NL | FR | LU
Peoplesphere

Aanwervingsintenties hoger dan voor-corona: 4 op 10 kmo’s willen aanwerven voor eind december, maar voor één op drie is dit moeilijker dan voor de crisis.

Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) zijn voor het eerst terug meer optimistisch dan voor de crisis. In september bevroeg HR-dienstenverlener SD Worx 810 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken met betrekking tot het vierde kwartaal 2021. Dit zijn meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête.

Vier op tien Vlaamse kmo’s (41,9%) wil nog voor eind december personeel aanwerven. Bij de helft gaat het om vervangingen; zes op tien geven aan dat het om uitbreiding gaat (dat is wat lager dan ervoor);
Opgelet: in bijna zeven op de tien kmo’s gaat het om voltijdse jobs, maar in de kleinste kmo’s (<5 man) is dit minder het geval (58% vs. 89% in kmo met 20-49 werknemers). Ook de sector speelt: in de industrie en bouw zijn het bijna allemaal voltijdse jobs; in deze sectoren plant bijna de helft aanwervingen.

Ongeveer een op drie kmo’s (35%) verwacht een toename van het werk; dit is een lichte daling t.o.v. juni 21 toen de verwachtingen een hoogtepunt bereikten: meer dan vier op tien verwachten toen een toename.

Ook ontslagintentie zit terug op niveau van voor-corona maart 2020 (8,2%), al is de intentie om te vervangen wel gedaald (slechts 1 op 5, terwijl dit anders toch de helft is).

Wat de vooruitzichten tot eind 2022 betreft, denken bijna vier op tien kmo’s in Vlaanderen en Wallonië dat ze meer mensen zullen tewerkstellen. Brussel is voorzichtiger met drie op tien kmo’s.

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx duidt de cijfers: “Meer kmo’s willen aanwerven dan voor-corona, ook al stijgt werkvolume niet verder; nog voor eind december willen vier op tien Vlaamse kmo’s personeel aanwerven. In industrie en bouw is dit zelfs meer dan de helft – vooral voltijdse jobs. Dat zijn toch de plannen, want één op drie kmo’s in Vlaanderen vindt het nu moeilijker om personeel aan te trekken. Vooral de Vlaamse kmo’s en de kmo’s in industrie en bouw geven aan dat het om knelpuntberoepen gaat. Qua werkinschatting merken we een lichte terugval, al blijft dit positief, na de recordverwachtingen in juni. Ons land telt maar liefst 1 miljoen kmo’s; als zij met dit vertrouwen naar nieuwe tewerkstelling kijken, is dat een goede barometer! Het optimisme van juni zet zich door in het najaar en zelfs naar volgend jaar.”

Maar talent aantrekken moeilijker dan voor de crisis

Eén op drie kmo’s in Vlaanderen vindt het moeilijker dan voor corona om personeel aan te trekken. De helft (48,4%) merkt geen verschil. Een op vijf (19,8%) in Vlaanderen weet het niet. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant liggen de percentages het hoogst (38,0% en 34,8% van de kmo’s vinden het moeilijker), net zoals in Wallonië (36,5%). Dit staat in contrast met de ervaring van de Brusselse kmo’s (24,7%) en Limburgse kmo’s (slechts 22,6%), maar deze laatste geven ook het minst aan te willen aanwerven (27,7%, tov 41,9% Vlaamse gemiddelde).

 

Bron: in de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 46e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 810 bedrijven van 1 – 250 werknemers deel tussen 7 en 19 september. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is doorgaans veel kleiner dan 2, behalve voor Waalse kmo’s. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,0% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.