NL | FR | LU
Peoplesphere

60e opeenvolgende daling van de werkloosheid in Brussel.

Tussen 2014 en 2019 is het aantal Brusselse werkzoekenden afgenomen met 20,7%
Eind oktober telt het Brussels Gewest 88.977 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,8%. Dat is de laagste werkloosheidsgraad voor de maand oktober sinds 1992. Deze daling betekent een verschil van 2.237 personen ten opzichte van 2018 (-2,5%). Vergeleken met oktober 2014 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan een vijfde (20,7%) werkzoekenden minder (-23 279 personen).

Eind oktober 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,8% (15,2% voor de mannen en 16,5% voor de vrouwen). In oktober 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,3%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind oktober 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.977 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.237 personen (-2,5%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand oktober 11.602 personen (8.424 herinschrijvingen en 3.178 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 11.931 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 329 personen (-0,4%).

Het Brussels Gewest telt 56.298 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.912 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 26.767 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.977 ingeschreven NWWZ in oktober 2019 waren er 12.214 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,7% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.574 jonge NWWZ, zijn er 1.951 gebruikers van het OCMW, hetzij 20,4%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -8,3%. We stellen daarentegen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+562 personen, +10,5%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 9,4%.

Er zijn 9.574 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een stijging vast van het aantal jonge NWWZ met 312 eenheden (+3,4%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 248 NWWZ, ofwel -2,5%) in vergelijking met oktober 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 25,6% in oktober 2018 gestegen tot 26,2% in oktober 2019, wat dus een stijging betekent van 0,6 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand oktober 2019 heeft Actiris in totaal 27.419 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 8.078.

In oktober 2019 kwamen 3.007 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een daling van 798 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.465 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 580 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in oktober 2019 heeft Actiris 883 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 42,1% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.