NL | FR | LU
Peoplesphere

Werknemers helpen bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk? Mobiliteit, infrastructuur en digitalisering zijn de pijlers van het CO2-neutraliteit engagement van Orange Belgium.

Voor het zesde jaar op rij krijgt Orange Belgium van CO2logic en Vinçotte het CO2-neutrale label toegekend voor zijn activiteiten. Concreet betekent dit dat elk gesprek, elke sms en elk mobiel datapakket dat door zijn netwerk gaat, koolstofneutraal is. Orange Belgium engageert zich om de rest van zijn uitstoot tegen 2023 met 30% te verminderen. En daar houdt het niet op. Orange Belgium wil zijn werknemers bijkomend activeren met een reeks uitdagingen om zijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen (zowel op kantoor als thuis).

Orange Belgium voldoet andermaal aan de bijzonder strenge voorwaarden van het koolstofneutrale label van CO2logic en Vinçotte. Dit label bekroont Orange Belgiums reële en meetbare inzet voor klimaatbescherming, door toegewijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onvermijdelijke emissies te compenseren.

Het label bevestigt dat Orange Belgiums operaties – netwerkinfrastructuur, shops, zakenreizen en afvalbeheer – CO2-neutraal zijn, wat inhoudt dat elk gesprek, elke sms en elk mobiel datapakket dat door zijn netwerk gaat, koolstofneutraal is.

Dit resultaat wordt bereikt door sterk de nadruk te leggen op energie-efficiëntie, met name door de implementatie van groene functies op het netwerk en een zeer efficiënt datacenter. De onvermijdelijke uitstoot van de operaties (die in 2019 in totaal 2.343 tCO2 bedroeg) werd gecompenseerd door de steun aan twee grootschalige en duurzame klimaatprojecten in Afrika:

– Een elektrificatie-initiatief in Senegal, dat op een duurzame manier voorziet in de energiebehoeften van 927 huishoudens en zodoende de uitstoot van 1.000 ton CO2 vermijdt.

– Een project rond energiezuinige kooktoestellen in Ghana dat zorgde voor de productie van 280 efficiënte fornuizen. Daardoor werden 31.569 bomen gered en de uitstoot van 1.342,2 ton CO2 vermeden.

De mobiliteit van de Orange medewerkers (bedrijfswagens en woonwerkverkeer), dat in 2019 een uitstoot van 4,976 tCO2 vertegenwoordigde, valt niet onder deze certificering.

Het ecologisch engagement van Orange tegen 2023

Orange Belgium engageert zich om zijn operaties CO2-neutraal te houden, vooral dankzij het gebruik van efficiëntere technologiëen zoals 5G, alsook de implementatie van het gedeelde mobiele toegangsnetwerk met Proximus (RAN). Deze overeenkomst laat meer netwerkverkeer toe, terwijl het energieverbruik op het netwerk daalt.

Orange Belgium levert bijkomende inspanningen door papierverspilling te counteren met digitalisering, groene verpakkingen te promoten en te investeren in zijn circulaire economie, met het recyclen en refurbishen van bestaande Orange-hardware (apparaten en modems).

Verder verbindt Orange Belgium zich ertoe om de uitstoot die niet direct verband houdt met zijn activiteiten (bedrijfswagens en woonwerkverkeer) tegen 2023 met 30% te verminderen, dankzij een 360° mobiliteitsplan. Dit plan omvat met name een verhoogde inzet van telewerken in alle departementen, de ondersteuning van alternatieve vervoermiddelen voor werknemers (fiets, openbaar vervoer) en de aanpassing van het bedrijfswagenaanbod, waarbij auto’s met een lagere uitstoot (inclusief elektrische en hybride auto’s) voorrang krijgen.

Orange-medewerkers gaan Groene Uitdagingen aan

Omdat de strijd voor het klimaat en duurzaam ondernemen een gemeenschappelijke inspanning moet zijn, heeft Orange Belgium zich tot slot voorgenomen zijn eigen medewerkers met een reeks vrijwillige “Groene Uitdagingen” aan te zetten tot het beter inschatten en aanpassen van hun eigen impact op de planeet.

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, licht toe: “In lijn met de doelstellingen van Orange Group, engageren we ons over de hele lijn tot een blijvende duurzame verbintenis met de planeet. Bij Orange zijn we ervan overtuigd dat relevant technologiegebruik, het aangrijpen van optimalisatiekansen en verantwoorde handelspraktijken evenveel troeven zijn bij het aangaan van de ecologische uitdagingen. Met de implementatie van 5G, ons gedeelde mobiele toegangsnetwerk (RAN) met Proximus, het recyclen en refurbishen van hardware, alsook digitalisering, streven we naar een verdere reductie van onze onvermijdelijke uitstoot. Bovendien verbinden we ons ertoe onze uitstoot door mobiliteit tegen 2023 met 30 procent te verminderen, door de ondersteuning van thuiswerk en alternatieven voor de wagen.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.