NL | FR | LU
Peoplesphere

Coronavirus: meer dan een derde van de Belgische werknemers betreurt het gebrek aan communicatie van hun werkgever.

Terwijl telewerk in de meeste bedrijven opnieuw de norm wordt, is meer dan een derde van de werknemers van oordeel dat hun werkgever onvoldoende communiceerde tijdens de voorbije lockdown. Dat blijkt uit een recente enquête* bij zijn sollicitanten door Michael Page, het wervings- en selectiebureau dat gespecialiseerd is in ervaren kaderprofielen. Twee derde van die sollicitanten gaf aan dat ze door deze crisis wellicht gedwongen zullen zijn om voor hun volgende job voorwaarden te aanvaarden die verschillen van wat ze aanvaard zouden hebben vóór de COVID-19-epidemie.

Tussen juni en juli hield Michael Page op zijn website een peiling bij zijn sollicitanten om in kaart te brengen hoeveel steun ze kregen van hun bedrijf, hoe ze staan tegenover hun (niet-)terugkeer naar kantoor, hoe ze hun tijd doorbrachten en andere aspecten van de lockdown en de coronacrisis in het algemeen.

Verwachtingen voor hun toekomstige job neerwaarts bijgesteld

De peiling bevestigt dat de coronacrisis de sollicitanten in België zwaar treft. Een meerderheid verwacht dat de crisis de komende twee jaar een negatieve weerslag zal hebben op hun carrière. Ze geven ook aan hun verwachtingen neerwaarts bij te stellen: twee derde verwacht dat ze minder hoge eisen zullen stellen bij hun sollicitaties omdat er zich minder kansen zullen aandienen op de arbeidsmarkt.

“We zitten duidelijk in een logica van vraag en aanbod. Wanneer de arbeidsmarkt het goed doet, kunnen sollicitanten het zich veroorloven om iets veeleisender te zijn wat hun arbeidsvoorwaarden betreft”, aldus Grégory Renardy, Executive Director bij Michael Page België. “Momenteel is de tendens net omgekeerd. De crisis die we momenteel doorworstelen, maakt dat het arbeidsaanbod vrij laag blijft tegenover het aantal sollicitanten. Instinctief weten de sollicitanten dat ze zich minder veeleisend kunnen opstellen als ze van job willen veranderen of er één willen vinden.”

De crisis zorgt er dus voor dat de sollicitanten hun verwachtingen bijstellen, maar zet hen ook aan om na te denken over de balans tussen hun werk en privé. De helft van de werknemers geeft aan in hun volgende job meer aandacht te gaan schenken aan hun persoonlijke prioriteiten.

Werknemers maakten gebruik van de lockdown om hun vaardigheden te ontwikkelen

De Belgische sollicitanten hebben echter niet stilgezeten, maar net van de lockdown gebruik gemaakt om na te denken over hun carrière en om aan hun vaardigheden te werken. Een derde van de door Michael Page bevraagde werknemers nam deel aan webinars en nog een derde volgde een opleiding om hun vaardigheden bij te schaven. Minder dan een derde volgde ook cursussen om nieuwe vaardigheden te verwerven.

De crisis en de veranderingen die ze met zich meebracht, hadden een gevoelige impact op een deel van de werknemers. Een derde van hen verklaart ontevreden te zijn over de manier waarop hun management communiceerde over deze veranderingen.

Globaal genomen vindt de meerderheid van de bevraagde sollicitanten dat ze tijdens de crisis voldoende ondersteuning kregen van hun werkgever. Meer dan de helft geeft aan dat ze door hun bedrijf op een kwaliteitsvolle manier begeleid werden.

Werknemers keken ernaar uit om terug te keren naar kantoor en krijgen nu nieuwe koude douche

Op het moment van deze peiling waren de sollicitanten globaal genomen eerder ongeduldig om terug te keren naar kantoor: de helft keek ernaar uit om terug te keren en een derde van de respondenten bevestigde daarvoor ook niet bang te zijn. Maar als gevolg van de algemene terugkeer naar telewerk zoals sterk aanbevolen door premier Sophie Wilmès, komt er wellicht een kentering in deze cijfers. Terwijl steeds meer werknemers op regelmatige basis terug naar kantoor begonnen te komen, wordt telewerk voor de meeste werknemers opnieuw de norm door de recente maatregelen.

“Deze nieuwe maatregelen zouden een grotere psychologische impact kunnen hebben op de werknemers en in het bijzonder wat hun motivatie betreft”, denkt Grégory Renardy. “Velen hadden ernaar uitgekeken hun collega’s terug te zien en vergaderen liever aan dezelfde tafel. Deze terugkeer naar telewerk zal van de werkgevers nog meer organisatie, begrip, maar ook begeleiding naar hun werknemers toe vergen.”

De relatie met de collega’s speelde immers een rol in het feit dat werknemers er ongeduldig naar uitkeken om terug naar kantoor te gaan. De helft van de sollicitanten verlangt ernaar opnieuw onder de collega’s te zijn en een kwart vindt het leuk om de middagpauze met hen door te brengen. Deze cijfers onderstrepen de positieve sociale effecten van werkomgevingen en tonen aan dat voltijds telewerken geen goede zaak zou zijn voor iedereen.

Bron: Michael Page

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.