarkt positief. Lees hier de resultaten van het onderzoek.

Op nationaal niveau is 6% van de 750 Belgische werkgevers die ManpowerGroup eind juli heeft bevraagd, van plan om medewerkers aan te werven in de laatste drie maanden van het jaar, terwijl 4% mensen zou ontslaan. 89% houdt hun personeelsbestand status quo. Na uitzuivering van de seizoenvariaties houdt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan – stand op een voorzichtig positief resultaat van +2, een stagnatie voor het vierde opeenvolgende kwartaal. Dat is een lichte daling met 1 procentpunt vergeleken met het 4e kwartaal van 2014.

De arbeidsmarkt evolueert gunstig en steeds meer signalen duiden op een heropleving. De resultaten van onze Barometer bevestigen de evolutie van het aantal vacatures zoals die zich aftekent in de recente kwartaalcijfers van de drie regionale arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Forem”, klinkt het. “Tijdens het 3e kwartaal 2015 steeg het aantal vacatures spectaculair in Vlaanderen: liefst 20,9% meer ten opzichte van het jaar daarvoor. In Brussel was dat een toename met 5,5% terwijl het aantal vacatures in Wallonië licht daalde met 1,8%. Ook voor volgend kwartaal zien we dat het vertrouwen van de werkgevers sterk varieert per regio of sector. Er zijn in deze post-recessietijden nog te veel onzekerheden waardoor de werkgevers (vooral in Europa) op hun hoede blijven. Toch verwachten we opnieuw meer dynamiek op de rekruteringsmarkt. Immers, wanneer het economisch klimaat verbetert, zijn mensen ook sneller bereid van job te veranderen en de kansen te grijpen die zich aanbieden.”

Herwonnen optimisme in Vlaanderen

Het is al van het 3e kwartaal 2011 geleden dat de Vlaamse werkgevers zo optimistisch waren (+7). Goed voor 4 procentpunten meer vergeleken op jaar- en kwartaalbasis. Ook in Brussel verwachten de werkgevers dat ze zullen aanwerven, zij het meer gematigd (+3). Dat is een lichte daling met 1 punt ten opzichte van vorig kwartaal en met 2 punten in vergelijking met het 4e kwartaal 2014. De vooruitzichten zijn opvallend minder rooskleurig in het zuiden van het land (-4). De Nettotewerkstellingsprognose is er negatief en bereikt zijn zwakste score sinds het 2e kwartaal van 2013. Dat betekent een daling met 5 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal en 3 punten minder dan dezelfde periode vorig jaar.

7 sectoren op 10 positief over tewerkstelling

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in 7 van de 10 bevraagde sectoren. De werkgevers in de sector Elektriciteit, Gas en Water nemen het voortouw en voorspellen de sterkste tewerkstellingsvooruitzichten (+10, de hoogste score sinds het 2e kwartaal 2011). In hun kielzog volgen de werkgevers uit de sector Winning van delfstoffen (+6). De vooruitzichten zijn gematigd positief in drie sectoren (telkens +4): de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (hoogste score sinds het 2e kwartaal 2011), de Horeca en de Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening. De aanwervingen blijven op een laag pitje in de Maakindustrie (+2) en de Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten aan bedrijven (+1). Ten slotte verwachten de werkgevers uit drie sectoren een negatieve tewerkstelling voor de komende drie maanden: de sector Transport, logistiek en communicatie (-1), de Groot- en kleinhandel (-2) en de Bouwsector (-2).

De Nettotewerkstellingsprognose stijgt in 5 sectoren ten opzichte van vorig kwartaal en daalt in 4 sectoren. In vergelijking met het 4e kwartaal van 2014 koelt het werkgeversvertrouwen af in 5 sectoren, maar groeit het in 4.

Grote en middelgrote bedrijven tonen meer optimisme

De werkgevers van 3 van de 4 bedrijfscategorieën (volgens aantal werknemers) hebben positieve vooruitzichten voor het 4e kwartaal 2015. De grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) zijn de grootste optimisten met respectievelijke Nettotewerkstellingsprognoses van +13 en +11. Optimisme ook (weliswaar gematigd) bij de werkgevers van de kleine (10-49 werknemers) bedrijven (+6). Hun collega’s van de microbedrijven (< 10 werknemers) twijfelen en mikken op een status quo in het personeelsbestand (0).

Meerderheid werkgevers wereldwijd blijft op haar hoede

ManpowerGroup vroeg bijna 59.000 werkgevers in 42 landen en gebieden naar hun tewerkstellingsvooruitzichten voor het 4e kwartaal 2015. De belangrijkste trends op internationaal niveau zijn:

1) Op wereldschaal zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief in 36 van de 42 bevraagde landen en gebieden. Toch blijft de meerderheid van de werkgevers op haar hoede. Ze wacht op een significante heropleving van de economie vooraleer ze haar effectieven fors versterkt. Globaal gezien contrasteert het optimisme met de resultaten van de Barometer van vorig kwartaal en het 4e kwartaal van 2014. Op kwartaalbasis stijgt de Nettotewerkstellingsprognose in 15 landen/gebieden, daalt ze in 20 en blijft ze stabiel in 7 landen. Op jaarbasis neemt ze toe in 16 landen, zakt ze in 21 en blijft ze onveranderd in 5 landen.

2) Sterkste en zwakste tewerkstellingsprognoses. Het zijn opnieuw de werkgevers in India (+41) en Taiwan (+36) die van plan zijn fors aan te werven. Goed nieuws ook voor de werkzoekenden in Japan (+23) waar de tewerkstellingsprognose blijft stijgen en ze haar hoogste score bereikt sinds het 1e kwartaal van 2008. Dezelfde trend in de Verenigde Staten (+18) waar meer dan één op vijf werkgevers van plan is zijn personeelsbestand uit te breiden tegen het einde van het jaar. Ook hier stond de Barometer nog nooit zo hoog sinds het 4e kwartaal 2007. Minder goed nieuws uit China waar de werkgevers opnieuw op de rem gaan staan (+5, de laagste Nettotewerkstellingsprognose in zes jaar tijd) en uit Brazilië dat de lijst van landen afsluit met de zwakste tewerkstellingsprognose (-10, het laagste peil sinds het land in de Manpower Barometer werd opgenomen 4e kwartaal 2009).

3) In het 4e kwartaal nemen de kansen op werk toe in 19 van de 24 landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (de zgn. EMEA-regio). Op kwartaalbasis verbeteren de perspectieven in 7 landen en dalen ze in 12. Vergelijken we de cijfers op jaarbasis dan is het vertrouwen robuuster geworden in 12 landen en zwakker in 9. Bovendien verwachten de landen met een positieve score dat de rekrutering alsnog bescheiden zal blijven. Het tewerkstellingsklimaat voor het komende kwartaal is vooral positief in Roemenië (+16), Turkije (+15), Hongarije (+11) en Bulgarije (+10). De Duitse werkgevers (+6) houden de moed hoog in tegenstelling tot hun Britse collega’s die van plan zijn minder snel aan te werven (+4). Ook nog altijd (licht) positieve resultaten in Spanje (+3), België (+2) en Nederland (+1). Rode cijfers echter in Finland (-1), Frankrijk (-2), Griekenland (-2) en Italië (-4).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.