NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische CEO’s worden jong benoemd en zijn het hoogst opgeleid.

Sinds 2011 publiceert Heidrick & Struggles – een kantoor gespecialiseerd in Executive Search en Leadership Consulting – jaarlijks een studie die het profiel van CEO’s over de hele wereld analyseert op basis van criteria zoals leeftijd, academische achtergrond en carrièrepad. Het rapport van 2019, dat de naam ‘Route to the top’ kreeg, omvat voor het eerst ook België. Het profiel van de Bel20-CEO’s werd onder de loep genomen samen met 885 CEO’s uit 15 andere landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. Ons land liet zich opmerken door de relatief jonge leeftijd van zijn CEO’s en sterke diversiteit.

Het onderzoek stelt het bedrijf in staat om de wereldwijde evolutie van CEO-profielen en de verschillen tussen de landen te analyseren. De steekproef voor de editie van 2019 bestaat uit 906 CEO’s uit 16 landen, waarvan 21 uit België.

CEO’s schieten het snelst uit de startblokken in Noorwegen en België. 38% van de Belgische CEO’s werd aangesteld voor hun 45 jaar. Bij onze Scandinavische buren stijgt dat cijfer zelfs tot 44%. Dit fenomeen heeft een impact op de gemiddelde leeftijd waarop Bel20-CEO’s aangesteld worden: gemiddeld worden ze benoemd op de leeftijd van 47 jaar. Dat is twee jaar jonger dan het internationale gemiddelde (49,6 jaar).

Als we kijken naar de huidige leeftijd van CEO’s, zijn de verschillen nog groter. De jongste en oudste CEO in de studie verschillen maar liefst 58 jaar. De jongste CEO is afkomstig uit China (31), de oudste uit de VS (89). Over het algemeen ligt de gemiddelde leeftijd rond 56 jaar (55 jaar in België).

Belgische CEO’s zijn het hoogst opgeleid

Niemand wordt zomaar CEO, en zeker niet zonder een universitaire of hogeschoolopleiding te hebben genoten. Maar liefst 86% van de Belgische CEO’s behaalde een diploma hoger onderwijs. Daarmee is België meteen het land met het hoogste opleidingsniveau onder CEO’s. Ter vergelijking: het gemiddelde bedraagt slechts 58%. In sommige landen, zoals Italië en Australië, zakt het gemiddelde zelfs tot respectievelijk 38% en 42%. Het behalen van een MBA blijkt in mindere mate een vereiste: slechts 33% van de Belgische CEO’s volgde een dergelijk programma. Over de gehele steekproef behaalde slechts 25% een MBA.

Twee op de drie Bel 20-CEO’s (67%) hebben al ervaring op “C-suite”-niveau (CFO, COO, etc.) alvorens benoemd te worden tot CEO. Met dit cijfer staat België op de voorlaatste plaats. Ons land loopt wel voorop op China, dat 48% optekent.

België onderscheidt zich ook door de diversiteit onder zijn CEO’s

Sinds enkele jaren gaan er steeds meer stemmen op voor meer gendergelijkheid aan het hoofd van bedrijven. Toch is nog steeds slechts 5% van de CEO’s een vrouw. Dit is amper 1% meer dan in 2018. Opmerkelijk is wel dat alle van de 16 landen die deel uitmaakten van de studie, echter voor het eerst dit jaar, minstens één vrouwelijke CEO in hun rangen, tellen.

Ons land geeft hier het goede voorbeeld gezien 10% van de Belgische CEO’s van de Bel 20 vrouwen zijn. België staat dan ook op de tweede plaats, net na Noorwegen (16%).

De goede resultaten van België op het vlak van diversiteit zijn ook zichtbaar in een andere categorie: het percentage buitenlandse CEO’s. Met 43% staat België op de derde plaats, na Zwitserland (46%) en Nederland (44%). Daarmee scoort België ruim boven het gemiddelde van 19%.

Marie-Hélène De Coster is de eerste vrouw aan het hoofd van Heidrick & Struggles Brussels. Zij is blij met deze resultaten: “Hoewel de meeste bedrijven beseffen dat diversiteit een belangrijk thema is, geven sommige raden van bestuur er nog steeds de voorkeur aan om voor “zekerheid” te gaan. Een gebrek aan diversiteit binnen een bedrijf is echter een risico op zich, zowel in termen van ervaring als van reputatie”.

Net zoals de maatschappij voortdurend evolueert, is ook de positie van CEO voortdurend in ontwikkeling. Ze legt uit: “Naast hun traditionele vaardigheden moeten bedrijfsleiders inspireren en motiveren en de digitale revolutie leiden. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de communicatie met alle belanghebbenden, … dit allemaal terwijl ze dicht bij hun medewerkers moeten staan. De CEO staat niet langer alleen maar aan het hoofd van een bedrijf, hij of zij staat ook garant voor de reputatie van het hele bedrijf”.

De profielen van de CEO’s die in de laatste 12 maanden benoemd werden in de 16 landen, wijzen op een stijging van de gemiddelde leeftijd bij benoeming (slechts 30% werd benoemd voor de leeftijd van 50 jaar, tegenover 45% over de gehele steekproef). In die categorie wordt bovendien meer belang gehecht aan opleiding (64% heeft een universitair of hogeschooldiploma, tegenover 58%) en aan C-suite ervaring (78% met C-suite ervaring, vergeleken met bijna 76%). Ten slotte toont de studie aan dat er meer diversiteit is onder de recent benoemde CEO’s: 9% van hen zijn vrouwen, tegenover 5%.

 

Bron : Heidrick & Struggles – ‘Route to the Top’ 2019 rapport

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.