NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische werkgevers zetten het jaar 2020 voorzichtig in.

9 op de 10 Belgische werkgevers zijn van plan om het aanwervingstempo te vertragen in het eerste kwartaal van 2020. Bedrijven van elke omvang zijn van plan hun personeelsbestand te stabiliseren tijdens het volgende kwartaal. Volgens de ManpowerGroup Barometer, die vandaag werd gepubliceerd, zal de wervingsactiviteit op de arbeidsmarkt positief blijven in de loop van het eerste kwartaal van 2020. Van de 750 Belgische werkgevers die eind oktober door ManpowerGroup werden bevraagd, is 7% van plan om hun personeelsbestand uit te breiden tegen eind maart 2020, terwijl slecht 2% van plan is om het aantal werknemers te verminderen.

De wervingsvooruitzichten zullen naar verwachting stabiel blijven in 9 van de 10 bedrijven. Na een correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet – de gematigd optimistische waarde van +6%. De prognose blijft dus op hetzelfde niveau als in het vorige kwartaal en als in het eerste kwartaal van 2019.

Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, zegt: “Hoewel de Nettotewerkstellingsprognose op hetzelfde niveau is gebleven als in het vorige kwartaal, bewijzen de resultaten van onze enquête dat het vertrouwen van werkgevers in de meeste sectoren en in bedrijven van elke omvang, verzwakt. De groeiende onzekerheid op economisch of politiek vlak – met name in de context van de Brexit – verklaart deze spanningen en wijst op moeilijkere maanden op de arbeidsmarkt. Cijfers uit de laatste maanden van de uitzendbranche bevestigen deze trend. Desondanks blijft de vraag naar schaarse profielen erg aanwezig.”

Sterkste wervingsintenties sinds drie jaar in Brussel

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal blijven positief in de drie gewesten van het land. De Brusselse werkgevers verwachten een groeiende wervingsactiviteit en de Nettotewerkstellingsprognose bevindt zich op het gunstigste niveau sinds 3 jaar (+ 8%, een stijging van 4 punten op kwartaalbasis). In Vlaanderen (+ 5%) blijven de wervingsintenties relatief stabiel op kwartaal- en jaarbasis (daling van 1 punt). Werkgevers verwachten een voorzichtige Nettotewerkstellingsprognose in Wallonië (+ 3%), een daling van 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal.

Positieve vooruitzichten in 9 van de 10 bevraagde sectoren

In 9 van de 10 bevraagde sectoren zijn de werkgevers van plan nieuwe jobs te creëren in de loop van het eerste kwartaal van 2020. De werkgevers verwachten de sterkste wervingsactiviteit in de sectoren: Bouw (+11%, een sterke stijging van 11 punten ten opzichte van het vorige kwartaal), Landbouw en visserij (+10%) en Elektriciteit, gas en water (+10%). In deze sectoren lijkt het vertrouwen in de aanwervingsvooruitzichten het hoogst. De wervingsactiviteit zou gematigd moeten zijn in de Groot- en detailhandel (+ 8%), evenals in de Horeca (+ 7%, een sterke stijging van 12 punten in vergelijking met het vorige kwartaal) en in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+ 7%). Werkgevers in de sectoren Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+ 5%) en Extractieve industrieën (+ 4%) zijn voorzichtiger. Ten slotte voorspellen werkgevers in de sector Transport en Logistiek hun zwakste en enige negatieve prognose in drie jaar (-1%), 5 punten minder dan in het vorige kwartaal en 10 punten lager dan in het eerste kwartaal van 2019.

Op kwartaalbasis verbeterde de Nettotewerkstellingsprognose in slechts drie sectoren, terwijl deze in zeven sectoren verslechterde. Op jaarbasis stijgen de wervingsintenties in zes sectoren, maar dalen of stagneren ze in vier andere sectoren.

Vooruitzichten van achteruitgang of stagnatie in bedrijven van elke omvang

Volgens de enquête blijft de Nettotewerkstellingsprognose positief in de vier segmenten van bedrijven ingedeeld naar grootte: de Nettotewerkstellingsprognose bedraagt +4% in het segment van de microbedrijven (< 10 werknemers), +9% in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +14% in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +20% in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers). Er is echter een dalende trend te zien in alle segmenten, zowel driemaandelijks als jaarlijks, met uitzondering van het microbedrijvensegment waar de Nettotewerkstellingsprognose stilstaat.

Bron: ManpowerGroup

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.