NL | FR | LU
Peoplesphere

Autonomie, flexibiliteit en digitale kennis zijn de criteria die de rekruteerders na de coronacrisis hanteren.

De crisis naar aanleiding van het coronavirus heeft vele sectoren economisch en logistiek getroffen. De wervingssector vormt hierin dan ook geen uitzondering. Covid-19 verplichtte veel bedrijven om zich aan te passen en nieuwe manieren van werken te vinden, en voor vele bedrijven zullen dit meteen ook de nieuwe arbeidsnormen worden. Die nieuwe arbeidsnormen zullen ook tot uiting komen in het zoeken naar een job en in sollicitaties. De aanwervingscriteria zullen veranderen, zowel voor de sollicitanten als voor de werkgevers. Nu de arbeidsmarkt zich weer op gang trekt, ziet wervingsbureau PageGroup een echte evolutie op de Belgische markt.

“Een recruiter zijn is vooral een marktwaarnemer zijn. De crisis was een echte katalysator voor een aantal ingrijpende veranderingen binnen de samenleving, die ook weerklank vonden in de werkgelegenheids- en rekruteringssector. De manier waarop bedrijven de crisis hebben beheerd en overleefd, zal nu een belangrijke rol spelen bij de keuze van een sollicitant. Bedrijven zullen ook veel belang hechten aan het aanpassingsvermogen en de autonomie van de sollicitant tijdens de lockdown”, aldus Thibaud Adès, Managing Director van PageGroup België, Luxemburg en Zweden.

Manier waarop een bedrijf omging met crisis nu belangrijk criterium voor sollicitanten

Voor de sollicitant zal de stabiliteit van het bedrijf en de weerstand tijdens de coronaviruscrisis een bepalende factor zijn in zijn keuze. “Deze crisis is catastrofaal geweest voor sommige bedrijven, die hun inkomsten sterk hebben zien dalen of van wie de inkomsten zelfs volledig zijn gestopt. We hebben gezien dat dit soort situaties veel kleine bedrijfjes in gevaar brengen”, legt Thibaud Adès uit. “Vroeger merkten we een bepaalde luchtigheid op in de keuze voor een werkgever. Maar vanaf nu zal de financiële en structurele soliditeit van het bedrijf waarvoor de sollicitant zich kandidaat stelt, een van de sleutelelementen zijn. Dit zal nog een paar maanden zo zijn”.

Ook de manier waarop het bedrijf met de situatie omging en de zorg voor de medewerkers wordt belangrijk voor de sollicitant. Naast MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zullen bedrijven zich nu ook meer onderscheiden door de manier waarop zij de situatie hebben aangepakt: attitude tegenover medewerkers, beschikbaar gestelde middelen, financiële compensatiemaatregelen, enz.

Het hele beleid inzake telewerken, en met name de tele-ondersteuning – d.w.z. het vermogen om op afstand te onderwijzen en te leren – zal een essentieel en fundamenteel element zijn dat de werkgevers definitief zullen moeten integreren.

Het type management zal uiteindelijk het ene bedrijf van het andere onderscheiden: “De kloof tussen bedrijven met een vergrijzend management – waar je op kantoor aanwezig moet zijn, waar de werkgever zijn werknemers controleert – en een modern management, waar je je werknemers vertrouwt en samen afspreekt wat er gedaan moet worden, zal steeds groter worden. Nu gaan steeds meer sollicitanten dit onderscheid maken“.

De lockdown en het telewerk vestigden ook aandacht op de vaardigheden van de werknemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zelfstandigen en mensen die de structuur van de werkplek nodig hebben om hun taken uit te voeren. Als gevolg daarvan zullen bedrijven niet langer bereid zijn om risico’s te nemen. Zij zullen waarde hechten aan autonome, flexibele, verantwoordelijke mensen die net zo efficiënt zijn op kantoor als op afstand en die individueel en collectief werk weten te combineren.

Bovendien zullen vragen over hoe de sollicitant de lockdown op beroepsmatige manier heeft ervaren, of over zijn of haar work-life balance, zeker worden opgenomen in de wervingsvragenlijsten.

Autonomie, ervaring, flexibiliteit en digitale kennis zullen daarom de criteria zijn die de rekruteerders na de coronacrisis hanteren.

“Deze post-coronavirus periode is een belangrijk keerpunt voor de industrie. In het verleden was een bedrijf in wezen winstgericht. Nu moet het zich richten op het creëren van waarde en betekenis in zijn werk, met een duurzame en milieuvriendelijke aanpak. Deze elementen moeten centraal staan als een bedrijf het beste talent wil samenbrengen. Het gaat er nu om betrokkenheid te genereren, ook op afstand”, besluit Thibaud Adès, Managing Director van PageGroup België, Luxemburg en Zweden.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.