NL | FR | LU
Peoplesphere

Winstverwachtingen verlaagd in negen van ’s werelds tien grootste economieën : stijgende loondruk en acuut gebrek aan arbeidskrachten.

Bedrijven laten recordcijfers optekenen aangaande hun bezorgdheid om gekwalificeerd personeel te vinden en hun bereidheid om lonen te verhogen. Uit het International Business Report van Grant Thornton, een trimestrieel globaal onderzoek bij 2.500 bedrijven in 36 economieën, blijkt dat wereldwijd de bedrijven in de negen van ’s werelds tien grootste economieën hun winstverwachting voor de komende 12 maanden hebben verlaagd en loonstijgingen verwachten door het acuut gebrek aan geschoolde arbeidskrachten.

Uit de studie blijkt dat, in tegenstelling met het vorige kwartaal, het ondernemingsoptimisme wereldwijd daalde van 51 tot 49% waarbij voor de Verenigde Staten een daling met 9%, de EU 3%, en het VK 13% werd opgetekend. Dit in tegenstelling met 2 van de 10 belangrijke wereldeconomieën China en Japan, die een stijging laten optekenen met respectievelijk van 4% en 9%.

Het onderzoek toont ook aan dat wereldwijd het aandeel van bedrijven die verwachten dat de winst de komende 12 maanden zal stijgen, gedaald is tegenover het tweede kwartaal. Toen waren het er nog 47%, nu slechts 42%. Enkel Japan gaat in tegen deze trend en laat de winstverwachting stijgen met 6%.
In het bijzonder verzwakken de winstvooruitzichten voor de VS (daling 10%), China (-3%), Duitsland (-25%), het VK (-4%), Frankrijk (-2%) en India (-15%). Als oorzaak voor deze verwachte winstdalingen duidt de studie het stijgende tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan.

War for Talent is back.

Wereldwijd verklaren 38% van de bedrijfsleiders dat ze geconfronteerd zijn met de strijd om gekwalificeerde werknemers. Dit is het grootste percentage opgetekend sedert de survey 5 jaar geleden werd opgestart. In de G7 is dit zelfs 43% (+5%) en in de Asia/Pacific regio 47% (+3%).
Doordat bedrijven moeten concurreren om geschoolde arbeidskrachten te behouden of te rekruteren bereikt ook de bereidheid van bedrijfsleiders om in de komende 12 maanden loonsverhogingen toe te kennen een recordhoogte. Wereldwijd bedraagt die 78% maar in Noord-Amerika met 93% (+4%) en het VK met 86% (+4%) is die zelfs hoger.

De impact hiervan kan aanzienlijk zijn en een reële bedreiging vormen voor de groei op lange termijn. Het deviëren van winst om het personeel te betalen is een begrijpelijke reactie, maar hierdoor zijn er minder middelen beschikbaar om te investeren in toekomstige groei op de lange termijn (research en investeringsgoederen). De studie verwacht geen drastische daling in inkomen of bestellingen maar als men rekening houdt met het feit dat bedrijven terughoudend kunnen zijn om investeringen in onderzoek en ontwikkeling terug te schroeven, kan de winst goed onder druk blijven staan.
En als dit het geval zou zijn, kunnen de bedrijven geneigd zijn de prijs van hun goederen en diensten te verhogen, wat tot een inflatoire druk leidt.

Aanbevelingen ?

Het is van cruciaal belang dat de bedrijven in hun planning voor de komende maanden en jaren een evenwicht zoeken om te vermijden dat lange termijn investeringsplannen niet helemaal worden opgegeven.
Om te vermijden dat hun winsten door loonkosten worden opgegeten, zouden bedrijven kunnen overwegen om meer taken te automatiseren teneinde minder afhankelijk te zijn van arbeidskrachten. En er zijn inderdaad cijfers voorhanden die laten zien dat bedrijven onderzoeken hoe ze lager opgeleide functies kunnen automatiseren. “Echter, automatisering zal de problemen die ons onderzoek heeft blootgelegd niet volledig oplossen, maar zou op de lange termijn de bedrijven moeten helpen efficiënter te worden” aldus Paul De Weerdt, managing partner Grant Thornton België. En hij voegt eraan toe: “Bedrijven zoeken nu al wereldwijd naar de meest competente medewerkers. En als de nodige vaardigheden niet lokaal beschikbaar zijn -en ik verwacht dat deze trend nog zal toenemen- creëert dit de behoefte aan een immigratiebeleid dat zal toelaten dat geschoolde werknemers vrij kunnen circuleren.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.