NL | FR | LU
Peoplesphere

Heeft de werknemer geen recht op vaccinatieverlof na oproep van reservelijst? (update)

Een werknemer die zich wil laten vaccineren tegen het coronavirus wanneer deze vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren, heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van zijn normale loon voor de duur van de vaccinatie. Toch als hij voorafgaand én zo spoedig mogelijk de werkgever hiervan op de hoogte brengt. Van zodra hij zelf op de hoogte is van het tijdsslot van de vaccinatie, in principe een tweetal weken op voorhand, moet hij dus de werkgever verwittigen. Het vaccinatieverlof wordt in de wet als een vorm van klein verlet beschouwd.

Maar wat dan als een werknemer op zeer korte termijn wordt opgeroepen voor zijn vaccinatie? Bijvoorbeeld wanneer hij zich via www.qvax.be op de reservelijst heeft geplaatst en de dag zelf nog wordt opgeroepen?

Ilona De Boeck, Legal Advisor bij Group S verklaart : “Volgens de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg vereist het vaccinatieverlof dat de werknemer zijn werkgever vooraf verwittigd. Een werknemer kan zich dus niet op het recht van vaccinatieverlof beroepen om zijn afwezigheid te rechtvaardigen om zijn coronavaccin te laten toedienen als hij de werkgever pas in de loop van diezelfde werkdag kan verwittigen. Net daarom zal de werknemer in dat geval in principe betaalde vakantie, inhaalrust of onbetaalde vakantie moeten nemen”.

Kabinet van de vice-Eersteminister, minister van Economie en Werk reageert en vermeldt dat de wet geen minimumtermijn oplegt. Om hieromtrent duidelijkheid te scheppen, werd volgende toegevoegd op de website van de FOD WASO: “Is er recht op klein verlet wanneer de werknemer op een reservelijst staat (QVax) en hij tijdens de werkdag wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren? De werknemer moet de werkgever vooraf verwittigen dat hij zijn recht op klein verlet zal uitoefenen, maar de wet legt in dit verband geen minimumtermijn op. Het recht op klein verlet kan dus ook worden uitgeoefend wanneer de werknemer op een reservelijst staat en hij tijdens de werkuren wordt opgeroepen om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven. De werknemer zal in dat geval uiteraard wel de werkgever moeten op de hoogte brengen vooraleer hij het werk effectief verlaat. Het spreekt voor zich dat in omstandigheden waarin de werknemer in de loop van de werkdag wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren, het recht op klein verlet moet worden uitgeoefend in goede verstandhouding met de werkgever en met eerbiediging van de principes van goede trouw bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.”

De wet is enkel van toepassing op werkgevers en werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst en dus niet op vastbenoemde personeelsleden (statutairen). Voor hen moeten de bevoegde overheden zelf een regeling uitwerken in het kader van het statuut dat op die personeelsleden van toepassing is.

Bron: GroupS – Kabinet van de vice-Eersteminister, minister van Economie en Werk

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.