NL | FR | LU
Peoplesphere

Belang van universitair diploma voor startende schoolverlater? + 600 euros bruto.

Een startende schoolverlater met een diploma lager middelbaar onderwijs verdient gemiddeld 1.830 euro of 16% minder dan het gemiddelde, terwijl iemand met een universitair diploma 2.426 euro of 10 % meer verdient dan het gemiddelde. Gemiddeld verdienen nieuwkomers op de arbeidsmarkt 2.195 euro bruto.

Elke zomer mag de arbeidsmarkt een nieuwe lichting pas afgestudeerden verwelkomen. Wat mogen die nieuwkomers verwachten van hun eerste baan en meer in het bijzonder van hun eerste loon*? ACERTA filterde uit zijn gegevens de lonen van schoolverlaters (werknemers jonger dan 25 jaar die minder dan een jaar aan het werk zijn) bij meer dan 40.000 werkgevers. Het gaat om de cijfers van 2016. Daarbij is het duidelijk dat een diploma halen wel degelijk een doorslaggevende factor speelt in hoeveel loopbaanstarters zullen verdienen.

Schoolverlater lager middelbaar onderwijs verdient 16 % onder gemiddelde
Het gemiddelde bruto basisjaarloon van een startende schoolverlater bedroeg in 2016 26.337 euro. Dat komt neer op een gemiddeld bruto maandloon van 2.195 euro. Het loon van elke schoolverlater is niet gelijk. ACERTA ziet het studieniveau als een van de belangrijkste factoren. Schoolverlaters met een diploma lager middelbaar verdienen in het begin van hun loopbaan ruim 16% onder het gemiddelde. Schoolverlaters met een universitair diploma zitten er dan weer ruim 10% boven.

ACERTA vergeleek ook de brutolonen tussen schoolverlaters die in de social profit- en de profitsector terechtkomen. Daar stellen we gemiddeld een nagenoeg gelijkwaardig basisloon vast: 26.191 euro vs. 26.452 euro. Opvallend hierbij is dat starters met een diploma hoger niet-universitair niveau aan een hoger loon beginnen in de social profit dan wie in de profit begint.

Geschoolde arbeiders starten beter betaald dan bedienden

De vraag naar arbeiders is groot en zeker de vraag naar geschoolde arbeiders. Een startende arbeider met een diploma hoger middelbaar of een professionele bachelor verdient bij de start van zijn/haar loopbaan ruim 20 procent beter dan een startende bediende van hetzelfde studieniveau.

Dirk Wijns, Director Acerta Consult: “Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen. Schoolverlaters met een specifieke, gespecialiseerde opleiding, bv. uit STEM-richtingen, zijn meer gegeerd dan de zoveelste schoolverlater met een marketingdiploma. En dus worden die eersten meteen ook beter betaald. Natuurlijk moeten we onderstrepen dat verloning maar één element is uit het remuneratiepakket, ook bij Starters. Het brutoloon wordt vaak ook nog aangevuld door andere elementen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie etc. Bovendien hanteren werkgevers vandaag ook soms een flexibel remuneratiepakket waarbij de werknemer individuele keuzes kan maken. Een starter neemt best alle elementen in rekenschap bij het kiezen van een nieuwe werkgever, niet enkel zijn basisloon.”

De loonkloof m/v is er van bij de start

Wat nog opvalt in de cijfers van ACERTA over loopbaanstarters is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Gemiddeld verdienen vrouwen al van bij de start minder dan mannen. Bij loopbaanstarters onder het arbeidersstatuut is de kloof het grootst: vrouwen verdienen bijna 10% minder. “Zelfs met eenzelfde opleidingsniveau – een heel belangrijke factor voor het loon – krijgen vrouwen minder. Er zijn veel verklaringen mogelijk voor dit verschil: het is mogelijk dat vrouwen reeds bij de keuze voor de opleiding kiezen voor opleidingen die minder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Of dat ze kiezen voor functies die minder goed verloond worden.” Voor wie start onder het bediendenstatuut is de kloof m/v alleszins kleiner dan bij de arbeiders. En de social profit is een sector waar vrouwelijke loopbaanstarters zelfs meer verdienen dan hun mannelijke collega’s.

Over de cijfers – De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens in 2016 van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.
Onder “loon” verstaan we hier bruto jaarlonen voor een voltijdse prestatie. Onder “basisloon” begrijpen we het normale maandelijkse loon (op jaarbasis): het loon dat een werknemer ontvangt zonder bijkomende voordelen zoals een eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques en andere voordelen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.