NL | FR | LU
Peoplesphere

Het ABVV vraagt bijkomende maatregelen om werknemers nog beter te beschermen tijdens coronacrisis.

We moeten ervoor zorgen dat deze coronacrisis niet uitmondt in een sociale crisis. Volgens het ABVV moeten de werkgevers en de regering hun verantwoordelijkheid nemen. Het is absoluut noodzakelijk dat buitengewone maatregelen worden genomen om het inkomen van werknemers zoveel mogelijk te garanderen.

Het zijn uitzonderlijke tijden. Dat vergt uitzonderlijke maatregelen. Voor het ABVV staat de gezondheid van werknemers, en zeker ook de bevolking, absoluut centraal. Noodzakelijke dienstverlening moet gegarandeerd blijven en de inkomens van werknemers moeten worden gegarandeerd. Stringente maatregelen dienen zich dus aan.

“De gezondheid van de werknemers en de bevolking primeert. Thuiswerk speelt daarin een essentiële rol. Werknemers moeten daarom alle kansen krijgen op thuiswerk. Waar dat door de aard van de activiteit niet kan, moeten werknemers alle kansen krijgen om thuis te blijven. We moeten er collectief voor zorgen dat mensen zich zo min mogelijk verplaatsen. In situaties waar aanwezigheid op de werkvloer vereist is, moeten werkgevers alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen nemen zodat de veiligheid en bescherming van werknemers gegarandeerd wordt. Een aantal noodzakelijke diensten moet gegarandeerd blijven in de beste omstandigheden. Bij een lockdown spreekt het voor zich dat een aantal activiteiten (bijvoorbeeld in de chemie: de Sevesobedrijven) en vooral dienstverlening gegarandeerd moeten blijven. We denken daarbij aan gezondheidsdiensten, aan openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook aan uitbetaling van sociale uitkeringen. De continuïteit van deze dienstverlening is noodzakelijk omwille van het welzijn van de bevolking en ter bescherming van de meest kwetsbare mensen. Die dienstverlening en haar werknemers verdienen daarom extra ondersteuning.”

Het ABVV heeft “alle begrip voor steunmaatregelen aan bedrijven en zelfstandigen, maar werknemers mogen niet achterblijven. Morrelen aan de inkomens zou de absolute doodsteek betekenen voor onze economie. We hebben al bekomen dat wie beroep moet doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid beter wordt vergoed (70% in plaats van 65% van het begrensde loon), maar dat is ruimschoots onvoldoende in het licht van langdurige inactiviteit.”

Als ABVV eisen ze daarom :

  • Het inkomen bij tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis maximaal aansluit bij het gederfde loon. Dat betekent onder meer: optrekken van het loonplafond voor de berekening van de uitkering, optrekken van de loonsupplementen betaald door de werkgever, steeds gelijkstelling van deze periodes voor de berekening van vakantiegeld en andere toekomstige uitkeringen, vermijden dat extra’s worden weg belast.
  • Uitbreiding van de toegang tot tijdelijke werkloosheid. Onder meer voor uitzendwerknemers, opheffen van toelaatbaarheidsvereisten voor economische werkloosheid en het verzekeren van een vlotte betaling. Onder meer via doorbetalen loon contractuelen openbare diensten en verrekening nadien.
  • Begeleidende maatregelen zoals: uitstel van betaling van hypotheekleningen (bedrijven kregen al recht op een minnelijk afbetalingsplan voor de RSZ), zwangere vrouwen die thuis moeten blijven in arbeidsongeschiktheid tijdens hun 6 weken facultatieve prenatale rust mogen geen postnatale rust verliezen, soepele formules van ouderschapsverlof, …

Voor het ABVV mogen werknemers niet de dupe zijn van deze crisis. “Net als in andere Europese landen (Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk, …), moeten er nu snel regelingen getroffen worden op het meest geschikte overlegniveau onder sociale gesprekspartners en door de regering om het inkomen van de getroffen werknemers maximaal te garanderen.”

Bron: ABVV

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.