NL | FR | LU
Peoplesphere

10 inzichten uit een dialoog over talenten aantrekken

Hoe trekken voedingsbedrijven de food heroes van morgen aan? Die vraag, die ondernemers in de industrie wakker houdt, krijgt een centrale plaats in de duurzaamheidsroadmap van de lekkerste sector. Tijdens een rondetafelgesprek noteerde Fevia tien relevant inzichten over hoe ze nieuwe talenten kunnen aantrekken naar de lekkere en boeiende sector.

Samen werken aan duurzame loopbanen is één van de pijlers in de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie. Reden genoeg om daarover in dialoog te gaan met ruim veertig experts uit voedingsbedrijven, beleid, competentiecentra, loopbaanfonds, onderwijsinstellingen, academici en studenten. Zij staken op 19 oktober de koppen bij elkaar tijdens een Ronde Tafel bij Tiense Suiker. Wij vatten hun tien conclusies samen…

1. De omgeving betrekken – De keuze voor een studierichting maken jongeren niet alleen, dus het komt erop aan om ook hun omgeving te informeren en sensibiliseren over de loopbaankansen die de voedingssector te bieden heeft.

2. Vroeg genoeg prikkelen – Jongeren oriënteren zich al voordat ze hun secundair onderwijs afronden. We moeten leerlingen doorheen hun schoolloopbaan dus vroeg genoeg, herhaaldelijk en via diverse initiatieven op een positieve manier in contact brengen met de voedingsindustrie.

3. Duaal leren en lesgeven – Dit uitrol van duaal leren en lesgeven, waarbij een leerling kennis en vaardigheden afwisselend opdoet in een onderwijsinstelling en op de werkvloer, kan nog beter. Lokale netwerken spelen daarbij een cruciale rol.

4. Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende aanpak – Uiteenlopende doelgroepen hebben verschillende motivaties om te werken. Het komt er dus op aan bij de ene de maatschappelijke relevantie van voeding te benadrukken en bij anderen de toegankelijkheid van het werk of de opleidingen die onze bedrijven geven.

5. Jonge werknemers aan het woord – Jonge food heroes zijn de meest krachtige spreekbuis om jongeren te overtuigen. Hen laten getuigen toont jonge afgestudeerden hoe ze de voedingssector als werkgever moeten inschatten.

6. Initiatieven bundelen voor meer impact – Er zijn al veel initiatieven om jongeren warm te maken voor een loopbaan in de voedingsindustrie. Door die beter te bundelen, bijvoorbeeld op een digitaal platform, kunnen we het draagvlak verhogen.

7. Train de trainer – Leerkrachten zijn een cruciale schakel tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hen informeren en enthousiasmeren over de voedingsindustrie is dan ook belangrijk bij de studiekeuze van jongeren.

8. Vakmanschap op grote schaal – De perceptie rond de voedingsindustrie klopt vaak niet met de realiteit. We moeten jongeren tonen dat voedingsproductie nog steeds draait rond vakmanschap, maar op een grootschaligere, geautomatiseerde en meer hygiënische manier.

9. Inzetten op innovatie en technologie – Via onder meer bedrijfsbezoeken kan de voedingsindustrie nog beter tonen wat ze in haar mars heeft. We moeten de maatschappelijke rol van onze bedrijven blijven benadrukken maar ook hun innovaties en technologieën tonen.

10. Anders spreken over onze sector? – Het woord “voedingsindustrie” roept bij sommigen weerstand op en verdient een betere invulling. Door termen als “voedingstechnologie” te gebruiken kunnen bedrijven hun innovatiekracht meer in de verf zetten.

 

Bron: FEVIA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.