NL | FR | LU
Peoplesphere

Het belang van ESG in de strijd om talent en personeelsretentie.

We weten allemaal dat het succes van bedrijven staat of valt met hun menselijk kapitaal. In deze onzekere tijden waarin we geconfronteerd worden met een historisch hoge inflatie, geopolitieke spanningen en een ongeziene energiecrisis, is de beschikbaarheid van personeel zowel een risico als een belangrijke motor voor de bedrijfsgroei. In een enquête uitgevoerd door PwC zegt 77% van de hogere kaderleden dan ook dat het aanwerven en aan boord houden van talent hun grootste zorg is.

Het acroniem ESG staat voor Environment, Social en Governance: drie factoren om de duurzame en maatschappelijke impact van de onderneming te analyseren en erover te communiceren. Werknemers hechten veel belang aan de impact van hun werkgever op de economie, het klimaat en de samenleving. Ze willen niet alleen dat hun bedrijf een standpunt inneemt over die maatschappelijke kwesties, maar ook dat ze concrete maatregelen doorvoert die aansluiten bij de bedrijfswaarden en de beloften van de onderneming.

HR-afdelingen en recruiters mogen het belang van de ESG-strategie van hun bedrijf in de strijd om talent niet onderschatten. De meeste werknemers willen werken voor een organisatie die een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Persoonlijke voldoening en zingeving op het werk zijn zelfs belangrijker dan het loon bij de keuze voor een nieuwe baan. In die zin is het essentieel dat werknemers het gevoel hebben dat hun waarden overeenstemmen met die van hun werkgever.

Uw medewerkers betrekken bij uw ESG-strategie

Door de recente crisissen hebben heel wat werknemers ontslag genomen bij hun bedrijf (Great Resignation) of zijn ze op een laag pitje gaan werken (Quiet Quitting). Dat heeft niet alleen geleid tot demotivatie en een groter verloop – met alle gevolgen van dien voor de bedrijfsprestaties – maar ook tot extra kosten (onder meer op het vlak van aanwerving). Het fenomeen is tot op zekere hoogte het gevolg van een gebrek aan zingeving op het werk. Werknemers (opnieuw) motiveren is geen sinecure, maar een doeltreffende ESG-strategie kan daarbij helpen.

De bedrijfscultuur is een sleutelelement om werknemers te betrekken bij de ESG-strategie. Leidinggevenden moeten de ESG-doelstellingen van de onderneming vertalen in concreet gedrag en haalbare acties, zodat de werknemers zien hoe hun werk in de praktijk bijdraagt tot deze doelstellingen. Daarbij mag er echter geen kloof ontstaan tussen wat managers zeggen en wat ze doen (met andere woorden: geen green/social washing, want dat heeft een averechts effect). Kwalitatieve interne communicatie, website en bedrijfsrapportage zijn cruciaal om werknemers te informeren over de ESG-strategie van hun bedrijf. Daarnaast is het uitwerken van ESG-opleidingen die toegespitst zijn op de behoeften, de rol en de verantwoordelijkheid van de werknemers, noodzakelijk om werknemers te betrekken bij de ESG-strategie van de onderneming.

Kortom: niet alleen de jobinhoud bepaalt of werknemers het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, maar ook het besef van de rol die ze spelen om de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken en dus een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Een beloningsbeleid dat bijdraagt tot de verwezenlijking van de ESG-strategie

De ESG-strategie van organisaties heeft een impact op hun beloningsbeleid, maar de uitvoering ervan zal onderling verschillen. HR- en Compensation & Benefit -specialisten moeten goed op de hoogte zijn van de ESG-strategie en -doelstellingen van het bedrijf om het beleid, de processen en de praktijken inzake beloning op elkaar af te stemmen. Zo is het niet ongebruikelijk om de beloning van bestuurders (of zelfs van het personeel) te koppelen aan het behalen van bepaalde KPI’s op het vlak van ESG.

Een eerlijk en billijk loon, boeiend werk en zichzelf kunnen ontplooien op het werk behoren overigens tot de basisvereisten voor werknemers. Hun welzijn moet de voornaamste prioriteit zijn, zeker in een hybride werkmodel. De voordelen die bedrijven aan hun werknemers bieden (onbeperkte vakantie, vierdagenweek enz.), dragen rechtstreeks bij tot hun welzijn. Thuiswerk brengt ook een culturele verandering teweeg in de manier waarop mobiliteit wordt benaderd. Een flexibele regeling, waarbij werknemers hun voordelen kunnen aanpassen aan hun behoeften, wordt dan ook erg op prijs gesteld. Het gebruik van ecologische alternatieven voor de auto aanmoedigen, helpt de werkgever bovendien om zijn milieu beloften waar te maken.

Conclusie

In hun strijd om talent mogen bedrijven hun ESG-strategie niet uit het oog verliezen. Enkele tips:
● Stel duidelijke doelen en kom uw beloftes na;
● Betrek uw werknemers bij uw ESG-strategie via een doeltreffende communicatie en opleidingen en communiceer duidelijk over hoe uw werknemers bijdragen aan uw ESG-strategie;
● Investeer in welzijnsprogramma’s, flexibele werkregelingen en een duidelijke carrièreplanning;
● Kies bovendien voor een flexibel en innovatief belonings- en erkenningsbeleid met voordelen op maat.

 

Contributor : Bart Van den Bussche 

PwC | Director Reward & Personal Income Tax

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.